Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh)
Totaal woningen Afrikahaven .
Totaal woningen Afrikabuurt-West 3.330
Totaal woningen Afrikabuurt-Oost 2.110
Totaal woningen Afrika 3.380
Totaal woningen Afrikaanderwijk 2.380
Totaal woningen Afrikaanderbuurt West 2.510
Totaal woningen Afrikaanderbuurt Midden 2.200
Totaal woningen Afrikaanderbuurt Oost 2.460
Appartement Afrikahaven .
Appartement Afrikabuurt-West 2.190
Appartement Afrikabuurt-Oost 1.800
Appartement Afrika 2.180
Appartement Afrikaanderwijk 2.150
Appartement Afrikaanderbuurt West 2.120
Appartement Afrikaanderbuurt Midden 1.670
Appartement Afrikaanderbuurt Oost 1.790
Tussenwoning Afrikahaven .
Tussenwoning Afrikabuurt-West 3.480
Tussenwoning Afrikabuurt-Oost 2.920
Tussenwoning Afrika 3.630
Tussenwoning Afrikaanderwijk 3.660
Tussenwoning Afrikaanderbuurt West 2.640
Tussenwoning Afrikaanderbuurt Midden 2.850
Tussenwoning Afrikaanderbuurt Oost 3.060
Hoekwoning Afrikahaven .
Hoekwoning Afrikabuurt-West 3.600
Hoekwoning Afrikabuurt-Oost 3.090
Hoekwoning Afrika 3.920
Hoekwoning Afrikaanderwijk 3.650
Hoekwoning Afrikaanderbuurt West 2.520
Hoekwoning Afrikaanderbuurt Midden 2.970
Hoekwoning Afrikaanderbuurt Oost 3.410
2-onder-1-kapwoning Afrikahaven .
2-onder-1-kapwoning Afrikabuurt-West .
2-onder-1-kapwoning Afrikabuurt-Oost .
2-onder-1-kapwoning Afrika 3.810
2-onder-1-kapwoning Afrikaanderwijk .
2-onder-1-kapwoning Afrikaanderbuurt West .
2-onder-1-kapwoning Afrikaanderbuurt Midden .
2-onder-1-kapwoning Afrikaanderbuurt Oost 2.730
Vrijstaande woning Afrikahaven .
Vrijstaande woning Afrikabuurt-West .
Vrijstaande woning Afrikabuurt-Oost .
Vrijstaande woning Afrika 4.570
Vrijstaande woning Afrikaanderwijk .
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt West 6.330
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt Midden .
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt Oost .
Eigen woning Afrikahaven .
Eigen woning Afrikabuurt-West 3.560
Eigen woning Afrikabuurt-Oost 3.130
Eigen woning Afrika 3.750
Eigen woning Afrikaanderwijk 3.170
Eigen woning Afrikaanderbuurt West 2.660
Eigen woning Afrikaanderbuurt Midden 2.820
Eigen woning Afrikaanderbuurt Oost 3.130
Huurwoning Afrikahaven .
Huurwoning Afrikabuurt-West 2.490
Huurwoning Afrikabuurt-Oost 1.860
Huurwoning Afrika 2.400
Huurwoning Afrikaanderwijk 2.090
Huurwoning Afrikaanderbuurt West 2.370
Huurwoning Afrikaanderbuurt Midden 1.910
Huurwoning Afrikaanderbuurt Oost 2.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2017.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Definitieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 5 september 2018:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.