Overheid; sociale uitkeringen


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De cijfers van 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd.
Daarnaast zijn de cijfers over het jaar 2018 geactualiseerd.
De cijfers over het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden zes maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers na 18 maanden gereviseerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Zorgtoeslag 2019* 4.909
Bron: CBS.
Verklaring van tekens