Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per juli 2020:
Ten opzichte van de vorige versie zijn de uitkomsten over de verslagperiode '2019 april - 2020 maart' toegevoegd en zijn de uitkomsten vanaf de verslagperiode '2017 april - 2018 maart' bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Prijsindex arbeid (2015=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%) Loonkosten per gewerkt uur (2015=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%) Structuureffect (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 april - 2020 maart* 106,4 1,8 105,0 2,9 1,1
M Specialistische zakelijke diensten 2019 april - 2020 maart* 105,4 1,4 105,3 1,4 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 april - 2020 maart* 107,7 2,2 107,6 2,9 0,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 april - 2020 maart* 109,9 1,7 111,4 1,8 0,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 april - 2020 maart* 109,0 2,8 108,0 2,7 -0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens