Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Institutionele sectoren Activa en passiva Financiële instrumenten Balansstanden en transacties Perioden Financiële transacties en balans (mln euro)
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2022 3e kwartaal* 271.910
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -14.563
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -10.290
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2022 3e kwartaal* 247.057
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 30.146
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -10.598
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 19.548
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2022 3e kwartaal* 24
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2022 3e kwartaal* 24
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 27.054
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -12.199
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 14.855
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 3.068
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 1.601
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 4.669
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 8.164
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -1.291
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 97
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 6.970
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 3.927
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -1.210
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 2.717
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 4.237
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -81
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 97
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 4.253
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 65.611
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 373
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 119
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 66.103
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 330
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -15
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 315
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 65.281
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 388
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 119
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 65.788
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 85.886
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 1.163
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -9.537
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 77.512
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 85.747
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 164
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -9.536
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 76.375
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 1.105
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 69
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -110
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.064
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 77.950
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 95
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -9.426
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 68.619
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 6.692
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 6.692
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 139
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 999
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -1
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.137
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2022 3e kwartaal* 200
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -24
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -969
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2022 3e kwartaal* -793
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2022 3e kwartaal* 81.903
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -4.186
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2022 3e kwartaal* 77.717
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2022 3e kwartaal* 518.760
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -10.294
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -17.024
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2022 3e kwartaal* 491.442
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 2.687
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 573
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 3.260
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 2.149
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 563
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 2.712
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 538
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 10
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 548
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 384.225
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* -8.148
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* -17.035
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 359.042
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva. Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen eenheden (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de activa en passiva van de subsectoren niet op tot de activa en passiva van de sector overheid. Leningen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid aan de socialezekerheidsfondsen maken deel uit van de leningen van de Rijksoverheid. Voor de leningen van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers leningen die de overheid heeft verstrekt aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
Cijfers over het derde kwartaal van 2022 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn de cijfers over het tweede kwartaal van 2022 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Financiële transacties en balans