Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2020* 810 937 684 1.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 199 253 137 252
Totaal mannen en vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2020* 111 145 80 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 1.171 1.375 842 1.477
Totaal mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 506 534 477 782
Totaal mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 506 534 477 782
Totaal mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 415 544 354 620
Totaal mannen en vrouwen Werknemers M Specialistische zakelijke diensten 2020* 563 591 498 872
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 77 83 65 111
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 74-75 Overige professionele diensten 2020* 36 39 29 48
Totaal mannen en vrouwen Werknemers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 894 990 710 1.223
Totaal mannen en vrouwen Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 506 534 477 781
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 506 534 477 781
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 259 318 195 307
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen M Specialistische zakelijke diensten 2020* 248 346 187 374
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 122 170 72 142
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 74-75 Overige professionele diensten 2020* 74 106 51 97
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 276 385 132 254
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 156 227 159 313
Mannen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2020* 483 552 437 809
Mannen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 99 125 75 141
Mannen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2020* 51 67 40 74
Mannen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 554 619 480 853
Mannen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 283 305 282 470
Mannen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 283 305 282 470
Mannen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 155 206 146 263
Mannen Werknemers M Specialistische zakelijke diensten 2020* 342 356 321 568
Mannen Werknemers 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 40 42 36 61
Mannen Werknemers 74-75 Overige professionele diensten 2020* 17 18 15 24
Mannen Werknemers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 522 568 442 774
Mannen Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 283 305 282 470
Mannen Werknemers 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 283 305 282 470
Mannen Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 98 120 83 131
Mannen Zelfstandigen M Specialistische zakelijke diensten 2020* 141 197 117 241
Mannen Zelfstandigen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 59 83 39 79
Mannen Zelfstandigen 74-75 Overige professionele diensten 2020* 34 49 25 51
Mannen Zelfstandigen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 32 51 38 79
Mannen Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Mannen Zelfstandigen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Mannen Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 56 86 63 132
Vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2020* 327 385 247 437
Vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 100 128 62 112
Vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2020* 59 78 40 71
Vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 616 756 362 624
Vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 223 229 195 311
Vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 223 229 195 311
Vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 260 338 208 357
Vrouwen Werknemers M Specialistische zakelijke diensten 2020* 221 236 177 304
Vrouwen Werknemers 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 37 41 29 49
Vrouwen Werknemers 74-75 Overige professionele diensten 2020* 19 21 15 25
Vrouwen Werknemers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 372 422 268 449
Vrouwen Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 223 229 195 311
Vrouwen Werknemers 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 223 229 195 311
Vrouwen Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 161 197 112 176
Vrouwen Zelfstandigen M Specialistische zakelijke diensten 2020* 106 149 70 133
Vrouwen Zelfstandigen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 63 87 33 62
Vrouwen Zelfstandigen 74-75 Overige professionele diensten 2020* 40 56 25 46
Vrouwen Zelfstandigen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 244 334 94 175
Vrouwen Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Vrouwen Zelfstandigen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 0 0 0 0
Vrouwen Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 99 141 96 182
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
De gegevens van het jaar 2020 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2018 en 2019 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebbeb bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.