Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2019 67,8
A-U Alle economische activiteiten Vloeibare biobrandstoffen 2019 55,9
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2019 11,9
31-32 Meubel- en overige industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
77 Verhuur van roerende goederen Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Vloeibare biobrandstoffen 2019 1,6
01 Landbouw Vloeibare biobrandstoffen 2019 1,6
02 Bosbouw Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
03 Visserij Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
C Industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 36,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 1,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
16 Houtindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
17 Papierindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
18 Grafische industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 34,8
20 Chemische industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
21 Farmaceutische industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
24 Basismetaalindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
25 Metaalproductenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
26 Elektrotechnische industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
27 Elektrische apparatenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
28 Machine-industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
29 Auto- en aanhangwagenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
30 Overige transportmiddelenindustrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
33 Reparatie en installatie van machines Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
D Energievoorziening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
36 Waterleidingbedrijven Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
F Bouwnijverheid Vloeibare biobrandstoffen 2019 3,0
G Handel Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,6
45 Autohandel en -reparatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Vloeibare biobrandstoffen 2019 1,6
47 Detailhandel (niet in auto's) Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,6
H Vervoer en opslag Vloeibare biobrandstoffen 2019 7,9
49 Vervoer over land Vloeibare biobrandstoffen 2019 5,0
50 Vervoer over water Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,1
51 Vervoer door de lucht Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,7
53 Post en koeriers Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
I Horeca Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
J Informatie en communicatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
58 Uitgeverijen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
59-60 Film, TV en radio Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
61 Telecommunicatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
62-63 IT- en informatiedienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
K Financiële dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
64 Bankwezen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
65 Verzekeraars en pensioenfondsen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
66 Overige financiële dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,5
69-70 Juridisch en managementadvies Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,3
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
72 Research Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
73 Reclamewezen en marktonderzoek Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
74-75 Overige professionele diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
P Onderwijs Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
86 Gezondheidszorg Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
87-88 Verzorging en welzijn Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
S Overige dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
95 Reparatie van consumentenartikelen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
96 Overige persoonlijke dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
T Huishoudens Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik verwarmen... Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik voor vervoer Vloeibare biobrandstoffen 2019 11,9
Huishoudens: energiegebruik overige Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
80-82 Overige zakelijke dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
93 Sport en recreatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
90-92 Kunst, cultuur en kansspelen Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2021:
De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).