Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Sportaccommodaties Perioden Accommodaties Totaal sportaccommodaties (aantal) Accommodaties Overdekte sportaccommodaties (aantal) Accommodaties Openlucht sportaccommodaties (aantal)
Totaal sportaccommodaties 2018 3.480 . .
Overige sportaccommodaties 2018 2.975 1.585 1.390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van sportaccommodaties die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Accommodaties
Totaal sportaccommodaties
Sportaccommodaties van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties. Het betreft zwembaden en overige sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties).
Overdekte sportaccommodaties
Overdekte sportaccommodaties (zoals multifunctionele sporthallen en –zalen, schaats-, tennis- en klimhallen, kegel-, bowling-, squash- en biljartcentra, schietaccommodaties, etc.) van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties.
Openlucht sportaccommodaties
Openluchtsportaccommodaties (zoals tennisparken, golfbanen, sportveldencomplexen, circuits voor auto-, motor-, of wielersport, accommodaties voor boogschieten, schaatssport, jeu-de-boules, paardensport, etc.) van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties.