Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisatie Perioden Gebruik van accommodaties Overige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties)
Maneges 2018 1
Sportscholen 2018 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van accommodaties
Organisaties naar het gebruik van gehuurde accommodaties of accommodaties in eigendom.
Organisaties kunnen zowel gehuurde als eigen accommodaties gebruiken.
Daardoor kan de som van het percentage organisaties met een gehuurde accommodatie en het percentage organisaties met een eigen accommodatie groter zijn dan 100%.
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad.