Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2022 1e kwartaal* 95.611
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 64.341
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 62.538
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 7.534
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 28.631
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2022 1e kwartaal* 16.594
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 3.295
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2022 1e kwartaal* 1.672
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2022 1e kwartaal* 976
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 9.644
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 35.815
P2 Intermediair verbruik Overheid 2022 1e kwartaal* 14.813
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 6.064
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 3.833
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 2.231
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 8.219
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2022 1e kwartaal* 3.952
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 966
P2 Intermediair verbruik Provincies 2022 1e kwartaal* 342
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2022 1e kwartaal* 350
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 2.609
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 530
D1 Beloning van werknemers Overheid 2022 1e kwartaal* 17.236
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 6.298
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 3.676
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 2.622
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 10.572
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2022 1e kwartaal* 2.980
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 1.214
D1 Beloning van werknemers Provincies 2022 1e kwartaal* 254
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2022 1e kwartaal* 217
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 5.907
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 366
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2022 1e kwartaal* 1.110
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 1.097
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 1.101
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 5
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 28
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2022 1e kwartaal* -5
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* -6
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2022 1e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2022 1e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 47
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2022 1e kwartaal* 46.179
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 7.855
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 7.457
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 398
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 5.185
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2022 1e kwartaal* 4.409
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 488
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2022 1e kwartaal* 11
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2022 1e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 269
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 33.139
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2022 1e kwartaal* 21.839
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 5.293
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 5.127
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 166
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 2.024
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2022 1e kwartaal* 1.489
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 247
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2022 1e kwartaal* 11
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2022 1e kwartaal* 8
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 269
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 14.522
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2022 1e kwartaal* 24.340
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 2.562
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 2.330
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 232
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 3.161
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2022 1e kwartaal* 2.920
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 241
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2022 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2022 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 18.617
D3 Subsidies Overheid 2022 1e kwartaal* 4.498
D3 Subsidies Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 2.608
D3 Subsidies Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 2.346
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 262
D3 Subsidies Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 570
D3 Subsidies Gemeenten 2022 1e kwartaal* 129
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 206
D3 Subsidies Provincies 2022 1e kwartaal* 234
D3 Subsidies Waterschappen 2022 1e kwartaal* 1
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 1.320
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2022 1e kwartaal* 447
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 439
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 439
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2022 1e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2022 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2022 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2022 1e kwartaal* 4.051
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over kwartalen 2019, 2020 en 2021 en jaren 2020 en 2021 geactualiseerd.
Jaarcijfers vanaf 1995 en kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en overige kapitaaloverdrachten van de Staat aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), onderdeel van de sector financiële vennootschappen, zijn verbeterd. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers over de kwartalen van 2019 en het jaar 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.