Kerncijfers wijken en buurten 2018

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Wijken en buurten Nabijheid voorzieningen Basisonderwijs Scholen binnen 3 km (aantal)
Nederland 10,9
Aa en Hunze 1,8
Wijk 00 Annen 2,4
Annen 2,4
Verspreide huizen Annen 1,2
Wijk 01 Eext 1,0
Eext 1,0
Verspreide huizen Eext 1,3
Wijk 02 Anloo 2,0
Anloo 2,0
Verspreide huizen Anloo 1,9
Wijk 03 Gasteren 0,8
Gasteren 0,8
Verspreide huizen Gasteren 0,7
Wijk 04 Anderen 0,0
Anderen 0,0
Verspreide huizen Anderen 0,4
Wijk 05 Schipborg 5,3
Schipborg 5,4
Verspreide huizen Schipborg 4,7
Wijk 06 Eexterveen 1,1
Eexterveen 1,1
Verspreide huizen Eexterveen 1,0
Wijk 07 Spijkerboor 0,0
Spijkerboor 0,0
Verspreide huizen Spijkerboor .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen 0,6
Nieuw-Annerveen 0,5
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen .
Wijk 09 Oud-Annerveen 1,0
Oud-Annerveen 1,0
Verspreide huizen Oud-Annerveen .
Wijk 11 Annerveenschekanaal 0,0
Annerveenschekanaal 0,0
Verspreide huizen Annerveenschekanaal .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal 1,4
Eexterveenschekanaal 1,4
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal 1,0
Wijk 13 Eexterzandvoort 0,5
Eexterzandvoort 0,6
Verspreide huizen Eexterzandvoort 0,1
Wijk 14 Gasselte 1,6
Gasselte 1,5
Kostvlies 1,4
Verspreide huizen Gasselte 2,3
Wijk 15 Gasselternijveen 2,0
Gasselternijveen 2,0
Gasselterboerveen 2,5
Verspreide huizen Gasselternijveen .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond 2,7
Gasselternijveenschemond 2,9
Gasselterboerveenschemond 0,3
Verspr.h. Gasselternijveenschemond .
Wijk 17 Gieten 3,0
Gieten 3,0
Verspreide huizen Gieten 1,8
Wijk 18 Gieterveen 1,1
Gieterveen 1,0
Bonnerveen 1,6
Nieuwediep 0,8
Verspreide huizen Gieterveen 1,3
Wijk 19 Rolde 1,0
Rolde 1,0
Ballo 1,0
Nijlande 1,3
Deurze 0,9
Verspreide huizen Nooitgedacht 0,9
Verspreide huizen Rolde 0,9
Wijk 20 Grolloo 0,7
Grolloo 1,0
Schoonloo 0,0
Verspreide huizen Papenvoort 0,0
Verspreide huizen Grolloo 0,6
Wijk 21 Ekehaar 1,0
Ekehaar 1,0
Amen 1,0
Verspreide huizen Ekehaar 1,1
Aalburg 2,5
Wijk 00 Wijk en Aalburg 2,4
Wijk en Aalburg 2,2
Spijk 3,6
Verspreide huizen Wijk en Aalburg 2,1
Wijk 01 Veen 3,7
Veen 3,8
Verspreide huizen Veen 2,0
Wijk 02 Genderen 1,9
Genderen 1,9
Verspreide huizen Genderen 1,6
Wijk 03 Eethen 2,2
Eethen 2,2
Verspreide huizen Eethen 2,0
Wijk 04 Meeuwen 1,4
Meeuwen 1,4
Verspreide huizen Meeuwen 1,5
Wijk 05 Drongelen 1,1
Drongelen 1,0
Verspreide huizen Drongelen 1,3
Wijk 06 Babyloniënbroek 1,4
Babyloniënbroek 1,4
Verspreide huizen Babyloniënbroek 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2018.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per juli 2021
Binnen het thema inkomen zijn de variabelen gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en gemiddeld inkomen per inwoner gecorrigeerd. Twee records hadden eerder een negatieve waarde, waar dit een “.” (cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) had moeten zijn.

Wijzigingen per juni 2021
Binnen het thema inkomen zijn de voorlopige cijfers vervangen door definitieve. Daarnaast zijn er een viertal nieuwe variabelen toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel zijn geen nadere updates meer te verwachten.

Toelichting onderwerpen

Nabijheid voorzieningen
Locatie die bezocht kan worden door personen. De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.

De afstand tot een voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden van toegangswegen tot rijks- of provinciale wegen.

Basisonderwijs
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.

In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als officiële vestigingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar.

De cijfers vermeld bij het jaar:
- 2018 betreffen schooljaar 2017/'18;

De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestigingen van basisscholen. Als bekend is dat er onderwijs gevolgd kan worden op een dependance en dit een effect heeft van meer dan 500 meter op de berekende gemiddelde afstand, zijn deze gegevens van de buurten en wijken aanvullend geheim gemaakt.
Scholen binnen 3 km
Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Het gemiddelde aantal is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.