Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Sportaccommodaties Perioden Accommodaties Totaal sportaccommodaties (aantal) Accommodaties Overdekte sportaccommodaties (aantal) Accommodaties Openlucht sportaccommodaties (aantal)
Totaal sportaccommodaties 2020* 3.685 . .
Overige sportaccommodaties 2020* 3.190 1.765 1.420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van sportaccommodaties die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
Gegevens over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Accommodaties
Totaal sportaccommodaties
Sportaccommodaties van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties. Het betreft zwembaden en overige sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties).
Overdekte sportaccommodaties
Overdekte sportaccommodaties (zoals multifunctionele sporthallen en –zalen, schaats-, tennis- en klimhallen, kegel-, bowling-, squash- en biljartcentra, schietaccommodaties, etc.) van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties.
Openlucht sportaccommodaties
Openluchtsportaccommodaties (zoals tennisparken, golfbanen, sportveldencomplexen, circuits voor auto-, motor-, of wielersport, accommodaties voor boogschieten, schaatssport, jeu-de-boules, paardensport, etc.) van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties.