Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Bedrijven en huishoudens (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Overheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Verandering in voorraden (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie B Delfstoffenwinning (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 19 Aardolie-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 20-21Chemie en farmaceutische industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 26-27 Elektrische en elektron. industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 28 Machine-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 29-30 Transportmiddelenindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 31-33 Overige industrie en reparatie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie D Energievoorziening (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie E Waterbedrijven en afvalbeheer (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid F Bouwnijverheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca G Handel (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca H Vervoer en opslag (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca I Horeca (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening J Informatie en communicatie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening K Financiële dienstverlening (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening L Verhuur en handel van onroerend goed (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening M Specialistische zakelijke diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 Verhuur van roerende goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 80-82 Beveiliging en overige diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs P Onderwijs (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Q Gezondheids- en welzijnszorg (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Saldo (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden belastingen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden subsidies (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Beloning van werknemers (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Exploitatieoverschot (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Belastingen en subsidies Saldo (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Belastingen en subsidies Belastingen op productie en invoer (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Belastingen en subsidies Subsidies (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Netto binnenlands product (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Verbruik van vaste activa (mln euro) Opbouw vanuit de inkomensvorming Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto nationaal inkomen (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto nationale besparingen (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto investeringen (-) (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Nationaal inkomensoverschot (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Uitvoersaldo goederen (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Uitvoersaldo diensten (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Saldo primaire inkomens buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Saldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo lopende transacties benadering Saldo lopende transacties buitenland (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Ontvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Betaalde kapitaaloverdrachten (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Saldo aan- en verkopen van niet-geprod.. (mln euro) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal vorderingensaldo (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Voedings- en genotmiddelen Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Voedings- en genotmiddelen Voedingsmiddelen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Voedings- en genotmiddelen Dranken en tabak (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Kleding en textiel (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Schoenen en lederwaren (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Woninginrichting en woningdecoratie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Elektrische apparatuur (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Vervoermiddelen en onderdelen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Duurzame consumptiegoederen Overige duurzame goederen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Overige goederen Totaal overige goederen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Overige goederen Energie en water (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie goederen huishoudens Overige goederen Brandstoffen en overige goederen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Huisvesting (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Horecadiensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Recreatie en cultuurdiensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Vervoer en communicatie diensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Medische diensten en welzijnszorg (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Financiële en zakelijke diensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie diensten huishoudens Overige diensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Binnenlands consumptie huishoudens (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie ingezetenen in het buitenland (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie huishoudens incl. IZWh Consumptie niet-ingezetenen in Nederland (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie overheid Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie overheid Individuele consumptie overheid (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Bestedingsindeling consumptie Consumptie overheid Collectieve consumptie overheid (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Verwervingsindeling consumptie Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Verwervingsindeling consumptie Werkelijke individuele consumptie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Consumptieve bestedingen Verwervingsindeling consumptie Werkelijke collectieve consumptie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Woningen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en overdrachtskosten Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en overdrachtskosten Gebouwen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en overdrachtskosten Grond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en overdrachtskosten Overdrachtskosten op grond (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Computers (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Telecommunicatieapparatuur (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Machines en overige materiële activa (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Overige immateriële activa (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer B-F Nijverheid en energie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer G-N Commerciële dienstverlening (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer O-U Niet-commerciële dienstverlening (mln euro) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Landbouw, bosbouw en visserijproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Winning van delfstoffen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Voedingsmiddelen, dranken en tabak (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Textiel, kleding en producten van leder (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Hout- en papierwaren, drukwerk (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Aardolieproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Chemische en farmaceutische producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Rubber, kunststof en minerale producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Basismetalen en metaalproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Machines en elektrische apparatuur (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Elektrotechnische en optische apparatuur (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Transportmiddelen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Overige industriële producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Overige producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Consumptie niet-ingezetenen in Nederland (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Cif/fob-correctie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer goederen Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer goederen Uitvoer goederen uit productie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer goederen Wederuitvoer (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer diensten Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer diensten Consumptie niet-ingezetenen in Nederland (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer diensten Overige uitvoer van diensten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer diensten Cif/fob-correctie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Landbouw, bosbouw en visserijproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Winning van delfstoffen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Voedingsmiddelen, dranken en tabak (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Textiel, kleding en producten van leder (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Hout- en papierwaren, drukwerk (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Aardolieproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Chemische en farmaceutische producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Rubber, kunststof en minerale producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Basismetalen en metaalproducten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Machines en elektrische apparatuur (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Elektrotechnische en optische apparaten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Transportmiddelen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Overige industriële producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Overige producten (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Consumptie ingezetenen in het buitenland (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Cif/fob-correctie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer goederen Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer goederen Invoer goederen (cif) (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer goederen Cif/fob-correctie en herclassificatie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer diensten Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer diensten Invoer diensten (cif) (mln euro) Aanvullende detailgegevens Invoer naar productgroep Invoer diensten Cif/fob-herclassificatie (mln euro) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Totaal (mln euro) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Aanvullende detailgegevens Subsidies Totaal subsidies (mln euro) Aanvullende detailgegevens Subsidies Productgebonden subsidies (mln euro) Aanvullende detailgegevens Subsidies Niet-productgebonden subsidies (mln euro)
Prijsniveau 2015 1995 1e kwartaal 161.241 116.638 46.462 35.506 10.547 161.241 106.146 85.042 57.096 28.035 21.525 17.760 3.683 -266 56.007 43.846 11.790 103.378 30.049 2.508 21.301 6.579 13.513 2.540 359 998 199 1.783 1.139 1.895 916 1.026 739 2.179 1.344 582 5.964 47.338 19.046 11.495 5.210 2.669 1.966 7.258 6.537 12.593 . . . 1.494 276 . 26.115 22.921 14.044 . . 8.829 3.231 13.310 13.846 276 116.638 . . 13.734 15.018 1.430 99.689 17.095 116.638 116.638 . . . . . . . . 85.042 . . 21.274 . . . . . . . . . . . . 85.042 57.096 25.021 8.163 5.921 2.300 8.759 2.039 465 2.210 335 3.424 1.273 8.739 3.752 5.165 32.024 11.692 5.232 2.677 1.455 2.964 4.230 4.697 57.079 1.454 1.455 28.035 17.836 10.183 85.042 74.830 10.183 21.525 21.984 5.801 6.138 3.674 2.190 229 1.829 93 65 42 5.330 182 3.819 1.132 2.855 150 302 21.525 21.984 795 4.898 11.519 4.599 302 56.007 . . . . . . . . . . . . . . 1.455 -278 43.846 33.987 12.201 11.790 1.455 10.652 -278 46.462 . . . . . . . . . . . . . . 1.454 -278 35.506 36.262 -756 10.547 10.027 478 15.018 13.846 1.153 1.430 276 941
Prijsniveau 2015 1995 2e kwartaal 164.687 116.624 49.419 35.624 12.796 164.687 109.263 86.841 57.519 29.418 24.128 19.911 4.164 -1.753 56.397 43.170 12.867 104.269 27.364 2.464 17.842 3.837 12.921 3.142 315 1.041 112 1.508 1.178 1.501 924 883 606 1.968 1.164 506 6.872 48.994 19.197 11.872 4.698 2.907 2.270 7.471 6.734 13.304 . . . 1.927 301 . 28.050 25.268 16.209 . . 9.085 2.791 12.376 12.935 261 116.624 . . 12.766 14.110 1.473 99.563 17.139 116.624 116.624 . . . . . . . . 86.841 . . 22.476 . . . . . . . . . . . . 86.841 57.519 25.095 9.223 6.327 3.068 8.703 2.142 630 2.460 362 2.646 1.359 7.852 2.277 5.658 31.786 11.154 5.119 2.445 1.597 2.850 4.495 4.835 56.935 2.487 1.895 29.418 18.079 11.298 86.841 75.531 11.298 24.128 24.325 6.625 7.202 4.300 2.588 259 2.188 98 68 45 6.065 106 3.270 1.079 2.228 161 194 24.128 24.325 861 5.574 12.935 4.819 194 56.397 . . . . . . . . . . . . . . 1.895 -297 43.170 33.204 11.963 12.867 1.895 11.347 -297 49.419 . . . . . . . . . . . . . . 2.487 -297 35.624 36.407 -785 12.796 12.259 488 14.110 12.935 1.129 1.473 261 920
Prijsniveau 2015 1995 3e kwartaal 159.766 114.315 47.036 33.141 13.732 159.766 107.405 85.511 58.757 26.788 20.393 16.585 3.794 1.498 53.887 39.934 13.806 101.049 26.371 2.492 17.826 2.890 13.577 3.998 320 896 143 1.545 1.060 1.794 1.003 1.142 621 1.750 1.075 590 6.019 49.244 18.598 11.324 4.794 2.722 2.115 8.012 7.109 13.585 . . . 2.456 626 . 25.501 22.210 13.655 . . 8.552 3.326 13.614 14.128 282 114.315 . . 14.634 15.565 1.292 97.238 17.187 114.315 114.315 . . . . . . . . 85.511 . . 21.919 . . . . . . . . . . . . 85.511 58.757 24.637 9.599 6.480 3.286 8.427 2.069 704 2.379 406 2.160 1.483 7.401 1.697 5.722 31.764 11.948 5.054 2.499 1.733 3.097 4.278 3.915 56.481 4.580 2.255 26.788 16.377 10.345 85.511 75.135 10.345 20.393 20.537 6.882 6.883 3.770 2.725 407 1.655 102 74 40 3.590 15 2.812 983 1.757 188 144 20.393 20.537 733 3.752 12.000 3.918 144 53.887 . . . . . . . . . . . . . . 2.255 -278 39.934 30.332 11.548 13.806 2.255 11.931 -278 47.036 . . . . . . . . . . . . . . 4.580 -278 33.141 33.830 -687 13.732 13.299 409 15.565 14.128 1.423 1.292 282 785
Prijsniveau 2015 1995 4e kwartaal 169.886 121.939 49.888 35.513 14.133 169.886 114.964 86.983 57.947 28.996 25.294 20.081 5.196 2.448 57.007 42.203 14.699 108.156 29.488 1.963 20.716 6.428 13.768 3.621 306 1.049 481 1.603 1.082 1.660 951 1.010 613 1.936 1.181 584 7.019 51.667 19.159 12.150 4.713 2.475 2.296 9.534 7.051 14.230 . . . 2.436 121 . 27.182 24.134 16.128 . . 8.189 3.079 13.806 14.349 251 121.939 . . 15.880 16.651 1.122 104.919 17.170 121.939 121.939 . . . . . . . . 86.983 . . 27.748 . . . . . . . . . . . . 86.983 57.947 25.821 9.659 6.693 3.178 8.230 2.317 611 2.695 390 1.871 1.191 8.777 3.557 5.469 31.481 12.077 4.640 2.149 1.543 2.682 4.544 4.632 57.374 1.984 1.383 28.996 16.835 12.172 86.983 74.844 12.172 25.294 25.552 7.306 8.376 4.555 3.311 569 2.225 151 119 42 5.223 12 3.543 1.395 2.034 167 259 25.294 25.552 832 4.765 14.412 5.334 259 57.007 . . . . . . . . . . . . . . 1.383 -277 42.203 32.491 11.817 14.699 1.383 13.617 -277 49.888 . . . . . . . . . . . . . . 1.984 -277 35.513 36.194 -676 14.133 13.718 399 16.651 14.349 2.247 1.122 251 618
Prijsniveau 2015 1995 655.525 469.502 192.815 139.776 51.285 655.525 437.744 344.372 231.328 113.245 91.511 74.543 16.828 1.936 223.221 169.054 53.175 416.848 113.243 9.358 77.645 19.758 53.795 13.139 1.297 3.983 841 6.441 4.462 6.836 3.806 4.057 2.579 7.832 4.763 2.266 25.846 197.252 75.976 46.849 19.370 10.750 8.645 32.092 27.419 53.725 . . . 8.275 1.251 . 106.866 94.558 60.043 . . 34.643 12.439 52.890 55.043 1.061 469.502 . . 56.726 61.127 5.271 401.382 68.591 469.502 469.502 . . . . . . . . 344.372 . . 93.456 . . . . . . . . . . . . 344.372 231.328 100.580 36.623 25.421 11.793 34.115 8.571 2.396 9.741 1.491 10.048 5.302 32.760 11.201 22.006 127.040 46.853 19.993 9.745 6.325 11.589 17.534 18.035 227.872 10.518 6.978 113.245 69.142 43.988 344.372 300.333 43.988 91.511 92.485 26.638 28.523 16.283 10.799 1.317 7.861 442 323 169 20.220 316 13.492 4.589 8.925 689 895 91.511 92.485 3.227 18.986 50.941 18.684 895 223.221 . . . . . . . . . . . . . . 6.978 -1.130 169.054 129.928 47.497 53.175 6.978 47.554 -1.130 192.815 . . . . . . . . . . . . . . 10.518 -1.130 139.776 142.682 -2.903 51.285 49.373 1.774 61.127 55.043 5.812 5.271 1.061 3.217
Prijsniveau 2015 1996 1e kwartaal 166.848 119.460 49.057 37.299 11.379 166.848 109.096 87.623 60.108 27.538 21.519 17.884 3.546 136 58.588 45.613 12.627 105.537 29.888 2.316 22.076 8.409 13.305 2.591 329 942 175 1.774 988 1.822 941 1.146 717 2.121 1.461 626 5.064 49.604 19.604 11.906 5.322 2.689 2.083 7.767 6.644 13.683 . . . 1.940 296 . 26.106 22.962 14.024 . . 8.898 3.175 14.112 14.425 226 119.460 . . 14.393 15.782 1.526 102.070 17.537 119.460 119.460 . . . . . . . . 87.623 . . 21.686 . . . . . . . . . . . . 87.623 60.108 26.577 8.531 6.217 2.364 9.067 2.145 498 2.223 371 3.459 1.322 9.873 4.592 5.614 33.303 12.061 5.346 2.844 1.511 3.205 4.465 4.776 59.959 1.618 1.480 27.538 17.550 9.975 87.623 77.639 9.975 21.519 21.923 5.073 5.428 2.973 2.116 282 2.038 153 113 50 5.461 189 4.167 1.465 2.693 210 250 21.519 21.923 808 4.752 11.739 4.454 250 58.588 . . . . . . . . . . . . . . 1.480 -303 45.613 34.665 13.146 12.627 1.480 11.486 -303 49.057 . . . . . . . . . . . . . . 1.618 -303 37.299 38.069 -771 11.379 10.879 468 15.782 14.425 1.307 1.526 226 1.201
Prijsniveau 2015 1996 2e kwartaal 170.353 121.240 50.619 36.038 13.664 170.353 115.095 89.320 60.382 28.951 25.557 20.925 4.588 -23 56.613 42.634 13.741 108.036 28.040 2.334 18.518 4.321 13.260 3.170 310 1.031 93 1.529 1.223 1.514 978 990 596 2.104 1.198 559 7.057 51.870 20.092 12.586 4.815 2.944 2.430 7.958 6.838 14.649 . . . 2.483 318 . 28.137 25.369 16.185 . . 9.219 2.774 13.287 13.605 209 121.240 . . 13.633 14.931 1.468 103.760 17.585 121.240 121.240 . . . . . . . . 89.320 . . 25.700 . . . . . . . . . . . . 89.320 60.382 26.486 9.542 6.551 3.167 9.216 2.176 681 2.588 413 2.801 1.445 8.450 2.447 6.091 33.133 11.548 5.267 2.575 1.679 3.103 4.708 4.957 59.698 2.675 1.977 28.951 17.784 11.125 89.320 78.190 11.125 25.557 25.761 7.308 7.952 4.547 3.006 325 1.902 136 97 55 6.074 110 3.430 1.189 2.233 188 201 25.557 25.761 896 5.613 13.949 5.188 201 56.613 . . . . . . . . . . . . . . 1.977 -293 42.634 32.790 11.815 13.741 1.977 12.127 -293 50.619 . . . . . . . . . . . . . . 2.675 -293 36.038 36.770 -735 13.664 13.189 442 14.931 13.605 1.271 1.468 209 1.125
Prijsniveau 2015 1996 3e kwartaal 167.541 118.805 50.211 35.743 14.202 167.541 112.207 87.852 61.318 26.493 22.808 18.437 4.357 1.419 56.860 41.922 14.820 104.904 27.086 2.471 18.525 3.317 13.972 4.089 313 908 121 1.615 1.076 1.840 1.069 1.231 564 1.804 1.124 623 6.039 52.111 19.349 11.948 4.888 2.722 2.249 8.684 7.224 14.947 . . . 3.013 666 . 25.658 22.357 13.650 . . 8.718 3.335 14.303 14.615 234 118.805 . . 14.908 16.033 1.427 101.305 17.634 118.805 118.805 . . . . . . . . 87.852 . . 24.250 . . . . . . . . . . . . 87.852 61.318 26.037 9.746 6.615 3.284 9.130 2.188 745 2.546 465 2.414 1.568 7.893 1.818 6.096 33.251 12.280 5.179 2.641 1.829 3.409 4.550 4.088 59.389 4.410 2.463 26.493 16.250 10.183 87.852 77.647 10.183 22.808 22.993 7.516 7.485 3.805 3.209 503 1.606 157 118 47 4.227 23 3.174 1.201 1.841 246 183 22.808 22.993 809 4.374 13.292 4.352 183 56.860 . . . . . . . . . . . . . . 2.463 -276 41.922 31.564 12.310 14.820 2.463 12.744 -276 50.211 . . . . . . . . . . . . . . 4.410 -276 35.743 36.469 -724 14.202 13.723 448 16.033 14.615 1.406 1.427 234 1.087
Prijsniveau 2015 1996 4e kwartaal 177.729 126.417 53.110 37.867 14.967 177.729 119.258 89.898 60.910 28.850 27.631 21.934 5.679 1.463 60.465 44.541 15.860 111.638 30.049 1.860 21.257 6.324 14.168 3.711 310 1.045 378 1.688 1.119 1.744 1.005 1.075 559 1.978 1.259 617 7.235 54.286 19.828 12.650 4.819 2.536 2.439 10.175 7.171 15.444 . . . 2.907 128 . 27.374 24.296 16.098 . . 8.384 3.110 14.872 15.181 203 126.417 . . 16.548 17.459 1.231 108.975 17.617 126.417 126.417 . . . . . . . . 89.898 . . 29.086 . . . . . . . . . . . . 89.898 60.910 27.186 10.044 6.982 3.268 8.693 2.337 661 2.859 439 1.954 1.284 9.337 3.784 5.818 33.179 12.410 4.978 2.279 1.625 2.964 4.845 4.854 60.438 1.851 1.365 28.850 16.806 12.060 89.898 77.865 12.060 27.631 27.877 7.849 8.578 4.390 3.608 651 2.432 207 167 48 5.891 21 3.892 1.557 2.174 213 249 27.631 27.877 876 5.390 15.629 5.731 249 60.465 . . . . . . . . . . . . . . 1.365 -310 44.541 34.377 12.416 15.860 1.365 14.820 -310 53.110 . . . . . . . . . . . . . . 1.851 -310 37.867 38.679 -807 14.967 14.433 497 17.459 15.181 2.110 1.231 203 910
Prijsniveau 2015 1996 682.437 485.928 203.043 146.963 54.294 682.437 455.608 354.685 242.724 111.836 97.679 79.384 18.156 2.982 232.474 174.636 57.060 430.122 115.061 8.923 80.342 22.468 54.710 13.394 1.261 3.925 701 6.601 4.406 6.903 4.012 4.440 2.437 8.009 5.040 2.428 25.342 207.879 78.847 49.097 19.797 10.868 9.198 34.391 27.866 58.735 . . . 10.301 1.330 . 107.290 95.007 59.965 . . 35.210 12.406 56.384 57.636 864 485.928 . . 59.230 63.998 5.616 416.110 70.372 485.928 485.928 . . . . . . . . 354.685 . . 100.618 . . . . . . . . . . . . 354.685 242.724 106.289 37.850 26.368 12.045 36.100 8.852 2.570 10.211 1.687 10.573 5.617 35.515 12.499 23.609 132.853 48.283 20.723 10.313 6.643 12.679 18.552 18.636 239.487 10.564 7.270 111.836 68.403 43.330 354.685 311.334 43.330 97.679 98.639 27.749 29.346 15.689 11.915 1.598 7.954 649 491 199 21.651 343 14.722 5.420 9.037 886 880 97.679 98.639 3.394 20.136 54.665 19.767 880 232.474 . . . . . . . . . . . . . . 7.270 -1.181 174.636 133.337 49.650 57.060 7.270 51.180 -1.181 203.043 . . . . . . . . . . . . . . 10.564 -1.181 146.963 150.002 -3.037 54.294 52.297 1.856 63.998 57.636 6.078 5.616 864 4.289
Prijsniveau 2015 1997 1e kwartaal 175.461 124.032 52.860 39.856 12.685 175.461 114.674 90.917 62.506 28.428 24.610 20.736 3.757 -809 61.658 47.452 13.927 109.618 29.893 2.542 21.282 6.794 13.351 2.459 330 975 148 1.807 1.012 1.794 951 1.178 766 2.129 1.378 665 5.703 53.073 21.034 12.897 5.554 2.932 2.399 8.391 6.844 14.550 . . . 2.230 317 . 26.687 23.403 14.276 . . 9.090 3.323 14.594 14.919 234 124.032 . . 14.263 16.102 1.824 106.134 18.067 124.032 124.032 . . . . . . . . 90.917 . . 23.777 . . . . . . . . . . . . 90.917 62.506 27.331 8.750 6.316 2.503 9.661 2.309 524 2.376 398 3.661 1.397 9.613 3.935 5.804 34.993 12.307 5.674 3.024 1.691 3.210 4.882 4.994 62.361 1.644 1.513 28.428 18.165 10.255 90.917 80.658 10.255 24.610 25.070 6.341 5.954 3.682 1.959 268 1.986 179 133 56 6.579 251 4.499 1.535 2.988 219 283 24.610 25.070 947 5.415 13.640 4.865 283 61.658 . . . . . . . . . . . . . . 1.513 -319 47.452 35.267 14.205 13.927 1.513 12.761 -319 52.860 . . . . . . . . . . . . . . 1.644 -319 39.856 40.645 -788 12.685 12.195 469 16.102 14.919 1.177 1.824 234 1.527
Prijsniveau 2015 1997 2e kwartaal 182.683 126.411 57.283 40.569 15.723 182.683 120.570 92.913 63.114 29.791 27.420 22.762 4.585 -60 63.098 47.505 15.330 112.795 28.400 2.402 18.894 4.012 13.755 3.133 316 1.116 80 1.597 1.178 1.562 1.042 1.104 675 2.176 1.146 591 6.895 55.584 21.546 13.603 5.035 3.191 2.832 8.633 7.044 15.553 . . . 2.775 336 . 28.798 25.874 16.466 . . 9.450 2.941 13.682 14.015 217 126.411 . . 13.844 15.367 1.645 108.427 18.116 126.411 126.411 . . . . . . . . 92.913 . . 27.537 . . . . . . . . . . . . 92.913 63.114 27.549 9.830 6.800 3.186 9.717 2.312 696 2.747 466 2.805 1.557 8.687 2.330 6.408 34.878 11.771 5.575 2.749 1.858 3.100 5.169 5.238 62.487 2.729 2.094 29.791 18.379 11.377 92.913 81.534 11.377 27.420 27.635 7.716 7.498 4.470 2.670 296 1.921 162 117 61 7.293 289 3.734 1.360 2.336 211 213 27.420 27.635 1.206 6.536 14.722 5.014 213 63.098 . . . . . . . . . . . . . . 2.094 -333 47.505 35.019 14.195 15.330 2.094 13.635 -333 57.283 . . . . . . . . . . . . . . 2.729 -333 40.569 41.403 -836 15.723 15.183 503 15.367 14.015 1.294 1.645 217 1.315
Prijsniveau 2015 1997 3e kwartaal 179.406 123.968 56.455 39.945 16.268 179.406 117.381 91.277 63.866 27.355 23.889 19.441 4.430 2.026 63.189 46.334 16.767 109.738 27.550 2.689 18.811 3.144 14.339 4.024 301 986 101 1.656 1.049 1.799 1.148 1.300 675 1.866 1.061 658 5.869 55.758 20.518 12.638 5.138 3.011 2.687 9.374 7.457 15.981 . . . 3.373 694 . 26.378 22.911 14.016 . . 8.903 3.507 14.560 14.890 243 123.968 . . 14.917 16.333 1.621 105.967 18.163 123.968 123.968 . . . . . . . . 91.277 . . 25.942 . . . . . . . . . . . . 91.277 63.866 26.942 10.041 6.807 3.395 9.700 2.282 725 2.701 519 2.626 1.657 7.827 1.700 6.135 34.993 12.492 5.587 2.807 2.042 3.383 4.956 4.306 62.011 4.659 2.799 27.355 16.788 10.507 91.277 80.749 10.507 23.889 24.111 7.478 7.186 3.763 2.994 450 1.860 183 138 55 4.819 144 3.388 1.269 1.987 256 218 23.889 24.111 1.059 4.266 14.171 4.499 218 63.189 . . . . . . . . . . . . . . 2.799 -316 46.334 33.155 14.784 16.767 2.799 14.413 -316 56.455 . . . . . . . . . . . . . . 4.659 -316 39.945 40.787 -839 16.268 15.707 523 16.333 14.890 1.431 1.621 243 1.294
Prijsniveau 2015 1997 4e kwartaal 189.728 132.540 58.625 41.142 17.359 189.728 124.294 93.345 63.366 29.823 27.791 22.253 5.502 2.828 67.015 48.879 18.170 117.122 30.602 1.998 21.716 6.088 14.648 3.589 303 1.136 313 1.775 1.109 1.758 1.048 1.161 679 2.105 1.243 652 7.077 58.407 21.256 13.639 5.050 2.779 2.925 10.929 7.446 16.553 . . . 3.323 135 . 28.123 24.883 16.462 . . 8.611 3.278 15.506 15.761 193 132.540 . . 17.131 18.161 1.328 114.613 18.147 132.540 132.540 . . . . . . . . 93.345 . . 30.631 . . . . . . . . . . . . 93.345 63.366 28.171 10.140 7.090 3.235 9.434 2.574 661 3.073 521 2.054 1.357 9.253 3.506 5.915 34.863 12.621 5.256 2.420 1.858 2.933 5.273 5.132 63.081 2.020 1.725 29.823 17.404 12.438 93.345 80.933 12.438 27.791 28.060 7.826 8.333 4.403 3.373 635 2.152 245 198 56 6.077 77 4.113 1.697 2.244 220 272 27.791 28.060 1.029 5.145 16.096 5.605 272 67.015 . . . . . . . . . . . . . . 1.725 -356 48.879 35.882 14.855 18.170 1.725 16.833 -356 58.625 . . . . . . . . . . . . . . 2.020 -356 41.142 42.085 -939 17.359 16.731 582 18.161 15.761 2.249 1.328 193 1.053
Prijsniveau 2015 1997 727.252 506.964 225.226 161.495 62.132 727.252 476.873 368.446 252.860 115.399 103.906 85.426 18.272 3.970 254.970 190.153 64.211 449.279 116.455 9.566 80.696 20.089 56.091 13.026 1.249 4.211 591 6.825 4.348 6.897 4.216 4.741 2.796 8.281 4.828 2.570 25.509 222.829 84.320 52.777 20.730 11.890 10.841 37.128 28.777 62.650 . . . 11.655 1.401 . 110.000 97.092 61.226 . . 36.046 13.062 58.167 59.404 875 506.964 . . 59.945 65.774 6.360 435.149 72.494 506.964 506.964 . . . . . . . . 368.446 . . 107.822 . . . . . . . . . . . . 368.446 252.860 109.999 38.744 27.015 12.296 38.514 9.484 2.595 10.892 1.904 11.082 5.966 35.360 11.380 24.250 139.714 49.176 22.046 10.972 7.450 12.622 20.265 19.629 249.949 11.063 8.116 115.399 70.747 44.562 368.446 323.868 44.562 103.906 104.977 29.377 28.893 16.309 10.971 1.491 7.886 766 582 228 24.783 760 15.794 5.867 9.639 938 983 103.906 104.977 4.258 21.355 58.740 20.009 983 254.970 . . . . . . . . . . . . . . 8.116 -1.325 190.153 139.294 58.023 64.211 8.116 57.647 -1.325 225.226 . . . . . . . . . . . . . . 11.063 -1.325 161.495 164.902 -3.404 62.132 59.904 2.079 65.774 59.404 6.057 6.360 875 5.142
Prijsniveau 2015 1998 1e kwartaal 188.953 131.237 58.803 44.049 14.478 188.953 123.436 94.872 65.367 29.513 26.969 22.671 4.174 1.371 66.448 51.115 15.036 116.074 31.491 2.511 22.269 6.084 14.464 2.546 355 1.013 174 1.947 1.116 1.854 1.128 1.160 912 2.469 1.435 655 6.455 57.169 22.696 13.919 5.953 3.225 2.855 9.074 6.970 15.699 . . . 2.772 324 . 27.290 23.872 14.551 . . 9.285 3.462 15.324 15.604 225 131.237 . . 14.632 16.846 2.103 112.655 18.796 131.237 131.237 . . . . . . . . 94.872 . . 28.093 . . . . . . . . . . . . 94.872 65.367 28.440 8.983 6.591 2.434 10.474 2.339 520 2.573 473 4.047 1.567 9.461 3.653 5.855 36.816 12.541 5.978 3.161 1.994 3.295 5.277 5.195 65.271 1.835 1.746 29.513 18.771 10.726 94.872 84.141 10.726 26.969 27.640 7.154 6.845 4.183 2.339 274 2.166 257 195 73 6.481 183 5.036 1.992 2.956 236 472 26.969 27.640 942 5.170 15.995 5.297 472 66.448 . . . . . . . . . . . . . . 1.746 -343 51.115 36.279 16.457 15.036 1.746 13.670 -343 58.803 . . . . . . . . . . . . . . 1.835 -343 44.049 44.908 -858 14.478 13.944 515 16.846 15.604 1.234 2.103 225 1.867
