Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Invoer (PJ)
77 Verhuur van roerende goederen Totaal energiedragers 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Kernenergie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Waterkracht 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Windenergie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Zonne-energie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Steenkool 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Bruinkool en turf 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Hoogovengas 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Overige koolproducten 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Aardoliegrondstoffen 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Aardgas 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Fossiel deel motorbenzine 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Nafta 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Fossiel deel autodiesel 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Gasolie en lichte stookolie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Stookolie 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Petroleum 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Overige aardolieproducten 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Vloeibare biobrandstoffen 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Biogas 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Elektriciteit 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Stoom en/of warm water 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 .
77 Verhuur van roerende goederen Niet-hernieuwbaar afval 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Totaal energiedragers 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Kernenergie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Waterkracht 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Windenergie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Zonne-energie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Steenkool 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Bruinkool en turf 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Hoogovengas 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Overige koolproducten 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Aardoliegrondstoffen 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Aardgas 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Fossiel deel motorbenzine 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Nafta 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Fossiel deel autodiesel 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Gasolie en lichte stookolie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Stookolie 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Petroleum 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Overige aardolieproducten 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Vloeibare biobrandstoffen 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Biogas 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Elektriciteit 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Stoom en/of warm water 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 .
33 Reparatie en installatie van machines Niet-hernieuwbaar afval 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal energiedragers 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Kernenergie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Waterkracht 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Windenergie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Zonne-energie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Steenkool 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Bruinkool en turf 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Hoogovengas 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige koolproducten 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardoliegrondstoffen 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardgas 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel motorbenzine 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Nafta 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel autodiesel 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Gasolie en lichte stookolie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Stookolie 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Petroleum 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige aardolieproducten 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Vloeibare biobrandstoffen 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Biogas 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Elektriciteit 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Stoom en/of warm water 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Niet-hernieuwbaar afval 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal energiedragers 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Kernenergie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Waterkracht 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Windenergie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Zonne-energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Steenkool 2019 .
M Specialistische zakelijke diensten Bruinkool en turf 2019 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2021:
De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Invoer
De invoer van energieproducten betreft de voor ingezetenen bestemde energiedragers, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder energiedragers die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer). Onder de invoer vallen eveneens de bestedingen in het buitenland door Nederlands ingezetenen.