Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Vallen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Struikelen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Bekneld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Snijden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Botsen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijke stoffen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Geweld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verbranden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verstikking (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Anders (%)
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2019 5,7 0,0 2,4 0,0 1,0 0,5 0,5 1,2 0,4 0,5 1,0
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2019 5,7 0,0 2,4 0,0 1,0 0,5 0,5 1,2 0,4 0,5 1,0
1116 Verleners van overige persoonlij. 2019 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens