Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisatie Perioden Gebruik van accommodaties Overige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties)
Maneges 2020* 1
Sportscholen 2020* 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
Gegevens over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van accommodaties
Organisaties naar het gebruik van gehuurde accommodaties of accommodaties in eigendom.
Organisaties kunnen zowel gehuurde als eigen accommodaties gebruiken.
Daardoor kan de som van het percentage organisaties met een gehuurde accommodatie en het percentage organisaties met een eigen accommodatie groter zijn dan 100%.
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad.