Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021* 410.653 5,5 62,9 37,3 3,3 1,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 3.895 5,9 44,8 24,6 3,9 3,9
01 Landbouw 2021* 3.672 5,9 43,8 24,1 3,9 4,1
02 Bosbouw 2021* 122 3,6 66,2 40,4 2,5 -6,1
03 Visserij 2021* 101 10,8 74,9 35,5 6,0 3,4
B Delfstoffenwinning 2021* 767 -8,9 112,2 61,5 -0,7 -3,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 51.336 4,1 67,8 39,1 4,3 1,8
C Industrie 2021* 45.854 4,1 66,5 38,6 4,5 1,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 7.670 4,3 66,4 38,3 4,3 4,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 698 8,5 57,5 33,5 8,2 6,6
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 2.494 5,3 58,1 33,9 5,4 1,0
16 Houtindustrie 2021* 679 9,0 51,5 29,7 3,3 2,8
17 Papierindustrie 2021* 1.163 5,4 68,5 39,7 6,6 0,9
18 Grafische industrie 2021* 652 1,5 51,0 30,4 5,6 -0,6
19 Aardolie-industrie 2021* 549 -7,3 114,7 66,9 -4,3 -4,3
20 Chemische industrie 2021* 3.995 -2,4 95,0 54,0 -2,2 -2,6
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 5.232 0,3 93,1 52,9 -1,4 -1,7
21 Farmaceutische industrie 2021* 1.237 10,0 87,6 49,7 2,4 2,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 1.893 5,2 62,2 37,6 4,8 -1,6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 3.235 4,7 63,7 37,2 4,5 0,6
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 1.342 3,9 65,8 36,7 4,2 3,6
24 Basismetaalindustrie 2021* 1.562 9,8 78,3 44,5 12,5 11,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 6.384 6,2 63,7 36,2 6,8 6,2
25 Metaalproductenindustrie 2021* 4.822 5,1 60,1 34,2 5,1 4,7
26 Elektrotechnische industrie 2021* 2.294 7,3 88,1 51,2 5,8 5,3
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 3.876 6,8 82,8 48,1 5,2 4,5
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 1.582 6,1 76,2 44,2 4,2 3,4
28 Machine-industrie 2021* 6.818 9,4 77,0 43,9 6,8 -0,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 1.428 0,9 66,1 40,0 11,0 -12,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 2.527 3,0 66,3 39,0 9,7 -4,1
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 1.099 6,0 66,6 37,9 7,8 7,1
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 6.371 -1,2 47,7 28,6 1,2 0,0
31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 4.063 1,8 42,1 26,0 4,1 2,9
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 2.308 -6,1 62,2 34,7 -3,4 -4,7
D Energievoorziening 2021* 2.413 6,6 91,1 50,7 3,9 2,4
35 Energiebedrijven 2021* 2.413 6,6 91,1 50,7 3,9 2,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 2.302 5,8 67,1 36,3 2,6 2,7
36 Waterleidingbedrijven 2021* 397 4,4 76,9 47,0 1,3 0,4
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 1.905 6,1 65,3 34,7 2,9 3,1
F Bouwnijverheid 2021* 20.310 4,8 65,0 36,6 2,7 -1,5
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 5.993 4,9 69,5 40,0 2,6 0,5
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 3.605 2,1 75,2 40,7 2,2 2,5
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 10.712 5,7 60,1 33,9 3,1 -3,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 78.280 5,7 51,7 30,3 4,6 0,9
G Handel 2021* 52.071 6,2 53,2 31,3 4,6 3,1
45 Autohandel en -reparatie 2021* 5.362 7,4 53,5 31,1 6,9 2,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 30.401 6,8 67,6 38,5 4,3 3,7
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 16.308 4,7 38,0 23,2 3,7 2,2
H Vervoer en opslag 2021* 20.170 5,9 61,7 34,1 4,0 -0,2
49 Vervoer over land 2021* 9.386 5,4 58,4 30,7 3,1 -0,8
50 Vervoer over water 2021* 959 1,8 66,9 38,1 3,7 -3,2
51 Vervoer door de lucht 2021* 1.486 0,3 74,9 50,6 13,9 -5,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 6.654 7,3 68,8 39,0 4,1 1,5
53 Post en koeriers 2021* 1.685 10,1 48,0 28,0 3,6 3,6
I Horeca 2021* 6.039 1,0 28,9 18,4 3,3 -9,6
J Informatie en communicatie 2021* 22.704 12,0 82,8 47,2 6,8 7,0
58 Uitgeverijen 2021* 1.415 3,3 74,1 44,2 5,4 5,4
58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2021* 2.736 6,4 72,7 42,6 5,2 5,1
59-60 Film, TV en radio 2021* 1.321 10,0 71,2 41,0 5,2 5,0
61 Telecommunicatie 2021* 2.149 -0,2 86,8 49,4 0,4 0,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 17.819 14,6 84,1 47,8 7,8 8,3
K Financiële dienstverlening 2021* 19.769 7,2 103,1 60,0 4,4 4,1
64 Bankwezen 2021* 10.373 6,7 110,3 64,1 3,4 2,7
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 5.234 3,4 99,9 59,7 3,9 5,2
66 Overige financiële dienstverlening 2021* 4.162 13,7 91,7 52,2 7,8 6,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 4.125 3,0 71,8 42,8 0,8 0,5
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 4.125 3,0 71,8 42,8 0,8 0,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 73.117 6,6 59,4 33,6 3,6 2,0
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 41.814 4,8 81,6 46,5 2,7 2,3
69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 26.760 3,1 90,5 51,4 1,6 1,4
69-71 Management- en technisch advies 2021* 34.536 3,6 85,1 48,2 2,0 1,7
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 7.776 5,5 70,7 39,8 3,5 3,0
72 Research 2021* 3.293 10,9 79,5 45,9 3,9 3,6
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 2.183 8,1 62,5 35,5 9,3 9,1
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 3.985 10,4 61,2 35,4 8,7 6,7
74-75 Overige professionele diensten 2021* 1.802 13,5 59,8 35,2 8,0 3,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 31.303 9,0 43,6 24,6 5,4 3,0
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 1.841 2,5 62,3 34,4 4,5 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 21.163 10,7 41,5 23,0 5,3 4,8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 941 6,0 69,5 34,8 34,7 9,0
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 7.358 6,4 44,8 26,7 4,2 -2,1
O-Q Overheid en zorg 2021* 126.904 4,5 66,5 42,2 1,1 -0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 38.199 4,3 77,5 47,1 0,8 0,5
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 38.199 4,3 77,5 47,1 0,8 0,5
P Onderwijs 2021* 29.229 4,3 70,2 44,3 0,3 -1,9
85 Onderwijs 2021* 29.229 4,3 70,2 44,3 0,3 -1,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 59.476 4,6 59,5 38,7 1,6 0,4
86 Gezondheidszorg 2021* 29.943 4,4 68,7 43,5 2,1 1,2
87-88 Verzorging en welzijn 2021* 29.533 4,9 52,4 34,9 1,3 -0,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 10.213 4,1 52,5 32,4 4,0 1,0
R Cultuur, sport en recreatie 2021* 3.873 4,3 49,5 32,0 5,4 -1,2
90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2021* 2.029 3,5 52,6 35,4 4,6 -6,0
93 Sport en recreatie 2021* 1.844 5,2 46,5 28,9 6,3 3,4
S Overige dienstverlening 2021* 5.359 3,2 57,2 34,5 3,9 3,3
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2021* 3.789 3,5 71,2 43,1 2,7 2,5
95 Reparatie van consumentenartikelen 2021* 189 1,8 45,6 26,1 4,3 4,6
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2021* 1.381 2,6 38,1 22,9 5,3 3,9
T Huishoudens 2021* 981 7,9 43,4 25,2 0,5 -0,1
U Extraterritoriale organisaties 2021* . . . . . .
99 Extraterritoriale organisaties 2021* . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd. De gegevens van het jaar 2020 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.