Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
D1 Beloning van werknemers Overheid 2020* 70.767
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2020* 26.924
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2020* 15.674
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2020* 11.250
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2020* 42.271
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2020* 10.921
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2020* 4.804
D1 Beloning van werknemers Provincies 2020* 863
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2020* 762
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2020* 24.921
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2020* 1.572
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Overheid 2020* 5.703
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Centrale overheid 2020* 5.703
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Rijksoverheid 2020* 5.703
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Overige centrale overheid 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Lokale overheid 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Gemeenten 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Gemeenschappelijke regelingen 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Provincies 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Waterschappen 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Overige lokale overheden 2020* 0
D76 Middelen van EU o.b.v. btw en bni Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
P51c Verbruik van vaste activa Overheid 2020* 25.443
P51c Verbruik van vaste activa Centrale overheid 2020* 12.012
P51c Verbruik van vaste activa Rijksoverheid 2020* 5.756
P51c Verbruik van vaste activa Overige centrale overheid 2020* 6.256
P51c Verbruik van vaste activa Lokale overheid 2020* 13.329
P51c Verbruik van vaste activa Gemeenten 2020* 7.847
P51c Verbruik van vaste activa Gemeenschappelijke regelingen 2020* 595
P51c Verbruik van vaste activa Provincies 2020* 888
P51c Verbruik van vaste activa Waterschappen 2020* 824
P51c Verbruik van vaste activa Overige lokale overheden 2020* 3.175
P51c Verbruik van vaste activa Socialezekerheidsfondsen 2020* 102
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Overheid 2020* -2.325
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Centrale overheid 2020* 2
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Rijksoverheid 2020* -3
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Overige centrale overheid 2020* 5
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Lokale overheid 2020* -2.327
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Gemeenten 2020* -2.374
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Gemeenschappelijke regelingen 2020* -2
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Provincies 2020* 29
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Waterschappen 2020* 4
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Overige lokale overheden 2020* 16
NP Saldo aan- en verkopen van niet-ge... Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 26 maart 2021:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2020 en het jaar 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over eerdere jaren en de eerste drie kwartalen van 2020 aangepast. De aanpassingen zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2021.
In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn op verzoek van Eurostat cijfers over studieleningen tussentijds aangepast, in afwijking van het reguliere revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.