Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2017 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 5 september 2019:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn definitief.
In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheiduitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar gepubliceerd.

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 1995 177.036
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2000 190.643
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2005 232.712
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2010 305.938
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2015 307.826
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2016 308.695
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2017 313.333
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2018* 325.504
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 1995 4.031
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2000 5.835
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2005 7.749
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2010 9.704
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2015 8.375
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2016 8.576
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2017 8.667
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2018* 9.038
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 1995 1.565
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2000 2.161
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2005 3.002
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2010 3.985
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2015 3.405
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2016 3.349
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2017 3.408
Totaal overheidsuitgaven 8.1 Recreatie en sport Overheid 2018* 3.485
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 1995 1.475
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2000 2.405
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2005 2.859
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2010 3.453
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2015 2.892
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2016 3.063
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2017 3.014
Totaal overheidsuitgaven 8.2 Cultuur Overheid 2018* 3.258
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 1995 679
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2000 832
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2005 1.230
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2010 1.279
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2015 1.246
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2016 1.309
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2017 1.369
Totaal overheidsuitgaven 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2018* 1.368
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 1995 168
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2000 242
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2005 381
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2010 560
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2015 472
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2016 500
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2017 516
Totaal overheidsuitgaven 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2018* 527
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 1995 81
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2000 102
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2005 99
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2010 161
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2015 177
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2016 169
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2017 170
Totaal overheidsuitgaven 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2018* 230
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 1995 63
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2000 93
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2005 178
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2010 266
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2015 183
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2016 186
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2017 190
Totaal overheidsuitgaven 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2018* 170
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 1995 73.904
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2000 92.910
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2005 122.735
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2010 167.744
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2015 172.354
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2016 174.842
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2017 179.491
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2018* 187.606
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 1995 2.591
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2000 3.126
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2005 4.062
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2010 5.226
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2015 4.852
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2016 4.979
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2017 5.014
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2018* 5.227
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 1995 1.074
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2000 1.424
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2005 2.046
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2010 2.719
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2015 2.567
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2016 2.561
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2017 2.626
P3 Consumptieve bestedingen 8.1 Recreatie en sport Overheid 2018* 2.688
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 1995 855
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2000 1.233
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2005 1.492
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2010 1.773
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2015 1.547
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2016 1.616
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2017 1.562
P3 Consumptieve bestedingen 8.2 Cultuur Overheid 2018* 1.669
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 1995 547
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2000 310
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2005 319
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2010 248
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2015 253
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2016 305
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2017 315
P3 Consumptieve bestedingen 8.3 Omroepen en uitgeverijen Overheid 2018* 328
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 1995 50
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2000 70
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2005 123
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2010 381
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2015 383
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2016 401
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2017 414
P3 Consumptieve bestedingen 8.4 Maatschappelijke organisaties Overheid 2018* 415
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 1995 46
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2000 54
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2005 52
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2010 80
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2015 80
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2016 81
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2017 81
P3 Consumptieve bestedingen 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie Overheid 2018* 110
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 1995 19
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2000 35
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2005 30
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2010 25
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2015 22
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2016 15
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2017 16
P3 Consumptieve bestedingen 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) Overheid 2018* 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens