Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Lonen (%) Structuur van de arbeidskosten Wettelijke sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Contractuele sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Toegerekende sociale premies (%)
A-U Alle economische activiteiten 348,5 59,1 34,72 29,36 1.701 100,0 76,7 10,2 7,0 3,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 3,0 41,9 22,94 19,88 1.826 100,0 78,6 11,5 7,1 2,1
01 Landbouw 2,9 41,1 22,51 19,52 1.825 100,0 78,7 11,6 7,0 2,1
02 Bosbouw 0,1 60,9 36,50 30,82 1.667 100,0 72,4 11,2 12,1 2,3
03 Visserij 0,1 75,3 35,63 31,08 2.114 100,0 76,7 7,2 9,4 4,8
B Delfstoffenwinning 1,2 122,9 64,37 55,63 1.909 100,0 75,5 6,6 12,3 2,5
06 Winning van aardolie en aardgas 0,6 158,1 89,45 75,63 1.767 100,0 75,6 5,5 12,8 2,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 0,1 71,8 38,49 33,75 1.865 100,0 78,8 10,4 5,9 3,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 0,5 113,6 55,84 48,76 2.034 100,0 74,6 6,9 13,1 2,5
C Industrie 40,9 61,7 35,40 30,02 1.742 100,0 77,9 10,7 6,8 3,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 6,0 60,9 34,60 29,59 1.761 100,0 77,4 10,7 6,2 4,0
11 Drankenindustrie 0,5 77,1 43,80 37,20 1.761 100,0 77,4 9,6 7,3 3,7
12 Tabaksindustrie 0,1 78,6 47,90 39,85 1.641 100,0 76,4 9,5 8,6 3,3
13 Textielindustrie 0,5 56,1 32,29 27,54 1.736 100,0 76,4 11,2 6,5 4,1
14 Kledingindustrie 0,1 49,0 28,55 24,27 1.717 100,0 77,6 10,0 8,1 2,5
15 Leer- en schoenenindustrie 0,1 53,1 30,46 25,82 1.745 100,0 76,7 10,9 8,7 2,7
16 Houtindustrie 0,5 48,9 27,22 23,51 1.798 100,0 77,2 12,1 5,2 3,8
17 Papierindustrie 1,0 64,2 37,33 31,98 1.720 100,0 77,9 11,4 5,4 3,6
18 Grafische industrie 0,9 52,6 30,32 26,16 1.733 100,0 78,1 12,2 4,6 3,3
19 Aardolie-industrie 0,6 114,1 67,22 56,27 1.698 100,0 72,8 7,4 14,8 3,2
20 Chemische industrie 3,5 85,6 48,82 41,34 1.753 100,0 79,3 9,3 6,5 3,7
21 Farmaceutische industrie 0,9 75,8 43,28 36,62 1.752 100,0 81,4 10,2 5,6 4,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 1,7 58,7 33,07 28,15 1.776 100,0 77,5 11,6 5,9 3,6
23 Bouwmaterialenindustrie 1,2 61,9 34,20 29,42 1.811 100,0 72,9 11,2 8,5 5,7
24 Basismetaalindustrie 1,3 68,1 38,45 32,58 1.772 100,0 77,5 10,9 6,5 3,5
25 Metaalproductenindustrie 4,3 56,7 31,51 27,09 1.800 100,0 77,3 11,1 7,1 3,1
26 Elektrotechnische industrie 1,9 81,8 46,67 39,45 1.753 100,0 83,5 9,2 7,7 2,8
27 Elektrische apparatenindustrie 1,4 72,5 40,93 34,83 1.773 100,0 77,9 9,7 9,4 2,9
28 Machine-industrie 5,2 68,3 37,47 32,38 1.823 100,0 80,6 10,5 6,9 2,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 1,2 62,0 35,44 29,87 1.751 100,0 77,9 11,3 6,7 3,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 1,0 66,2 37,19 31,45 1.781 100,0 78,6 10,5 6,3 3,9
31 Meubelindustrie 0,7 49,2 27,53 23,72 1.786 100,0 78,9 12,0 4,4 3,1
32 Overige industrie 3,5 37,0 24,17 19,37 1.530 100,0 72,3 12,9 6,6 6,7
33 Reparatie en installatie van machines 2,8 74,2 41,27 35,36 1.798 100,0 78,3 9,3 7,4 3,4
D Energievoorziening 2,0 82,7 48,51 40,47 1.705 100,0 78,6 8,5 6,7 3,5
35 Energiebedrijven 2,0 82,7 48,51 40,47 1.705 100,0 78,6 8,5 6,7 3,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1,9 63,0 33,70 29,35 1.869 100,0 76,1 10,7 7,6 3,9
36 Waterleidingbedrijven 0,4 72,9 45,18 35,75 1.614 100,0 76,8 9,3 8,5 4,2
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 0,2 60,5 34,23 29,65 1.767 100,0 75,9 10,9 7,6 4,0
38 Afvalbehandeling en recycling 1,2 61,3 31,45 27,97 1.948 100,0 75,9 11,1 7,4 3,8
39 Sanering en overig afvalbeheer 0,1 59,2 31,15 27,27 1.902 100,0 76,8 11,1 7,6 2,9
F Bouwnijverheid 16,8 62,0 34,39 29,31 1.802 100,0 75,7 11,0 8,1 3,3
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 4,7 65,8 37,02 31,15 1.778 100,0 75,5 10,6 8,8 3,1
42 Grond-, water- en wegenbouw 3,3 72,3 39,15 33,32 1.847 100,0 76,8 10,3 7,8 3,6
43 Gespecialiseerde bouw 8,8 57,1 31,70 27,19 1.800 100,0 75,3 11,4 7,9 3,3
G Handel 44,8 50,6 28,61 24,67 1.767 100,0 77,7 10,7 6,1 2,6
45 Autohandel en -reparatie 4,7 50,1 28,17 24,31 1.778 100,0 76,7 11,0 7,2 2,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 25,7 63,4 35,07 30,50 1.809 100,0 78,1 10,1 6,5 2,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 14,4 37,2 21,61 18,44 1.720 100,0 77,2 11,9 5,0 2,8
H Vervoer en opslag 17,8 60,5 32,27 27,59 1.876 100,0 75,6 11,0 8,3 3,7
49 Vervoer over land 8,2 55,9 27,86 24,31 2.006 100,0 75,6 11,9 7,4 3,5
50 Vervoer over water . . . . . . . . . .
51 Vervoer door de lucht . . . . . . . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 5,3 66,4 37,29 31,52 1.782 100,0 76,6 10,9 7,1 3,6
53 Post en koeriers 1,4 45,8 27,30 22,70 1.676 100,0 74,3 11,7 9,2 3,5
I Horeca 6,5 32,0 18,68 15,93 1.713 100,0 79,1 13,1 2,9 1,8
55 Logiesverstrekking 1,7 35,6 21,07 17,81 1.691 100,0 78,6 12,6 3,1 2,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 4,7 30,8 17,93 15,33 1.720 100,0 79,2 13,3 2,8 1,6
J Informatie en communicatie 16,2 72,9 41,24 35,41 1.768 100,0 80,5 9,7 5,9 2,4
58 Uitgeverijen 1,5 71,7 43,42 36,86 1.650 100,0 77,8 10,6 6,2 3,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 0,5 53,8 30,15 25,96 1.784 100,0 79,5 10,2 5,4 2,4
60 Radio- en televisieomroepen 0,5 77,1 46,68 39,60 1.651 100,0 77,4 10,5 6,2 3,2
61 Telecommunicatie 2,3 82,1 45,95 40,09 1.786 100,0 78,9 9,2 7,0 2,7
62 IT-dienstverlening 10,5 72,9 40,85 35,02 1.785 100,0 81,4 9,7 5,6 2,3
63 Diensten op het gebied van informatie 0,8 66,6 37,19 32,05 1.790 100,0 82,3 9,5 5,1 1,8
K Financiële dienstverlening 22,4 92,0 54,13 46,10 1.700 100,0 77,1 6,8 10,8 2,2
64 Bankwezen 13,6 94,4 55,13 47,23 1.712 100,0 78,8 5,8 10,4 1,9
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 5,4 93,0 56,78 47,52 1.639 100,0 74,7 8,8 10,1 3,2
66 Overige financiële dienstverlening 3,5 82,6 47,40 40,49 1.743 100,0 73,9 7,6 13,4 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 67,9 40,41 34,52 1.681 100,0 74,8 9,6 9,2 2,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 67,9 40,41 34,52 1.681 100,0 74,8 9,6 9,2 2,8
M Specialistische zakelijke diensten 31,1 76,5 43,16 37,22 1.772 100,0 79,3 8,1 8,0 2,2
69 Juridische diensten en administratie 7,0 72,1 41,40 35,28 1.742 100,0 77,1 8,3 9,2 2,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 12,0 96,0 53,86 46,52 1.783 100,0 80,1 6,2 8,7 2,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 6,3 67,8 37,49 32,70 1.809 100,0 79,9 10,0 5,8 2,2
72 Research 2,6 77,1 44,94 38,02 1.715 100,0 80,2 9,2 9,5 2,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 1,9 56,2 31,51 27,41 1.782 100,0 79,1 9,9 5,8 2,6
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 1,0 56,1 31,55 27,33 1.777 100,0 80,6 9,8 5,0 2,3
75 Veterinaire dienstverlening 0,3 47,1 27,52 23,88 1.711 100,0 77,7 10,9 5,5 3,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 27,1 41,2 23,09 20,08 1.785 100,0 78,5 13,9 3,7 2,1
77 Verhuur van roerende goederen 1,5 60,3 33,06 28,59 1.823 100,0 77,3 10,5 7,7 2,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 18,3 39,3 21,77 19,14 1.807 100,0 79,0 14,7 3,2 1,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 0,9 53,6 30,23 25,60 1.774 100,0 81,4 10,3 3,1 2,7
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 1,2 47,4 26,83 22,96 1.766 100,0 76,7 13,3 4,7 3,2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 3,7 39,5 23,64 19,70 1.673 100,0 75,4 13,0 5,3 4,3
82 Overige zakelijke dienstverlening 1,5 47,1 26,44 22,68 1.781 100,0 80,8 12,1 1,9 2,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 31,5 70,8 44,56 36,81 1.589 100,0 72,1 8,5 8,6 7,0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 31,5 70,8 44,56 36,81 1.589 100,0 72,1 8,5 8,6 7,0
P Onderwijs 25,0 65,6 43,29 34,33 1.515 100,0 74,6 9,5 8,2 4,5
85 Onderwijs 25,0 65,6 43,29 34,33 1.515 100,0 74,6 9,5 8,2 4,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 48,2 55,0 36,13 29,40 1.523 100,0 75,0 10,8 5,9 4,7
86 Gezondheidszorg 24,8 63,3 40,23 33,29 1.574 100,0 76,0 9,9 6,3 4,2
87 Verpleging en zorg met overnachting 14,7 48,0 32,81 26,24 1.463 100,0 73,7 11,7 5,5 5,4
88 Welzijnszorg zonder overnachting 8,7 48,8 32,24 25,99 1.515 100,0 74,3 11,8 5,5 5,0
R Cultuur, sport en recreatie 3,9 51,0 30,26 25,75 1.687 100,0 76,9 11,0 5,9 2,8
90 Kunst 0,8 53,8 31,54 26,91 1.707 100,0 77,1 10,6 6,6 2,5
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 0,9 55,0 33,95 28,81 1.619 100,0 74,7 11,5 7,3 3,1
92 Loterijen en kansspelen 0,4 64,8 37,56 31,87 1.724 100,0 73,8 11,4 7,3 3,5
93 Sport en recreatie 1,8 46,1 27,12 23,09 1.701 100,0 78,5 10,9 4,6 2,5
S Overige dienstverlening 4,8 52,7 31,91 26,93 1.652 100,0 76,1 11,1 6,0 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Wettelijke sociale premies
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten, te weten de WIA, de ZVW en de WW.
Contractuele sociale premies
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.
Toegerekende sociale premies
Gegarandeerde beloning bij ziekte, vertrekpremies en ontslagvergoedingen, uitkeringen bij overlijden.