Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Regio's Perioden Provinciale rekening in mln euro Baten (mln euro) Provinciale rekening in mln euro Lasten (mln euro)
Totaal milieu Nederland 2021* 78,4 429,2
Totaal milieu Noord-Nederland (LD) 2021* 18,2 69,3
Totaal milieu Oost-Nederland (LD) 2021* 32,7 99,8
Totaal milieu West-Nederland (LD) 2021* 20,1 184,6
Totaal milieu Zuid-Nederland (LD) 2021* 7,5 75,4
Totaal milieu Groningen (PV) 2021* 10,3 31,0
Totaal milieu Fryslân (PV) 2021* 7,4 22,3
Totaal milieu Drenthe (PV) 2021* 0,5 16,1
Totaal milieu Overijssel (PV) 2021* 6,8 25,9
Totaal milieu Flevoland (PV) 2021* 1,4 10,2
Totaal milieu Gelderland (PV) 2021* 24,5 63,8
Totaal milieu Utrecht (PV) 2021* 1,5 31,3
Totaal milieu Noord-Holland (PV) 2021* 4,3 40,9
Totaal milieu Zuid-Holland (PV) 2021* 11,2 100,0
Totaal milieu Zeeland (PV) 2021* 3,1 12,4
Totaal milieu Noord-Brabant (PV) 2021* 6,8 54,7
Totaal milieu Limburg (PV) 2021* 0,7 20,7
Milieu, overig Nederland 2021* 1,3 19,8
Milieu, overig Noord-Nederland (LD) 2021* 0,1 4,0
Milieu, overig Oost-Nederland (LD) 2021* 0,6 5,9
Milieu, overig West-Nederland (LD) 2021* 0,1 5,5
Milieu, overig Zuid-Nederland (LD) 2021* 0,6 4,4
Milieu, overig Groningen (PV) 2021* 0,0 1,5
Milieu, overig Fryslân (PV) 2021* 0,0 1,3
Milieu, overig Drenthe (PV) 2021* 0,0 1,1
Milieu, overig Overijssel (PV) 2021* 0,2 2,7
Milieu, overig Flevoland (PV) 2021* 0,1 1,1
Milieu, overig Gelderland (PV) 2021* 0,3 2,2
Milieu, overig Utrecht (PV) 2021* 0,0 3,3
Milieu, overig Noord-Holland (PV) 2021* 0,1 2,1
Milieu, overig Zuid-Holland (PV) 2021* 0,0 0,0
Milieu, overig Zeeland (PV) 2021* 0,0 0,0
Milieu, overig Noord-Brabant (PV) 2021* 0,5 3,0
Milieu, overig Limburg (PV) 2021* 0,0 1,4
Totaal natuur Nederland 2021* 148,0 855,0
Totaal natuur Noord-Nederland (LD) 2021* 42,3 204,1
Totaal natuur Oost-Nederland (LD) 2021* 64,4 260,6
Totaal natuur West-Nederland (LD) 2021* 30,8 233,3
Totaal natuur Zuid-Nederland (LD) 2021* 10,5 157,0
Totaal natuur Groningen (PV) 2021* 21,3 61,1
Totaal natuur Fryslân (PV) 2021* 6,0 59,0
Totaal natuur Drenthe (PV) 2021* 15,0 84,0
Totaal natuur Overijssel (PV) 2021* 6,7 79,4
Totaal natuur Flevoland (PV) 2021* 0,9 15,9
Totaal natuur Gelderland (PV) 2021* 56,7 165,3
Totaal natuur Utrecht (PV) 2021* 7,3 45,7
Totaal natuur Noord-Holland (PV) 2021* 5,1 90,3
Totaal natuur Zuid-Holland (PV) 2021* 12,5 61,6
Totaal natuur Zeeland (PV) 2021* 6,0 35,7
Totaal natuur Noord-Brabant (PV) 2021* 10,3 125,6
Totaal natuur Limburg (PV) 2021* 0,2 31,5
Natuurontwikkeling Nederland 2021* 125,3 431,4
Natuurontwikkeling Noord-Nederland (LD) 2021* 28,3 81,5
Natuurontwikkeling Oost-Nederland (LD) 2021* 62,4 154,2
Natuurontwikkeling West-Nederland (LD) 2021* 26,6 128,0
Natuurontwikkeling Zuid-Nederland (LD) 2021* 8,1 67,7
Natuurontwikkeling Groningen (PV) 2021* 19,2 34,3
Natuurontwikkeling Fryslân (PV) 2021* 1,5 6,1
Natuurontwikkeling Drenthe (PV) 2021* 7,6 41,0
Natuurontwikkeling Overijssel (PV) 2021* 6,4 45,1
Natuurontwikkeling Flevoland (PV) 2021* 0,8 2,4
Natuurontwikkeling Gelderland (PV) 2021* 55,2 106,7
Natuurontwikkeling Utrecht (PV) 2021* 6,1 14,4
Natuurontwikkeling Noord-Holland (PV) 2021* 4,1 39,2
Natuurontwikkeling Zuid-Holland (PV) 2021* 11,1 59,2
Natuurontwikkeling Zeeland (PV) 2021* 5,3 15,3
Natuurontwikkeling Noord-Brabant (PV) 2021* 8,1 59,3
Natuurontwikkeling Limburg (PV) 2021* 0,0 8,4
Beheer natuurgebieden Nederland 2021* 19,9 333,8
Beheer natuurgebieden Noord-Nederland (LD) 2021* 13,0 103,0
Beheer natuurgebieden Oost-Nederland (LD) 2021* 1,4 80,3
Beheer natuurgebieden West-Nederland (LD) 2021* 2,9 74,4
Beheer natuurgebieden Zuid-Nederland (LD) 2021* 2,7 76,1
Beheer natuurgebieden Groningen (PV) 2021* 2,1 24,2
Beheer natuurgebieden Fryslân (PV) 2021* 3,5 36,6
Beheer natuurgebieden Drenthe (PV) 2021* 7,4 42,3
Beheer natuurgebieden Overijssel (PV) 2021* 0,3 23,7
Beheer natuurgebieden Flevoland (PV) 2021* 0,1 10,9
Beheer natuurgebieden Gelderland (PV) 2021* 0,9 45,6
Beheer natuurgebieden Utrecht (PV) 2021* 1,1 23,2
Beheer natuurgebieden Noord-Holland (PV) 2021* 0,5 35,0
Beheer natuurgebieden Zuid-Holland (PV) 2021* 0,5 0,0
Beheer natuurgebieden Zeeland (PV) 2021* 0,7 16,2
Beheer natuurgebieden Noord-Brabant (PV) 2021* 2,2 55,2
Beheer natuurgebieden Limburg (PV) 2021* 0,5 20,9
Natuur, overig Nederland 2021* 1,1 27,0
Natuur, overig Noord-Nederland (LD) 2021* 0,0 0,5
Natuur, overig Oost-Nederland (LD) 2021* 0,6 16,6
Natuur, overig West-Nederland (LD) 2021* 0,9 4,7
Natuur, overig Zuid-Nederland (LD) 2021* -0,4 5,2
Natuur, overig Groningen (PV) 2021* 0,0 0,0
Natuur, overig Fryslân (PV) 2021* 0,0 0,5
Natuur, overig Drenthe (PV) 2021* 0,0 0,0
Natuur, overig Overijssel (PV) 2021* 0,0 3,0
Natuur, overig Flevoland (PV) 2021* 0,0 1,3
Natuur, overig Gelderland (PV) 2021* 0,6 12,3
Natuur, overig Utrecht (PV) 2021* 0,0 0,6
Natuur, overig Noord-Holland (PV) 2021* 0,0 1,3
Natuur, overig Zuid-Holland (PV) 2021* 0,9 2,4
Natuur, overig Zeeland (PV) 2021* 0,0 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie en zijn afkomstig uit de provincierekeningen. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Provincie Utrecht
Bij het publiceren van de voorlopige gegevens over verslagjaar 2018 had de provincie Utrecht nog geen goedkeurende accountantsverklaring over haar jaarrekening. Inmiddels is dit wel het geval en zijn de gegevens van de provincie Utrecht zodanig aangepast dat zij zijn nu conform zijn met de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provincierekeningen worden uiterlijk 12 maanden na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de rekening 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. In de administraties van provincies wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.
Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Provinciale rekening in mln euro
Cijfers op basis van de provinciale rekening weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de provinciale rekening in miljoenen euro's.

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).

Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.
Lasten
De lasten van de provinciale rekening in miljoenen euro's.

Onder de provinciale lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).