Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

Bestemming en seizoen Vakantiekenmerken Perioden Vakanties Totaal (x 1 000) Vakanties Gemiddeld per Nederlander (aantal) Vakanties Gemiddeld per deelnemer (aantal)
Totaal vakanties Totaal vakanties 2020* 28.677 1,7 2,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van instellingen en tehuizen). Deze cijfers hebben betrekking op vakantiedeelname, het aantal vakanties, de vakantieduur en vakantie-uitgaven. Ze zijn beschikbaar voor vakanties in binnen- en buitenland en voor vakanties in het zomer- en winterseizoen. De cijfers zijn afkomstig uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO).

Gegevens beschikbaar vanaf 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2017 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juli 2021:
De cijfers van 2018 zijn gecorrigeerd. Er is een fout geconstateerd in de berekening van de leeftijden. De variabele leeftijd is opgenomen in het weegmodel van CVO. Met dit weegmodel wordt aan alle respondenten een weegfactor toegekend, die wordt gebruikt om de cijfers van de steekproef om te rekenen naar de Nederlandse populatie. Doordat het weegmodel wijzigt, veranderen deze weegfactoren en daarmee ook de cijfers in de tabel. Deze veranderingen zijn over het algemeen relatief klein.

Wijzigingen per 1 juli 2021:
De definitieve cijfers van 2019 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 31 mei 2021:
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2021 worden in mei 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Vakanties
Totaal
Totaal aantal vakanties in een vakantiejaar.

Dit betreft de vakanties met het geselecteerde vakantiekenmerk.
Bijvoorbeeld: het aantal stedenvakanties van Nederlanders in 2017.
Gemiddeld per Nederlander
Gemiddeld aantal vakanties per Nederlander in een vakantiejaar.

Dit betreft de vakanties met het geselecteerde vakantiekenmerk.
Bijvoorbeeld: het gemiddelde aantal strandvakanties per Nederlander in het zomerseizoen van 2017.
Gemiddeld per deelnemer
Gemiddeld aantal vakanties per deelnemer aan vakanties in een vakantiejaar.

Dit betreft de vakanties met het geselecteerde vakantiekenmerk.
Bijvoorbeeld: het gemiddelde aantal korte vakanties in het winterseizoen van 2017 van deelnemers aan korte wintervakanties in 2017.