Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2017 en 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018* 10.566
Totaal mannen en vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 252
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2018* 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Bosbouw 2018* 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Visserij 2018* 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal B Delfstoffenwinning 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 890
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2018* 818
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018* 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018* 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2018* 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16 Houtindustrie 2018* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal 17 Papierindustrie 2018* 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 Grafische industrie 2018* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 19 Aardolie-industrie 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 Chemische industrie 2018* 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018* 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 21 Farmaceutische industrie 2018* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2018* 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2018* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24 Basismetaalindustrie 2018* 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018* 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2018* 96
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2018* 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2018* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 28 Machine-industrie 2018* 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018* 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2018* 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2018* 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-33 Overige industrie en reparatie 2018* 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-32 Meubel- en overige industrie 2018* 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2018* 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal D Energievoorziening 2018* 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 Energiebedrijven 2018* 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2018* 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2018* 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal F Bouwnijverheid 2018* 540
Totaal mannen en vrouwen Totaal 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018* 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018* 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 43 Gespecialiseerde bouw 2018* 292
Totaal mannen en vrouwen Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal G Handel 2018* 1.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 Autohandel en -reparatie 2018* 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018* 543
Totaal mannen en vrouwen Totaal 47 Detailhandel (niet in auto's) 2018* 907
Totaal mannen en vrouwen Totaal H Vervoer en opslag 2018* 438
Totaal mannen en vrouwen Totaal 49 Vervoer over land 2018* 213
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 Vervoer over water 2018* 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 51 Vervoer door de lucht 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018* 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal 53 Post en koeriers 2018* 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal I Horeca 2018* 523
Totaal mannen en vrouwen Totaal J Informatie en communicatie 2018* 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58 Uitgeverijen 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2018* 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal 59-60 Film, TV en radio 2018* 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 61 Telecommunicatie 2018* 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2018* 245
Totaal mannen en vrouwen Totaal K Financiële dienstverlening 2018* 216
Totaal mannen en vrouwen Totaal 64 Bankwezen 2018* 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2018* 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 66 Overige financiële dienstverlening 2018* 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 2.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2018* 902
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-70 Juridisch en managementadvies 2018* 469
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2018* 618
Totaal mannen en vrouwen Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2018* 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal 72 Research 2018* 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2018* 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2018* 243
Totaal mannen en vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2018* 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 1.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal 77 Verhuur van roerende goederen 2018* 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 836
Totaal mannen en vrouwen Totaal 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2018* 589
Totaal mannen en vrouwen Totaal O-Q Overheid en zorg 2018* 2.743
Totaal mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 507
Totaal mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 507
Totaal mannen en vrouwen Totaal P Onderwijs 2018* 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal 85 Onderwijs 2018* 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 1.629
Totaal mannen en vrouwen Totaal 86 Gezondheidszorg 2018* 659
Totaal mannen en vrouwen Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2018* 970
Totaal mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 533
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018* 236
Totaal mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018* 137
Totaal mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2018* 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal S Overige dienstverlening 2018* 250
Totaal mannen en vrouwen Totaal 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2018* 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 95 Reparatie van consumentenartikelen 2018* 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2018* 164
Totaal mannen en vrouwen Totaal T Huishoudens 2018* 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal U Extraterritoriale organisaties 2018* .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2018* .
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018* 8.347
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 115
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 01 Landbouw 2018* 112
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 02 Bosbouw 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 03 Visserij 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Werknemers B Delfstoffenwinning 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 826
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2018* 756
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018* 131
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018* 14
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2018* 48
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 16 Houtindustrie 2018* 13
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 17 Papierindustrie 2018* 18
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 18 Grafische industrie 2018* 17
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 19 Aardolie-industrie 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 20 Chemische industrie 2018* 45
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018* 58
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 21 Farmaceutische industrie 2018* 13
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018* 32
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2018* 54
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 23 Bouwmaterialenindustrie 2018* 22
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 24 Basismetaalindustrie 2018* 21
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018* 108
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 25 Metaalproductenindustrie 2018* 87
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 26 Elektrotechnische industrie 2018* 26
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2018* 49
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 27 Elektrische apparatenindustrie 2018* 23
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 28 Machine-industrie 2018* 85
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018* 25
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 29-30 Transportmiddelenindustrie 2018* 42
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 30 Overige transportmiddelenindustrie 2018* 17
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 31-33 Overige industrie en reparatie 2018* 162
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 31-32 Meubel- en overige industrie 2018* 120
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 33 Reparatie en installatie van machines 2018* 42
Totaal mannen en vrouwen Werknemers D Energievoorziening 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 35 Energiebedrijven 2018* 27
Totaal mannen en vrouwen Werknemers E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 36 Waterleidingbedrijven 2018* 5
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2018* 30
Totaal mannen en vrouwen Werknemers F Bouwnijverheid 2018* 316
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018* 87
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018* 50
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 43 Gespecialiseerde bouw 2018* 179
Totaal mannen en vrouwen Werknemers G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 2.191
Totaal mannen en vrouwen Werknemers G Handel 2018* 1.381
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 45 Autohandel en -reparatie 2018* 118
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018* 492
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 47 Detailhandel (niet in auto's) 2018* 771
Totaal mannen en vrouwen Werknemers H Vervoer en opslag 2018* 387
