Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 mei 2020:
Er zijn een aantal kleine fouten in de tekst aangepast.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2019/'20* 39
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2019/'20* 25
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2019/'20* 0
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Saba 2019/'20* 14
Mbo-entreeopleiding 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding 79130 Toerisme en recreatie Saba 2019/'20* 0
Mbo niveau 2 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2019/'20* 14
Mbo niveau 2 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2019/'20* 0
Mbo niveau 2 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2019/'20* 0
Mbo niveau 2 79130 Toerisme en recreatie Saba 2019/'20* 14
Mbo niveau 3 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2019/'20* 25
Mbo niveau 3 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2019/'20* 25
Mbo niveau 3 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2019/'20*
Mbo niveau 3 79130 Toerisme en recreatie Saba 2019/'20*
Mbo niveau 4 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo niveau 4 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2019/'20* 0
Mbo niveau 4 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2019/'20*
Mbo niveau 4 79130 Toerisme en recreatie Saba 2019/'20*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens