Kerncijfers wijken en buurten 2018

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Arbeid Netto arbeidsparticipatie (%) Arbeid Onderverdeling arbeidsparticipatie Percentage werknemers (%) Arbeid Onderverdeling arbeidsparticipatie Percentage zelfstandigen (%) Zorg Jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Zorg Percentage jongeren met jeugdzorg (%) Zorg Wmo-cliënten (aantal) Zorg Wmo-cliënten relatief (per 1 000 inwoners)
Nederland Land 68 84 16 423.390 . 1.106.205 64
Aa en Hunze Gemeente 66 80 20 620 10,7 1.375 54
Wijk 00 Annen Wijk 68 82 18 90 10,3 180 51
Annen Buurt 68 83 17 85 10,0 180 53
Verspreide huizen Annen Buurt . . . . . . .
Wijk 01 Eext Wijk 69 79 21 40 12,0 50 35
Eext Buurt 70 80 20 35 11,2 45 36
Verspreide huizen Eext Buurt 63 . . . . . .
Wijk 02 Anloo Wijk 60 79 21 10 11,6 15 34
Anloo Buurt 63 78 22 . . 10 31
Verspreide huizen Anloo Buurt . . . . . . .
Wijk 03 Gasteren Wijk 66 75 25 10 12,3 10 25
Gasteren Buurt 66 75 25 10 13,2 10 26
Verspreide huizen Gasteren Buurt . . . . . . .
Wijk 04 Anderen Wijk 71 68 32 . . 20 77
Anderen Buurt 71 . . . . 20 87
Verspreide huizen Anderen Buurt . . . . . . .
Wijk 05 Schipborg Wijk 56 73 27 10 9,2 15 25
Schipborg Buurt 57 74 26 10 10,5 10 18
Verspreide huizen Schipborg Buurt . . . . . . .
Wijk 06 Eexterveen Wijk 74 79 21 15 12,5 10 23
Eexterveen Buurt 74 80 20 15 12,7 10 24
Verspreide huizen Eexterveen Buurt . . . . . . .
Wijk 07 Spijkerboor Wijk . . . . . . .
Spijkerboor Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Spijkerboor Buurt . . . . . . .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen Wijk . . . . . . .
Nieuw-Annerveen Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen Buurt . . . . . . .
Wijk 09 Oud-Annerveen Wijk . . . . . . .
Oud-Annerveen Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Oud-Annerveen Buurt . . . . . . .
Wijk 11 Annerveenschekanaal Wijk 71 81 19 10 10,4 15 38
Annerveenschekanaal Buurt 71 82 18 10 10,4 15 38
Verspreide huizen Annerveenschekanaal Buurt . . . . . . .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal Wijk 62 . . 15 23,1 10 33
Eexterveenschekanaal Buurt 61 . . 15 26,3 . .
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal Buurt . . . . . . .
Wijk 13 Eexterzandvoort Wijk . . . . . . .
Eexterzandvoort Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Eexterzandvoort Buurt . . . . . . .
Wijk 14 Gasselte Wijk 62 77 23 45 11,7 95 50
Gasselte Buurt 62 79 21 35 11,2 85 56
Kostvlies Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Gasselte Buurt 59 . . . . 10 39
Wijk 15 Gasselternijveen Wijk 62 85 15 60 12,0 100 54
Gasselternijveen Buurt 61 86 14 60 12,3 100 55
Gasselterboerveen Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Gasselternijveen Buurt . . . . . . .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond Wijk 64 78 22 20 14,9 25 38
Gasselternijveenschemond Buurt 63 80 20 15 12,1 20 32
Gasselterboerveenschemond Buurt . . . . . . .
Verspr.h. Gasselternijveenschemond Buurt . . . . . . .
Wijk 17 Gieten Wijk 65 83 17 115 9,9 320 64
Gieten Buurt 65 84 16 110 9,7 310 64
Verspreide huizen Gieten Buurt . . . 10 28,6 . .
Wijk 18 Gieterveen Wijk 68 77 23 40 13,2 40 33
Gieterveen Buurt 70 83 17 30 16,0 25 37
Bonnerveen Buurt . . . . . . .
Nieuwediep Buurt 64 . . . . 10 40
Verspreide huizen Gieterveen Buurt 65 . . . . . .
Wijk 19 Rolde Wijk 65 81 19 85 8,8 335 71
Rolde Buurt 64 84 16 70 9,2 280 74
Ballo Buurt . . . . . . .
Nijlande Buurt . . . . . . .
Deurze Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Nooitgedacht Buurt 74 77 23 10 10,5 50 98
Verspreide huizen Rolde Buurt . . . . . . .
Wijk 20 Grolloo Wijk 73 70 30 20 7,2 45 38
Grolloo Buurt 73 80 20 10 6,2 25 39
Schoonloo Buurt 72 . . . . 10 53
Verspreide huizen Papenvoort Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Grolloo Buurt 73 52 48 . . 10 36
Wijk 21 Ekehaar Wijk 71 71 29 10 7,8 15 30
Ekehaar Buurt 69 . . . . 10 37
Amen Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Ekehaar Buurt . . . . . . .
Aalburg Gemeente 73 77 23 330 8,4 755 57
Wijk 00 Wijk en Aalburg Wijk 72 77 23 145 7,4 425 67
Wijk en Aalburg Buurt 71 79 21 115 7,5 395 77
Spijk Buurt 79 68 32 25 7,4 25 27
Verspreide huizen Wijk en Aalburg Buurt 80 63 37 . . . .
Wijk 01 Veen Wijk 74 75 25 65 7,5 115 42
Veen Buurt 74 75 25 60 7,2 115 44
Verspreide huizen Veen Buurt . . . . . . .
Wijk 02 Genderen Wijk 75 79 21 45 9,5 85 50
Genderen Buurt 75 79 21 45 9,9 85 52
Verspreide huizen Genderen Buurt . . . . . . .
Wijk 03 Eethen Wijk 71 82 18 30 14,3 35 43
Eethen Buurt 72 84 16 30 16,7 25 37
Verspreide huizen Eethen Buurt . . . . . 10 71
Wijk 04 Meeuwen Wijk 74 80 20 15 7,2 30 41
Meeuwen Buurt 74 82 18 10 5,3 30 46
Verspreide huizen Meeuwen Buurt . . . . . . .
Wijk 05 Drongelen Wijk 75 74 26 10 9,9 20 50
Drongelen Buurt 73 . . . . 10 46
Verspreide huizen Drongelen Buurt . . . . . 10 57
Wijk 06 Babyloniënbroek Wijk 77 67 33 10 8,0 15 34
Babyloniënbroek Buurt 75 73 27 10 11,5 15 42
Verspreide huizen Babyloniënbroek Buurt . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2018.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per maart 2021
Er zijn nieuwe variabelen aan de tabel toegevoegd. Het betreft de variabelen binnen de nieuwe thema’s arbeid en zorg. Verder zijn er aan het thema inkomen variabelen toegevoegd die later gevuld zullen worden en is de variabele ‘actieven 15-75 jaar’ verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Arbeid
Deze variabelen geven per gemeente, wijk en buurt inzicht in de netto arbeidsparticipatie en het percentage werknemers en zelfstandigen.

