Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Uitgave voor aanschaf en bezit Perioden Prijsindex (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 1e kwartaal 127,8 0,7 3,9
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 2e kwartaal 130,0 1,7 4,2
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 3e kwartaal 131,7 1,3 5,4
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 4e kwartaal 133,8 1,6 5,4
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 130,8 4,7 4,7
Aanschaf woning: totaal 2020 1e kwartaal 131,6 0,2 4,5
Aanschaf woning: totaal 2020 2e kwartaal 134,7 2,4 5,0
Aanschaf woning: totaal 2020 3e kwartaal 136,1 1,0 5,9
Aanschaf woning: totaal 2020 4e kwartaal 138,9 2,1 5,8
Aanschaf woning: totaal 2020 135,3 5,3 5,3
Aanschaf nieuwe koopwoning 2020 1e kwartaal 134,3 -0,8 4,7
Aanschaf nieuwe koopwoning 2020 2e kwartaal 138,7 3,3 5,6
Aanschaf nieuwe koopwoning 2020 3e kwartaal 140,0 0,9 6,6
Aanschaf nieuwe koopwoning 2020 4e kwartaal 143,8 2,7 6,2
Aanschaf nieuwe koopwoning 2020 139,2 5,8 5,8
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2020 1e kwartaal 140,4 -1,1 4,6
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2020 2e kwartaal 147,2 4,8 4,1
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2020 3e kwartaal 151,8 3,2 10,2
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2020 4e kwartaal 154,2 1,6 8,7
Aanschaf nieuwe koopwoning: nieuwbouw 2020 148,4 6,9 6,9
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2020 1e kwartaal 128,1 -0,6 4,6
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2020 2e kwartaal 130,3 1,7 7,9
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2020 3e kwartaal 128,5 -1,4 3,0
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2020 4e kwartaal 133,5 3,9 3,6
Aanschaf nieuwe koopwoning: zelfbouw 2020 130,1 4,8 4,8
Aanschaf voormalige huurwoning 2020 1e kwartaal 145,4 2,5 6,9
Aanschaf voormalige huurwoning 2020 2e kwartaal 148,2 2,0 7,3
Aanschaf voormalige huurwoning 2020 3e kwartaal 151,8 2,4 8,1
Aanschaf voormalige huurwoning 2020 4e kwartaal 152,8 0,7 7,7
Aanschaf voormalige huurwoning 2020 149,5 7,5 7,5
Verwervingskosten koopwoning 2020 1e kwartaal 109,6 1,8 2,3
Verwervingskosten koopwoning 2020 2e kwartaal 109,4 -0,2 1,7
Verwervingskosten koopwoning 2020 3e kwartaal 110,0 0,5 2,2
Verwervingskosten koopwoning 2020 4e kwartaal 111,4 1,3 3,5
Verwervingskosten koopwoning 2020 110,1 2,4 2,4
Doorlopende kosten: totaal 2020 1e kwartaal 114,8 2,0 1,8
Doorlopende kosten: totaal 2020 2e kwartaal 115,0 0,2 2,0
Doorlopende kosten: totaal 2020 3e kwartaal 117,1 1,8 3,9
Doorlopende kosten: totaal 2020 4e kwartaal 117,5 0,3 4,4
Doorlopende kosten: totaal 2020 116,1 3,0 3,0
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2020 1e kwartaal 114,1 1,7 1,8
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2020 2e kwartaal 114,5 0,4 2,3
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2020 3e kwartaal 116,7 2,0 4,2
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2020 4e kwartaal 117,1 0,3 4,4
Doorlopende kosten: groot onderhoud 2020 115,6 3,2 3,2
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2020 1e kwartaal 120,6 5,1 2,8
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2020 2e kwartaal 119,0 -1,3 0,3
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2020 3e kwartaal 119,5 0,4 1,5
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2020 4e kwartaal 120,1 0,5 4,6
Doorlopende kosten: opstalverzekeringen 2020 119,8 2,3 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de prijsontwikkeling van de uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning. De uitgaven betreft aanschaf aankoop nieuwbouw koopwoning, zelfbouwwoning en voormalige huurwoningen. Daarnaast zijn ook de verwervingskosten en de doorlopende kosten voor (groot) onderhoud en opstalverzekeringen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal van 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn één kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2021:
De cijfers van het 2e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van het 1e kwartaal van 2021 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in januari 2022 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindex geeft de verandering weer van de transactieprijzen van woningen die nieuw zijn voor de sector huishoudens en andere goederen en diensten die huishoudens verwerven in hun hoedanigheid van bewoner van de eigenaar.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.