Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2021* 2.434.720
A-U Alle economische activiteiten Woningen 2021* 1.065.455
A-U Alle economische activiteiten Bedrijfsgebouwen 2021* 414.563
A-U Alle economische activiteiten Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 431.013
A-U Alle economische activiteiten Overdrachtskosten op grond 2021* 20.147
A-U Alle economische activiteiten Totaal vervoermiddelen 2021* 83.130
A-U Alle economische activiteiten Personenauto's 2021* 32.210
A-U Alle economische activiteiten Overige wegvervoermiddelen 2021* 14.585
A-U Alle economische activiteiten Treinen en trams 2021* 9.211
A-U Alle economische activiteiten Schepen 2021* 16.500
A-U Alle economische activiteiten Vliegtuigen 2021* 10.625
A-U Alle economische activiteiten Computers 2021* 14.023
A-U Alle economische activiteiten Telecommunicatie apparatuur 2021* 1.809
A-U Alle economische activiteiten Machines en installaties 2021* 208.187
A-U Alle economische activiteiten Overige materiële vaste activa 2021* 30.155
A-U Alle economische activiteiten In cultuur gebrachte activa 2021* 2.526
A-U Alle economische activiteiten Onderzoek en ontwikkeling 2021* 94.583
A-U Alle economische activiteiten Computerprogrammatuur en databanken 2021* 62.867
A-U Alle economische activiteiten Overige immateriële activa 2021* 6.261
Totale binnenlandse sectoren Totaal kapitaalgoederen 2021* 2.434.720
Totale binnenlandse sectoren Woningen 2021* 1.065.455
Totale binnenlandse sectoren Bedrijfsgebouwen 2021* 414.563
Totale binnenlandse sectoren Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 431.013
Totale binnenlandse sectoren Overdrachtskosten op grond 2021* 20.147
Totale binnenlandse sectoren Totaal vervoermiddelen 2021* 83.130
Totale binnenlandse sectoren Personenauto's 2021* 32.210
Totale binnenlandse sectoren Overige wegvervoermiddelen 2021* 14.585
Totale binnenlandse sectoren Treinen en trams 2021* 9.211
Totale binnenlandse sectoren Schepen 2021* 16.500
Totale binnenlandse sectoren Vliegtuigen 2021* 10.625
Totale binnenlandse sectoren Computers 2021* 14.023
Totale binnenlandse sectoren Telecommunicatie apparatuur 2021* 1.809
Totale binnenlandse sectoren Machines en installaties 2021* 208.187
Totale binnenlandse sectoren Overige materiële vaste activa 2021* 30.155
Totale binnenlandse sectoren In cultuur gebrachte activa 2021* 2.526
Totale binnenlandse sectoren Onderzoek en ontwikkeling 2021* 94.583
Totale binnenlandse sectoren Computerprogrammatuur en databanken 2021* 62.867
Totale binnenlandse sectoren Overige immateriële activa 2021* 6.261
Niet-financiële vennootschappen Totaal kapitaalgoederen 2021* 932.819
Niet-financiële vennootschappen Woningen 2021* 184.484
Niet-financiële vennootschappen Bedrijfsgebouwen 2021* 225.198
Niet-financiële vennootschappen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 128.011
Niet-financiële vennootschappen Overdrachtskosten op grond 2021* 6.681
Niet-financiële vennootschappen Totaal vervoermiddelen 2021* 71.873
Niet-financiële vennootschappen Personenauto's 2021* 27.980
Niet-financiële vennootschappen Overige wegvervoermiddelen 2021* 10.989
Niet-financiële vennootschappen Treinen en trams 2021* 9.063
Niet-financiële vennootschappen Schepen 2021* 13.797
Niet-financiële vennootschappen Vliegtuigen 2021* 10.045
Niet-financiële vennootschappen Computers 2021* 8.060
Niet-financiële vennootschappen Telecommunicatie apparatuur 2021* 1.155
Niet-financiële vennootschappen Machines en installaties 2021* 175.888
Niet-financiële vennootschappen Overige materiële vaste activa 2021* 21.122
Niet-financiële vennootschappen In cultuur gebrachte activa 2021* 240
Niet-financiële vennootschappen Onderzoek en ontwikkeling 2021* 63.662
Niet-financiële vennootschappen Computerprogrammatuur en databanken 2021* 40.684
Niet-financiële vennootschappen Overige immateriële activa 2021* 5.760
Financiële instellingen Totaal kapitaalgoederen 2021* 49.065
Financiële instellingen Woningen 2021* 22.839
Financiële instellingen Bedrijfsgebouwen 2021* 8.980
Financiële instellingen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 58
Financiële instellingen Overdrachtskosten op grond 2021* 4.167
Financiële instellingen Totaal vervoermiddelen 2021* 398
Financiële instellingen Personenauto's 2021* 353
Financiële instellingen Overige wegvervoermiddelen 2021* 45
Financiële instellingen Treinen en trams 2021* 0
Financiële instellingen Schepen 2021* 0
Financiële instellingen Vliegtuigen 2021* 0
Financiële instellingen Computers 2021* 1.704
Financiële instellingen Telecommunicatie apparatuur 2021* 84
Financiële instellingen Machines en installaties 2021* 263
Financiële instellingen Overige materiële vaste activa 2021* 521
Financiële instellingen In cultuur gebrachte activa 2021* 0
Financiële instellingen Onderzoek en ontwikkeling 2021* 3.599
Financiële instellingen Computerprogrammatuur en databanken 2021* 6.432
Financiële instellingen Overige immateriële activa 2021* 21
Overheid Totaal kapitaalgoederen 2021* 457.852
Overheid Woningen 2021* 3.886
Overheid Bedrijfsgebouwen 2021* 94.308
Overheid Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 297.949
Overheid Overdrachtskosten op grond 2021* 1.245
Overheid Totaal vervoermiddelen 2021* 3.433
Overheid Personenauto's 2021* 821
Overheid Overige wegvervoermiddelen 2021* 1.420
Overheid Treinen en trams 2021* 148
Overheid Schepen 2021* 528
Overheid Vliegtuigen 2021* 516
Overheid Computers 2021* 3.055
Overheid Telecommunicatie apparatuur 2021* 371
Overheid Machines en installaties 2021* 14.469
Overheid Overige materiële vaste activa 2021* 4.241
Overheid In cultuur gebrachte activa 2021* 0
Overheid Onderzoek en ontwikkeling 2021* 24.032
Overheid Computerprogrammatuur en databanken 2021* 10.863
Overheid Overige immateriële activa 2021* 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totaal kapitaalgoederen 2021* 994.985
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Woningen 2021* 854.247
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Bedrijfsgebouwen 2021* 86.078
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2021* 4.995
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overdrachtskosten op grond 2021* 8.053
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar. De beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.