Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 725
Totaal Totaal Bonaire 2021/'22* 725
Totaal Totaal Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal Totaal Saba 2021/'22*
Totaal Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 241
Totaal Sector economie Bonaire 2021/'22* 241
Totaal Sector economie Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal Sector economie Saba 2021/'22*
Totaal Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 135
Totaal Sector techniek Bonaire 2021/'22* 135
Totaal Sector techniek Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal Sector techniek Saba 2021/'22*
Totaal Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 248
Totaal Sector zorg en welzijn Bonaire 2021/'22* 248
Totaal Sector zorg en welzijn Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal Sector zorg en welzijn Saba 2021/'22*
Totaal Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Totaal Combinatie van sectoren Bonaire 2021/'22* 101
Totaal Combinatie van sectoren Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal Combinatie van sectoren Saba 2021/'22*
Totaal 79000 Bouw en infra Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Totaal 79000 Bouw en infra Bonaire 2021/'22* 0
Totaal 79000 Bouw en infra Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79000 Bouw en infra Saba 2021/'22*
Totaal 79010 Afbouw, hout en onderhoud Caribisch Nederland 2021/'22* 53
Totaal 79010 Afbouw, hout en onderhoud Bonaire 2021/'22* 53
Totaal 79010 Afbouw, hout en onderhoud Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79010 Afbouw, hout en onderhoud Saba 2021/'22*
Totaal 79020 Techniek en procesindustrie Caribisch Nederland 2021/'22* 69
Totaal 79020 Techniek en procesindustrie Bonaire 2021/'22* 69
Totaal 79020 Techniek en procesindustrie Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79020 Techniek en procesindustrie Saba 2021/'22*
Totaal 79040 Media en vormgeving Caribisch Nederland 2021/'22* 13
Totaal 79040 Media en vormgeving Bonaire 2021/'22* 13
Totaal 79040 Media en vormgeving Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79040 Media en vormgeving Saba 2021/'22*
Totaal 79050 Informatie en communicatietechn... Caribisch Nederland 2021/'22* 47
Totaal 79050 Informatie en communicatietechn... Bonaire 2021/'22* 47
Totaal 79050 Informatie en communicatietechn... Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79050 Informatie en communicatietechn... Saba 2021/'22*
Totaal 79090 Economie en administratie Caribisch Nederland 2021/'22* 102
Totaal 79090 Economie en administratie Bonaire 2021/'22* 102
Totaal 79090 Economie en administratie Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79090 Economie en administratie Saba 2021/'22*
Totaal 79100 Veiligheid en sport Caribisch Nederland 2021/'22* 57
Totaal 79100 Veiligheid en sport Bonaire 2021/'22* 57
Totaal 79100 Veiligheid en sport Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79100 Veiligheid en sport Saba 2021/'22*
Totaal 79120 Horeca en bakkerij Caribisch Nederland 2021/'22* 34
Totaal 79120 Horeca en bakkerij Bonaire 2021/'22* 34
Totaal 79120 Horeca en bakkerij Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79120 Horeca en bakkerij Saba 2021/'22*
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Caribisch Nederland 2021/'22* 33
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Bonaire 2021/'22* 33
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79130 Toerisme en recreatie Saba 2021/'22*
Totaal 79140 Zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 216
Totaal 79140 Zorg en welzijn Bonaire 2021/'22* 216
Totaal 79140 Zorg en welzijn Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79140 Zorg en welzijn Saba 2021/'22*
Totaal 79999 Niet toebedeeld Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Totaal 79999 Niet toebedeeld Bonaire 2021/'22* 101
Totaal 79999 Niet toebedeeld Sint Eustatius 2021/'22*
Totaal 79999 Niet toebedeeld Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Totaal Bonaire 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Totaal Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Totaal Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector economie Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector economie Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector economie Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Bonaire 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79000 Bouw en infra Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79000 Bouw en infra Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79000 Bouw en infra Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79000 Bouw en infra Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79010 Afbouw, hout en onderhoud Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79010 Afbouw, hout en onderhoud Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79010 Afbouw, hout en onderhoud Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79010 Afbouw, hout en onderhoud Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79020 Techniek en procesindustrie Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79020 Techniek en procesindustrie Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79020 Techniek en procesindustrie Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79020 Techniek en procesindustrie Saba 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79040 Media en vormgeving Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79040 Media en vormgeving Bonaire 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding 79040 Media en vormgeving Sint Eustatius 2021/'22*
Mbo-entreeopleiding 79040 Media en vormgeving Saba 2021/'22*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Door de invoering van het CVQ-systeem zijn er vanaf schooljaar 2021/’22 geen studenten meer aan het mbo op Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2019/'20 zijn definitief, de cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn nader voorlopig en de cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 maart 2022:
De nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn definitief geworden, de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn nader voorlopig geworden en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/’23 beschikbaar.
Tevens worden dan de nader voorlopige cijfers van het schooljaar 2020/’21 definitief.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Op Caribisch Nederland zijn de mogelijkheden voor bekostigde opleidingen op mbo-niveau beperkt door de schaalgrootte. Vooral op Sint Eustatius en Saba, waar sinds het schooljaar 2012/'13 alleen de entreeopleiding wordt aangeboden en opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding). Op Bonaire is het al langer mogelijk om op alle vier de niveaus van het mbo onderwijs te volgen.