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 49 Vervoer over land 2018* 183
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 50 Vervoer over water 2018* 16
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 51 Vervoer door de lucht 2018* 26
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018* 98
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 53 Post en koeriers 2018* 63
Totaal mannen en vrouwen Werknemers I Horeca 2018* 423
Totaal mannen en vrouwen Werknemers J Informatie en communicatie 2018* 272
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 58 Uitgeverijen 2018* 24
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2018* 46
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 59-60 Film, TV en radio 2018* 22
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 61 Telecommunicatie 2018* 30
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2018* 196
Totaal mannen en vrouwen Werknemers K Financiële dienstverlening 2018* 207
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 64 Bankwezen 2018* 98
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2018* 59
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 66 Overige financiële dienstverlening 2018* 50
Totaal mannen en vrouwen Werknemers L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 67
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 67
Totaal mannen en vrouwen Werknemers M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 1.692
Totaal mannen en vrouwen Werknemers M Specialistische zakelijke diensten 2018* 571
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 69-70 Juridisch en managementadvies 2018* 339
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 69-71 Management- en technisch advies 2018* 453
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2018* 114
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 72 Research 2018* 39
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2018* 44
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 73-75 Reclame, design, overige diensten 2018* 79
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 74-75 Overige professionele diensten 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Werknemers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 1.121
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 77 Verhuur van roerende goederen 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 827
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2018* 23
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2018* 236
Totaal mannen en vrouwen Werknemers O-Q Overheid en zorg 2018* 2.343
Totaal mannen en vrouwen Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 507
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 507
Totaal mannen en vrouwen Werknemers P Onderwijs 2018* 523
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 85 Onderwijs 2018* 523
Totaal mannen en vrouwen Werknemers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 1.314
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 86 Gezondheidszorg 2018* 546
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 87-88 Verzorging en welzijn 2018* 768
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 317
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2018* 136
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018* 54
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 93 Sport en recreatie 2018* 82
Totaal mannen en vrouwen Werknemers S Overige dienstverlening 2018* 134
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2018* 68
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 95 Reparatie van consumentenartikelen 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2018* 60
Totaal mannen en vrouwen Werknemers T Huishoudens 2018* 47
Totaal mannen en vrouwen Werknemers U Extraterritoriale organisaties 2018* .
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 99 Extraterritoriale organisaties 2018* .
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018* 2.219
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 137
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 01 Landbouw 2018* 134
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 02 Bosbouw 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 03 Visserij 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen B Delfstoffenwinning 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 64
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2018* 61
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018* 13
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018* 5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 16 Houtindustrie 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 17 Papierindustrie 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 18 Grafische industrie 2018* 3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 19 Aardolie-industrie 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 20 Chemische industrie 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 21 Farmaceutische industrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 23 Bouwmaterialenindustrie 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 24 Basismetaalindustrie 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 25 Metaalproductenindustrie 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 26 Elektrotechnische industrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 27 Elektrische apparatenindustrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 28 Machine-industrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 30 Overige transportmiddelenindustrie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 31-33 Overige industrie en reparatie 2018* 21
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 31-32 Meubel- en overige industrie 2018* 13
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 33 Reparatie en installatie van machines 2018* 7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen D Energievoorziening 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 35 Energiebedrijven 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 36 Waterleidingbedrijven 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2018* 224
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018* 103
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 43 Gespecialiseerde bouw 2018* 113
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 380
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen G Handel 2018* 228
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 45 Autohandel en -reparatie 2018* 41
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018* 51
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 47 Detailhandel (niet in auto's) 2018* 136
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen H Vervoer en opslag 2018* 52
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 49 Vervoer over land 2018* 30
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 50 Vervoer over water 2018* 7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 51 Vervoer door de lucht 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 53 Post en koeriers 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen I Horeca 2018* 100
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen J Informatie en communicatie 2018* 68
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 58 Uitgeverijen 2018* 3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2018* 19
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 59-60 Film, TV en radio 2018* 16
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 61 Telecommunicatie 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2018* 49
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen K Financiële dienstverlening 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 64 Bankwezen 2018* 1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 66 Overige financiële dienstverlening 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 19
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 19
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 704
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen M Specialistische zakelijke diensten 2018* 331
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 69-70 Juridisch en managementadvies 2018* 130
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 69-71 Management- en technisch advies 2018* 164
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 72 Research 2018* 3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2018* 66
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2018* 164
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 74-75 Overige professionele diensten 2018* 98
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 373
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 77 Verhuur van roerende goederen 2018* 7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2018* 5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2018* 352
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen O-Q Overheid en zorg 2018* 400
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen P Onderwijs 2018* 84
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 85 Onderwijs 2018* 84
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 315
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 86 Gezondheidszorg 2018* 113
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 87-88 Verzorging en welzijn 2018* 203
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 216
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2018* 99
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018* 82
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 93 Sport en recreatie 2018* 17
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen S Overige dienstverlening 2018* 117
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2018* 2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 95 Reparatie van consumentenartikelen 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2018* 105
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen T Huishoudens 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen U Extraterritoriale organisaties 2018* .
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 99 Extraterritoriale organisaties 2018* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens