Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
M Specialistische zakelijke diensten Totaal energiedragers 2019 19,0
M Specialistische zakelijke diensten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Kernenergie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Waterkracht 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Windenergie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Zonne-energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Steenkool 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Bruinkool en turf 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Hoogovengas 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Overige koolproducten 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardgas 2019 5,5
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2019 1,7
M Specialistische zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Nafta 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2019 5,3
M Specialistische zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Stookolie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Petroleum 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Biogas 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Elektriciteit 2019 4,9
M Specialistische zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2019 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
74-75 Overige professionele diensten Totaal energiedragers 2019 2,1
74-75 Overige professionele diensten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Kernenergie 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Waterkracht 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Windenergie 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Zonne-energie 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Steenkool 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Bruinkool en turf 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Hoogovengas 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Overige koolproducten 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Aardgas 2019 0,7
74-75 Overige professionele diensten Fossiel deel motorbenzine 2019 0,1
74-75 Overige professionele diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Nafta 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Fossiel deel autodiesel 2019 0,5
74-75 Overige professionele diensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Stookolie 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Petroleum 2019 .
74-75 Overige professionele diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Overige aardolieproducten 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Biogas 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Elektriciteit 2019 0,7
74-75 Overige professionele diensten Stoom en/of warm water 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
74-75 Overige professionele diensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal energiedragers 2019 41,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kernenergie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waterkracht 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Windenergie 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zonne-energie 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Steenkool 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bruinkool en turf 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hoogovengas 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige koolproducten 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardgas 2019 2,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2019 15,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nafta 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2019 19,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stookolie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Petroleum 2019 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Biogas 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Elektriciteit 2019 2,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2019 0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal energiedragers 2019 31,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kernenergie 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waterkracht 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Windenergie 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zonne-energie 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Steenkool 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bruinkool en turf 2019 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2021:
De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).