Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans (mln euro)
73-75 Reclame, design, overige diensten Totaal kapitaalgoederen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Woningen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Bedrijfsgebouwen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Overdrachtskosten op grond 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Totaal vervoermiddelen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Personenauto's 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Overige wegvervoermiddelen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Treinen en trams 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Schepen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Vliegtuigen 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Computers 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Telecommunicatie apparatuur 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Machines en installaties 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Overige materiële vaste activa 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten In cultuur gebrachte activa 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Onderzoek en ontwikkeling 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Computerprogrammatuur en databanken 2021* .
73-75 Reclame, design, overige diensten Overige immateriële activa 2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar. De beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.