Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Beroep Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal 2021 2,6 1,3 1,3 1,0 1,6 0,5 0,4 0,1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 4,5 2,4 2,0 1,5 3,0 0,4 0,6 0,4
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 3,7 1,6 2,0 1,5 2,5 0,5 0,5 0,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 2,4 1,3 1,1 0,8 1,5 0,5 0,3 0,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 2,1 1,2 0,9 0,5 1,7 0,1 0,0 0,0
01 Pedagogische beroepen 2021 1,7 0,8 0,9 0,7 1,0 0,5 0,1 0,0
011 Docenten 2021 1,2 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 0,1 0,0
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2021 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2021 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
0113 Docenten algemene vakken secunda... 2021 1,5 0,5 1,0 0,8 0,6 0,8 0,0 0,0
0114 Leerkrachten basisonderwijs 2021 1,8 1,1 0,8 0,5 1,3 0,4 0,1 0,0
0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2021 0,7 0,1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,0 0,0
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 3,1 1,4 1,8 1,5 1,9 0,9 0,3 0,0
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2021 3,1 1,4 1,8 1,5 1,9 0,9 0,3 0,0
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 0,7 0,2 0,6 0,6 0,2 0,5 0,0 0,0
021 Auteurs en kunstenaars 2021 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 1,1 0,0 1,1 1,1 0,2 0,9 0,0 0,0
03 Commerciële beroepen 2021 1,6 0,7 0,9 0,7 1,2 0,2 0,1 0,1
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0
0311 Adviseurs marketing, public rela... 2021 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 0,6 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0
0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 0,6 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0
033 Verkopers 2021 2,4 1,3 1,2 0,8 1,9 0,2 0,2 0,1
0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2021 2,0 1,2 1,1 1,1 1,5 0,2 0,0 0,2
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2021 2,9 1,5 1,4 1,0 2,3 0,1 0,3 0,1
0333 Kassamedewerkers 2021 1,6 0,9 0,6 0,0 0,8 0,2 0,2 0,3
0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2021 2,1 1,0 1,2 0,6 1,8 0,3 0,0 0,0
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 1,0 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1
0411 Accountants 2021 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
0412 Financieel specialisten en economen 2021 0,8 0,2 0,6 0,5 0,2 0,0 0,6 0,0
0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2021 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1
0414 Beleidsadviseurs 2021 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0
0415 Specialisten personeels- en loop. 2021 0,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1
0421 Boekhouders 2021 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
0422 Zakelijke dienstverleners 2021 1,3 0,9 0,6 0,6 0,8 0,5 0,0 0,0
0423 Directiesecretaresses 2021 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
043 Administratief personeel 2021 1,6 0,7 0,8 0,6 0,9 0,5 0,1 0,1
0431 Administratief medewerkers 2021 2,0 0,9 0,9 0,8 1,4 0,4 0,0 0,1
0432 Secretaresses 2021 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
0433 Receptionisten en telefonisten 2021 1,9 0,7 1,2 0,9 0,5 1,0 0,3 0,1
0434 Boekhoudkundig medewerkers 2021 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
0435 Transportplanners en logistiek m. 2021 1,9 1,0 0,9 0,6 1,2 0,4 0,2 0,1
05 Managers 2021 1,5 1,0 0,6 0,5 0,9 0,3 0,3 0,0
051 Algemeen directeuren 2021 0,8 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0
0511 Algemeen directeuren 2021 0,8 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0
052 Managers op administratief en com... 2021 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0
0521 Managers zakelijke en administra. 2021 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
0522 Managers verkoop en marketing 2021 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0
053 Managers productie en gespecialis... 2021 1,6 1,3 0,6 0,6 0,9 0,5 0,1 0,1
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 4,9 2,9 1,9 1,5 3,6 0,5 0,8 0,0
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . .
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2,5 1,2 1,3 1,0 1,5 0,5 0,4 0,0
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1
0611 Overheidsbestuurders 2021 . . . . . . . .
0612 Overheidsambtenaren 2021 0,8 0,3 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1
062 Juristen 2021 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
0621 Juristen 2021 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
063 Beveiligingswerkers 2021 4,7 2,3 2,5 1,8 3,0 0,8 0,9 0,0
0631 Politie-inspecteurs 2021 . . . . . . . .
0632 Politie en brandweer 2021 9,4 4,1 5,5 4,3 7,0 0,7 1,5 0,0
0633 Beveiligingspersoneel 2021 2,5 1,3 1,2 0,3 1,2 1,3 0,0 0,0
0634 Militaire beroepen 2021 . . . . . . . .
07 Technische beroepen 2021 4,2 1,7 2,5 1,8 2,9 0,4 0,8 0,1
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 1,1 0,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,2 0,0
0711 Biologen en natuurwetenschappers 2021 1,0 0,0 0,7 0,7 0,9 0,1 0,0 0,0
0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2021 0,7 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 0,3 0,0
0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2021 . . . . . . . .
0714 Architecten 2021 2,2 0,0 1,7 1,7 0,6 1,2 0,5 0,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 2,9 1,3 1,8 1,1 2,0 0,1 0,7 0,0
0721 Technici bouwkunde en natuur 2021 2,7 1,0 1,6 1,3 1,7 0,2 0,7 0,0
0722 Productieleiders industrie en bouw 2021 3,5 2,0 2,1 1,0 2,6 0,0 0,8 0,1
0723 Procesoperators 2021 . . . . . . . .
073 Bouwarbeiders 2021 6,7 2,3 4,6 2,9 4,9 0,2 1,3 0,1
0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2021 . . . . . . . .
0732 Timmerlieden 2021 8,2 2,4 5,5 3,9 7,3 0,3 0,6 0,0
0733 Bouwarbeiders afbouw 2021 . . . . . . . .
0734 Loodgieters en pijpfitters 2021 . . . . . . . .
0735 Schilders en metaalspuiters 2021 . . . . . . . .
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 5,8 2,6 3,1 2,1 3,9 0,5 1,4 0,0
0741 Metaalbewerkers en constructiewe. 2021 . . . . . . . .
0742 Lassers en plaatwerkers 2021 . . . . . . . .
0743 Automonteurs 2021 9,2 4,0 5,6 4,0 5,4 0,8 2,7 0,0
0744 Machinemonteurs 2021 4,4 2,3 1,9 1,1 3,4 0,0 0,9 0,0
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 5,4 3,0 2,4 2,0 4,0 0,3 1,0 0,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 5,2 2,2 3,0 1,8 3,7 0,5 1,0 0,0
0761 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 5,2 2,2 3,0 1,8 3,7 0,5 1,0 0,0
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 8,3 2,9 5,3 4,5 6,1 0,4 1,2 0,4
0771 Productiemachinebedieners 2021 8,4 2,9 5,4 4,4 6,2 0,1 1,3 0,6
0772 Assemblagemedewerkers 2021 . . . . . . . .
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 3,4 1,4 1,4 1,4 1,7 0,6 0,4 0,6
0781 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 3,4 1,4 1,4 1,4 1,7 0,6 0,4 0,6
08 ICT beroepen 2021 0,9 0,4 0,4 0,4 0,1 0,5 0,1 0,0
081 Specialisten ICT 2021 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1
0811 Software- en applicatieontwikkel. 2021 1,0 0,4 0,6 0,5 0,2 0,7 0,1 0,0
0812 Databank- en netwerkspecialisten 2021 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2
082 Vakspecialisten ICT 2021 0,8 0,8 0,3 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.
Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers met een ongeval
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval zonder verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.