Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Beroep Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal 2020 2,5 1,3 1,2 0,9 1,7 0,4 0,3 0,1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2020 4,0 1,8 2,2 1,6 3,0 0,3 0,4 0,3
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2020 3,4 1,6 1,8 1,3 2,4 0,4 0,5 0,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2020 2,2 1,3 0,9 0,7 1,3 0,6 0,2 0,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2020 1,3 0,8 0,5 0,3 0,7 0,4 0,1 0,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2020 2,6 0,7 0,7 0,0 1,2 0,4 0,0 0,6
01 Pedagogische beroepen 2020 1,8 0,9 0,8 0,6 1,2 0,3 0,2 0,0
011 Docenten 2020 1,3 0,8 0,5 0,4 0,8 0,3 0,1 0,0
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2020 0,7 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2020 1,4 0,3 1,4 0,8 1,1 0,2 0,1 0,0
0113 Docenten algemene vakken secunda... 2020 1,5 1,0 0,5 0,3 1,0 0,4 0,1 0,0
0114 Leerkrachten basisonderwijs 2020 1,9 1,2 0,6 0,5 1,2 0,5 0,1 0,1
0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2020 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
012 Sportinstructeurs 2020 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 2,9 1,2 1,6 1,2 2,1 0,3 0,5 0,0
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2020 2,9 1,2 1,6 1,2 2,1 0,3 0,5 0,0
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1,2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 0,2
021 Auteurs en kunstenaars 2020 1,1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,0 0,4
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 1,3 0,4 1,0 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0
03 Commerciële beroepen 2020 1,7 0,9 0,8 0,6 1,1 0,3 0,3 0,0
031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 0,9 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0
0311 Adviseurs marketing, public rela... 2020 0,9 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
033 Verkopers 2020 2,3 1,2 1,1 0,8 1,6 0,3 0,4 0,1
0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2020 2,3 1,1 1,2 1,1 1,6 0,4 0,3 0,0
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2020 2,4 1,0 1,3 0,8 1,6 0,2 0,5 0,1
0333 Kassamedewerkers 2020 1,2 0,7 0,6 0,4 0,9 0,3 0,0 0,0
0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2020 2,7 1,7 0,7 0,6 1,7 0,6 0,2 0,1
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 0,9 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0
0411 Accountants 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0412 Financieel specialisten en economen 2020 0,7 0,4 0,3 0,2 0,0 0,4 0,3 0,0
0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2020 0,6 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0
0414 Beleidsadviseurs 2020 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
0415 Specialisten personeels- en loop. 2020 1,2 0,3 0,9 0,6 0,6 0,4 0,0 0,1
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 0,7 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0
0421 Boekhouders 2020 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0
0422 Zakelijke dienstverleners 2020 1,3 0,4 0,9 0,8 0,4 0,9 0,0 0,0
0423 Directiesecretaresses 2020 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0
043 Administratief personeel 2020 1,3 0,5 0,8 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1
0431 Administratief medewerkers 2020 2,1 0,8 1,3 1,0 1,1 0,5 0,3 0,2
0432 Secretaresses 2020 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
0433 Receptionisten en telefonisten 2020 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0
0434 Boekhoudkundig medewerkers 2020 0,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2
0435 Transportplanners en logistiek m. 2020 1,8 0,6 1,2 1,0 1,3 0,4 0,0 0,0
05 Managers 2020 1,0 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,0
051 Algemeen directeuren 2020 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
0511 Algemeen directeuren 2020 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
052 Managers op administratief en com... 2020 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
0521 Managers zakelijke en administra. 2020 0,8 0,4 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2
0522 Managers verkoop en marketing 2020 0,7 0,3 0,4 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0
053 Managers productie en gespecialis... 2020 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,6 0,0 0,0
054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 2,6 1,3 1,4 0,5 1,8 0,5 0,3 0,0
