Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Regio's Perioden Totale investeringen (mln euro) Investeringen naar type van activa Woningen (mln euro) Investeringen naar type van activa Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen naar type van activa Grond-weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen naar type van activa Vervoermiddelen (mln euro) Investeringen naar type van activa Machines en installaties (mln euro) Investeringen naar type van activa In cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen naar type van activa Overdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen naar type van activa Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen naar type van activa Onderzoek en ontwikkeling (mln euro)
Nederland 2019 176.696 41.062 24.114 18.456 19.759 19.936 141 2.904 24.158 13.243
Noord-Nederland (LD) 2019 14.334 3.186 2.488 1.497 796 2.516 31 203 1.747 924
Oost-Nederland (LD) 2019 30.953 6.323 4.841 3.572 3.926 3.375 46 477 4.019 2.280
West-Nederland (LD) 2019 96.903 23.684 10.934 10.796 12.375 9.207 45 1.680 13.600 7.129
Zuid-Nederland (LD) 2019 34.385 7.869 5.847 2.554 2.661 4.831 18 544 4.758 2.910
Extra-Regio (LD) 2019 122 0 5 36 1 7 0 0 34 1
Groningen (PV) 2019 6.313 1.088 1.317 649 363 1.369 4 66 717 340
Fryslân (PV) 2019 4.827 1.340 765 430 249 670 7 79 599 348
Drenthe (PV) 2019 3.194 758 405 418 184 478 20 58 430 236
Overijssel (PV) 2019 9.049 2.272 1.339 890 597 1.087 15 146 1.289 748
Flevoland (PV) 2019 4.716 334 646 260 2.186 450 2 46 381 208
Gelderland (PV) 2019 17.188 3.716 2.856 2.423 1.143 1.838 29 284 2.349 1.324
Utrecht (PV) 2019 17.162 4.241 2.191 1.732 2.977 997 5 297 2.494 1.084
Noord-Holland (PV) 2019 35.014 7.751 3.697 3.715 4.847 2.532 10 772 5.702 2.892
Zuid-Holland (PV) 2019 40.618 10.684 4.432 4.821 4.351 5.117 27 560 5.033 2.869
Zeeland (PV) 2019 4.109 1.008 614 528 200 560 4 52 371 284
Noord-Brabant (PV) 2019 24.745 5.383 4.333 1.707 2.243 3.265 11 395 3.514 2.104
Limburg (PV) 2019 9.640 2.487 1.513 848 418 1.566 7 149 1.244 806
Oost-Groningen (CR) 2019 592 67 101 74 33 112 1 12 89 53
Delfzijl en omgeving (CR) 2019 937 313 72 94 28 334 0 4 38 38
Overig Groningen (CR) 2019 4.785 709 1.145 481 303 923 3 49 591 249
Noord-Friesland (CR) 2019 2.373 701 347 291 112 256 3 40 300 158
Zuidwest-Friesland (CR) 2019 1.125 389 200 54 59 167 2 17 98 78
Zuidoost-Friesland (CR) 2019 1.329 250 217 86 78 247 2 22 201 112
Noord-Drenthe (CR) 2019 1.361 366 149 200 76 191 17 24 174 82
Zuidoost-Drenthe (CR) 2019 894 232 101 66 55 160 2 17 121 79
Zuidwest-Drenthe (CR) 2019 939 161 156 153 52 127 1 17 135 75
Noord-Overijssel (CR) 2019 3.445 808 499 475 204 415 9 51 464 262
Zuidwest-Overijssel (CR) 2019 1.065 308 175 69 50 112 4 19 160 94
Twente (CR) 2019 4.539 1.156 665 345 343 561 3 75 666 392
Veluwe (CR) 2019 6.024 1.198 1.217 535 508 660 5 105 884 512
Achterhoek (CR) 2019 2.749 706 437 214 141 412 16 50 349 241
Arnhem/Nijmegen (CR) 2019 6.379 1.465 780 1.463 311 490 2 96 865 413
Zuidwest-Gelderland (CR) 2019 2.035 347 423 211 183 276 6 33 251 157
Utrecht (CR) 2019 17.162 4.241 2.191 1.732 2.977 997 5 297 2.494 1.084
Kop van Noord-Holland (CR) 2019 4.251 683 493 1.742 175 399 6 47 318 177
Alkmaar en omgeving (CR) 2019 1.597 483 156 148 120 142 1 37 236 119
IJmond (CR) 2019 1.212 262 95 76 79 253 0 26 188 138
Agglomeratie Haarlem (CR) 2019 1.764 785 190 155 68 94 0 43 202 93
Zaanstreek (CR) 2019 960 211 142 76 52 129 0 21 148 104
Groot-Amsterdam (CR) 2019 23.299 4.654 2.445 1.395 4.288 1.402 2 548 4.321 2.065
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2019 1.932 673 177 122 65 113 0 49 289 196