De netto arbeidsparticipatie is vermeld als percentage van het totaal aantal personen van 15 tot 75 jaar en vermeld bij minimaal 150 inwoners in een buurt. Het percentage werknemers en het percentage zelfstandigen zijn vermeld bij minimaal 150 werkenden (van 15 tot 75 jaar) in een buurt.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Onderverdeling arbeidsparticipatie
Percentage werknemers
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Percentage zelfstandigen
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zorg
Deze variabelen geven per gemeente, wijk en buurt inzicht in het aantal personen dat gebruik maakte van jeugdzorg in natura en/of een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Om het risico op onthulling van individuen te voorkomen zijn de waarden 0 tot en met 7 weergegeven als geheim. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som van de detailgegevens afwijkt van het totaal.
Jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura, jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Jeugdhulp in natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Jeugdhulp bekostigd via PGB is hier dus van uitgesloten.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jeugdhulp is hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jeugdhulp omvat zowel lichte jeugd- en opvoedhulp, jeugd geestelijke gezondheidszorg en zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren. Er zijn ambulante vormen van jeugdhulp (die door het wijkteam of door een jeugdhulpaanbieder kunnen worden geleverd) en vormen van jeugdhulp met verblijf (zoals pleegzorg, gesloten plaatsing en residentiële jeugdhulp). Jeugdhulp kan zowel gericht zijn op behandelen als op begeleiden.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Indeling naar gemeente, wijk en buurt
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.
Percentage jongeren met jeugdzorg
Percentage van personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Maatwerkarrangement
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Wmo2015
Wet maatschappelijke ondersteuning zoals ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.

Regio
Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die toestemming hebben gegeven voor publicatie worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen daarbij apart toestemming geven voor de basisvariabelen Wmo en de facultatieve variabelen Wmo. Als gemeenten herlevering doen over eerdere verslagperioden, is de toestemming voor publicatie zoals die bij de herlevering is gegeven, leidend.

De cijfers over het totaal aantal cliënten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie over deze methode wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving Gemeentelijke monitor sociaal domein, Wmo.
Wmo-cliënten relatief
Het aantal Wmo-cliënten per 1000 inwoners dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. De relatieve cijfers zijn berekend na het afronden van de absolute cijfers.