055 Managers z.n.d. 2020 . . . . . . . .
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 3,5 2,0 2,0 1,5 2,2 0,8 0,3 0,1
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 0,8 0,2 0,6 0,6 0,1 0,7 0,0 0,0
0611 Overheidsbestuurders 2020 . . . . . . . .
0612 Overheidsambtenaren 2020 0,8 0,3 0,6 0,6 0,2 0,7 0,0 0,0
062 Juristen 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0621 Juristen 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
063 Beveiligingswerkers 2020 6,9 4,1 3,8 2,9 4,7 1,2 0,7 0,2
0631 Politie-inspecteurs 2020 . . . . . . . .
0632 Politie en brandweer 2020 9,9 7,6 4,9 2,8 6,4 2,2 0,4 0,6
0633 Beveiligingspersoneel 2020 5,8 2,3 3,9 3,3 3,5 0,9 1,4 0,0
0634 Militaire beroepen 2020 . . . . . . . .
07 Technische beroepen 2020 3,8 1,7 2,1 1,4 2,8 0,3 0,5 0,1
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 1,8 1,0 0,8 0,3 1,3 0,4 0,1 0,1
0711 Biologen en natuurwetenschappers 2020 2,7 1,1 1,6 0,7 1,7 1,0 0,0 0,0
0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2020 1,7 1,0 0,7 0,3 1,2 0,3 0,1 0,2
0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2020 . . . . . . . .
0714 Architecten 2020 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 2,4 1,0 1,6 1,2 1,8 0,3 0,3 0,1
0721 Technici bouwkunde en natuur 2020 1,7 1,2 0,8 0,5 1,2 0,1 0,3 0,2
0722 Productieleiders industrie en bouw 2020 3,0 0,9 2,2 1,5 2,0 1,0 0,0 0,0
0723 Procesoperators 2020 4,4 0,1 4,3 3,7 3,6 0,0 0,7 0,0
073 Bouwarbeiders 2020 5,2 1,3 3,8 2,9 3,9 0,2 0,9 0,1
0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2020 2,7 0,8 0,7 0,7 1,2 0,0 1,0 0,5
0732 Timmerlieden 2020 5,3 1,0 4,3 3,6 4,8 0,3 0,0 0,0
0733 Bouwarbeiders afbouw 2020 . . . . . . . .
0734 Loodgieters en pijpfitters 2020 . . . . . . . .
0735 Schilders en metaalspuiters 2020 . . . . . . . .
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 6,0 3,4 3,1 1,6 4,5 0,1 1,2 0,1
0741 Metaalbewerkers en constructiewe. 2020 7,5 3,8 4,8 1,9 5,5 0,0 1,8 0,0
0742 Lassers en plaatwerkers 2020 . . . . . . . .
0743 Automonteurs 2020 5,3 3,2 1,9 1,5 3,9 0,3 1,0 0,0
0744 Machinemonteurs 2020 5,1 3,4 2,0 0,9 3,6 0,0 1,1 0,3
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 5,0 3,5 1,2 1,0 4,0 0,3 0,5 0,1
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 4,1 1,6 2,4 1,9 2,8 0,6 0,6 0,0
0761 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 4,1 1,6 2,4 1,9 2,8 0,6 0,6 0,0
077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 4,2 1,8 2,3 1,0 3,1 0,5 0,4 0,0
0771 Productiemachinebedieners 2020 4,7 2,0 2,5 1,2 3,5 0,6 0,4 0,0
0772 Assemblagemedewerkers 2020 . . . . . . . .
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 3,2 0,0 2,8 2,8 1,5 0,5 0,7 0,4
0781 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 3,2 0,0 2,8 2,8 1,5 0,5 0,7 0,4
08 ICT beroepen 2020 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0
081 Specialisten ICT 2020 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
0811 Software- en applicatieontwikkel. 2020 0,4 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
0812 Databank- en netwerkspecialisten 2020 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
082 Vakspecialisten ICT 2020 1,1 0,4 0,7 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.
Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers met een ongeval
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval zonder verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.