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2019 2.870 848 377 166 161 282 2 65 445 243
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019 11.959 3.237 853 1.727 2.533 809 12 153 1.402 521
Delft en Westland (CR) 2019 2.195 498 298 250 122 288 4 38 332 164
Oost-Zuid-Holland (CR) 2019 2.497 740 445 152 151 289 2 45 316 182
Groot-Rijnmond (CR) 2019 18.041 4.705 2.122 2.345 978 2.940 6 214 2.108 1.459
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2019 3.057 655 337 180 405 509 1 44 429 300
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2019 1.411 313 224 273 48 273 1 14 96 95
Overig Zeeland (CR) 2019 2.699 695 389 255 152 287 3 37 275 189
West-Noord-Brabant (CR) 2019 7.607 1.673 1.528 478 1.106 864 3 93 809 525
Midden-Noord-Brabant (CR) 2019 4.037 897 979 220 314 476 2 67 506 306
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2019 5.772 1.247 769 627 383 842 4 104 860 511
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2019 7.329 1.566 1.058 382 440 1.084 3 131 1.339 762
Noord-Limburg (CR) 2019 2.425 486 525 190 127 393 5 40 316 196
Midden-Limburg (CR) 2019 1.829 404 385 151 87 296 1 31 225 135
Zuid-Limburg (CR) 2019 5.385 1.596 603 507 204 877 1 77 704 475
Flevoland (CR) 2019 4.716 334 646 260 2.186 450 2 46 381 208
Utrecht-West (CP) 2019 1.097 428 123 42 62 113 2 22 142 89
Stadsgewest Amersfoort (CP) 2019 3.495 820 342 270 1.000 149 1 55 445 218
Stadsgewest Utrecht (CP) 2019 11.446 2.678 1.645 1.290 1.782 636 2 196 1.734 694
Zuidoost-Utrecht (CP) 2019 1.124 314 81 130 133 100 1 24 173 83
Amsterdam (CP) 2019 14.274 3.262 1.719 960 996 660 0 439 3.229 1.390
Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2019 1.991 911 172 89 59 82 1 40 344 151
Edam-Volendam en omgeving (CP) 2019 925 265 177 44 134 78 1 18 96 58
Haarlemmermeer en omgeving (CP) 2019 6.109 216 377 303 3.098 582 1 50 652 466
Aggl.'s-Gravenhage excl. Zoetermeer (CP) 2019 10.684 3.017 775 1.587 2.105 742 12 138 1.217 450
Zoetermeer (CP) 2019 1.274 220 78 140 428 67 0 16 185 71
Rijnmond (CP) 2019 16.807 4.506 1.731 2.288 883 2.798 4 190 1.961 1.359
Overig Groot-Rijnmond (CP) 2019 1.233 198 392 57 95 142 1 24 147 100
Drechtsteden (CP) 2019 1.943 240 218 140 305 392 1 28 293 193
Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP) 2019 1.114 416 119 40 100 117 1 16 137 107
Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP) 2019 2.725 486 246 467 211 336 1 53 462 229
Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP) 2019 3.048 761 522 160 172 505 2 51 398 282
Almere (CP) 2019 2.943 111 151 104 2.084 97 0 22 184 88
Flevoland-Midden (CP) 2019 1.162 132 275 126 61 263 1 16 139 78
Noordoostpolder en Urk (CP) 2019 610 91 220 30 41 90 1 8 58 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium) naar type van activa in de verschillende regio's.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers?
De cijfers van de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2021
Het definitieve verslagjaar 2019 is toegevoegd.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
In december 2022 komen nieuwe definitieve cijfers beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totale investeringen
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer (bruto) omvatten:
Woningen, bedrijfsgebouwen, grond-weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines en installaties, in cultuurgebrachte activa, overdrachtskosten op grond, computerprogramatuur en databanken, onderzoek en ontwikkeling en overige investeringen.
Investeringen naar type van activa
Specificatie van de investeringen naar type van activa.
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond-weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.