Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
D4N Overig inkomen uit vermogen Overheid 2022 1e kwartaal* 6
D4N Overig inkomen uit vermogen Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 6
D4N Overig inkomen uit vermogen Gemeenten 2022 1e kwartaal* 5
D4N Overig inkomen uit vermogen Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 1
D4N Overig inkomen uit vermogen Provincies 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Waterschappen 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 0
D4N Overig inkomen uit vermogen Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 0
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Overheid 2022 1e kwartaal* 35
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 24
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 22
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 2
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 11
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Gemeenten 2022 1e kwartaal* 10
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 0
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Provincies 2022 1e kwartaal* 0
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Waterschappen 2022 1e kwartaal* 0
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 1
D5 Belastingen op inkomen en vermogen Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 0
D7 Overige inkomensoverdrachten Overheid 2022 1e kwartaal* 3.332
D7 Overige inkomensoverdrachten Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 34.856
D7 Overige inkomensoverdrachten Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 39.881
D7 Overige inkomensoverdrachten Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 227
D7 Overige inkomensoverdrachten Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 568
D7 Overige inkomensoverdrachten Gemeenten 2022 1e kwartaal* 3.299
D7 Overige inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 190
D7 Overige inkomensoverdrachten Provincies 2022 1e kwartaal* 352
D7 Overige inkomensoverdrachten Waterschappen 2022 1e kwartaal* 70
D7 Overige inkomensoverdrachten Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 32
D7 Overige inkomensoverdrachten Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 414
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Overheid 2022 1e kwartaal* 0
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 32.050
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 37.257
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 45
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 42
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Gemeenten 2022 1e kwartaal* 2.976
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 183
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Provincies 2022 1e kwartaal* 163
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Waterschappen 2022 1e kwartaal* 65
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 30
D73 Inkomensoverdracht binnen overheid Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 414
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Overheid 2022 1e kwartaal* 1.097
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 616
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 434
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 182
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 481
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Gemeenten 2022 1e kwartaal* 291
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 0
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Provincies 2022 1e kwartaal* 187
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Waterschappen 2022 1e kwartaal* 3
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 0
D75 Overige inkomensoverdrachten n.e.g. Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over kwartalen 2019, 2020 en 2021 en jaren 2020 en 2021 geactualiseerd.
Jaarcijfers vanaf 1995 en kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en overige kapitaaloverdrachten van de Staat aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), onderdeel van de sector financiële vennootschappen, zijn verbeterd. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers over de kwartalen van 2019 en het jaar 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.