Vacature-indicator

Vacature-indicator

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
G-N Commerciële dienstverlening 2022 mei 0,69
G-N Commerciële dienstverlening 2022 juni 0,64
G-N Commerciële dienstverlening 2022 juli 0,57
G-N Commerciële dienstverlening 2022 augustus 0,46
G-N Commerciële dienstverlening 2022 september 0,36
G-N Commerciële dienstverlening 2022 oktober 0,30
G-N Commerciële dienstverlening 2022 november** 0,27
G-N Commerciële dienstverlening 2022 december** 0,27
G-N Commerciële dienstverlening 2023 januari** 0,30
G-N Commerciële dienstverlening 2023 februari** 0,32
G-N Commerciële dienstverlening 2023 maart** 0,33
G-N Commerciële dienstverlening 2023 april* 0,35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1999

Status van de cijfers:
De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter, waarna deze definitief worden verklaard. Door later beschikbaar gekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten.

Wijzigingen per 10 mei 2023:
De uitkomsten voor de maand april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De volgende publicatie met de uitkomsten van mei 2023 verschijnt naar verwachting medio juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie voor de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken
van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De vacature-indicator kan een waarde hebben die varieert tussen de -3 en +3 procent.