Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen Status pensioenaanspraken Perioden Pensioenaanspraken (aantal)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal pensioenaanspraken 2020* 20.459.550
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 7.097.470
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 13.362.080
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 15.567.240
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 5.593.500
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 9.973.740
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 4.892.310
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 1.503.970
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 3.388.350
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal pensioenaanspraken 2020* 13.712.600
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 5.353.180
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 8.359.410
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Onbekend 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 12.508.710
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 4.995.040
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 7.513.670
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 1.203.890
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 358.150
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 845.740
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Onbekend 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal pensioenaanspraken 2020* 1.461.230
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 497.500
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 963.740
Ondernemingspensioenfonds Totaal Onbekend 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 1.005.210
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 323.500
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 681.710
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 456.030
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 173.990
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 282.030
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Onbekend 2020* 0
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal pensioenaanspraken 2020* 4.389.540
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 779.780
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 3.609.760
Pensioenverzekeraar Totaal Onbekend 2020* 0
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 1.837.960
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 167.220
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 1.670.740
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 2.551.580
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 612.560
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 1.939.020
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2020* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Onbekend 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal pensioenaanspraken 2020* 896.190
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 467.010
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 429.170
Overige pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 215.370
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 107.740
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 107.620
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal pensioenaanspraken 2020* 680.820
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 359.270
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 321.550
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Totaal pensioenaanspraken 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Deze tabel heeft betrekking op de tweede pijler en geeft inzicht in het aantal aanspraken op toekomstig, arbeidsgerelateerd en collectief geregeld, levenslang ouderdomspensioen en het totale bruto uit te keren jaarbedrag aan opgebouwd en te bereiken toekomstig pensioen in een verslagjaar.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.


Wijzigingen per 31 december 2021
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020;
- De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd (zie toelichting hieronder);
- De cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt.

De cijfers van 2019 zijn per 31 december 2021 gecorrigeerd. Door deze correctie zijn de aantallen, en de bijbehorende bedragen, hoger geworden. De correctie is een verbetering van de cijfers. Een procesverbetering/kwaliteitsverbetering en toevoeging van data van twee, eerder ontbrekende, pensioenuitvoerders hebben geleid tot deze correctie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2021 worden in het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Pensioenaanspraken
Het totaal aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.