Prijsniveau 2015 1998 2e kwartaal 192.411 132.221 61.108 42.920 17.213 192.411 126.002 97.654 66.593 31.031 27.989 23.285 4.625 95 67.280 50.515 16.509 118.114 29.018 2.237 19.672 3.603 14.579 3.265 342 1.114 86 1.651 1.180 1.597 1.213 1.116 801 2.421 1.220 582 6.942 59.604 23.165 14.616 5.359 3.539 3.360 9.321 7.188 16.499 . . . 3.291 347 . 29.415 26.380 16.775 . . 9.648 3.057 14.159 14.487 219 132.221 . . 14.106 15.899 1.867 113.522 18.846 132.221 132.221 . . . . . . . . 97.654 . . 28.255 . . . . . . . . . . . . 97.654 66.593 29.157 10.004 6.985 3.148 10.880 2.533 754 2.960 563 3.228 1.739 8.717 2.265 6.488 36.928 12.057 5.956 2.859 2.216 3.202 5.564 5.502 66.147 2.866 2.426 31.031 19.259 11.746 97.654 85.907 11.746 27.989 28.342 7.435 7.651 4.514 2.774 300 2.207 235 172 81 7.073 89 4.236 1.905 2.194 220 348 27.989 28.342 952 6.098 15.967 5.197 348 67.280 . . . . . . . . . . . . . . 2.426 -359 50.515 36.728 15.446 16.509 2.426 14.534 -359 61.108 . . . . . . . . . . . . . . 2.866 -359 42.920 43.823 -906 17.213 16.626 547 15.899 14.487 1.355 1.867 219 1.576
Prijsniveau 2015 1998 3e kwartaal 189.196 129.073 60.923 42.876 17.839 189.196 123.811 96.415 67.813 28.512 25.894 21.415 4.449 1.326 66.616 49.167 17.303 114.126 27.784 2.328 19.429 3.125 14.835 4.105 316 975 108 1.639 1.067 1.820 1.277 1.257 784 2.030 1.157 647 5.995 59.389 21.874 13.513 5.437 3.214 3.176 10.186 7.588 16.714 . . . 3.871 714 . 26.893 23.330 14.279 . . 9.058 3.606 15.327 15.590 227 129.073 . . 15.451 17.099 1.807 110.346 18.896 129.073 129.073 . . . . . . . . 96.415 . . 27.235 . . . . . . . . . . . . 96.415 67.813 28.515 9.921 6.829 3.208 10.938 2.533 780 2.987 617 3.032 1.855 8.014 1.773 6.253 36.919 12.740 5.854 2.908 2.443 3.474 5.336 4.530 65.519 5.144 2.825 28.512 17.624 10.838 96.415 85.557 10.838 25.894 26.194 7.351 7.491 4.054 2.999 461 2.208 258 197 73 5.497 -5 4.033 1.841 1.993 273 292 25.894 26.194 794 4.929 15.664 4.624 292 66.616 . . . . . . . . . . . . . . 2.825 -345 49.167 34.542 16.133 17.303 2.825 14.950 -345 60.923 . . . . . . . . . . . . . . 5.144 -345 42.876 43.788 -908 17.839 17.237 563 17.099 15.590 1.497 1.807 227 1.548
Prijsniveau 2015 1998 4e kwartaal 200.026 138.087 63.141 44.589 18.342 200.026 129.737 98.430 67.265 30.955 29.875 24.143 5.668 1.209 71.710 52.800 18.839 121.728 31.212 2.102 22.175 6.523 14.838 3.635 308 1.119 365 1.714 1.083 1.692 1.139 1.120 758 2.222 1.276 647 7.058 61.843 22.395 14.317 5.343 2.977 3.518 11.782 7.582 17.160 . . . 3.662 142 . 28.595 25.289 16.761 . . 8.721 3.344 16.476 16.722 197 138.087 . . 17.993 19.258 1.513 119.437 18.881 138.087 138.087 . . . . . . . . 98.430 . . 31.055 . . . . . . . . . . . . 98.430 67.265 29.995 10.344 7.273 3.239 10.466 2.724 686 3.385 615 2.394 1.499 9.664 3.719 6.142 36.752 12.832 5.550 2.489 2.330 3.036 5.624 5.256 66.818 2.186 1.724 30.955 18.243 12.745 98.430 85.703 12.745 29.875 30.216 7.784 8.693 4.770 3.352 661 2.696 314 254 72 6.318 -6 4.906 2.461 2.222 229 340 29.875 30.216 880 5.209 18.067 5.887 340 71.710 . . . . . . . . . . . . . . 1.724 -387 52.800 37.428 16.952 18.839 1.724 17.534 -387 63.141 . . . . . . . . . . . . . . 2.186 -387 44.589 45.606 -1.013 18.342 17.667 625 19.258 16.722 2.369 1.513 197 1.262
Prijsniveau 2015 1998 770.542 530.609 244.009 174.438 67.973 770.542 502.965 387.375 267.063 120.015 110.935 91.755 18.917 3.971 272.050 203.584 67.696 470.044 119.480 9.120 83.542 19.339 58.729 13.375 1.319 4.221 663 6.958 4.448 6.951 4.766 4.652 3.256 9.145 5.086 2.535 26.433 238.013 90.073 56.353 22.038 12.922 12.906 40.153 29.313 66.085 . . . 13.557 1.445 . 112.209 98.895 62.373 . . 36.704 13.481 61.105 62.222 861 530.609 . . 61.961 68.901 7.224 455.940 75.419 530.609 530.609 . . . . . . . . 387.375 . . 114.837 . . . . . . . . . . . . 387.375 267.063 116.120 39.247 27.683 12.002 42.761 10.136 2.723 11.899 2.268 12.634 6.657 35.846 11.331 24.729 147.405 50.155 23.289 11.386 8.989 13.005 21.787 20.443 263.778 12.042 8.704 120.015 73.908 46.044 387.375 341.316 46.044 110.935 112.493 29.758 30.614 17.511 11.447 1.529 9.242 1.061 815 298 25.370 261 18.294 8.204 9.450 990 1.444 110.935 112.493 3.571 21.392 65.836 21.021 1.444 272.050 . . . . . . . . . . . . . . 8.704 -1.435 203.584 144.962 64.974 67.696 8.704 60.689 -1.435 244.009 . . . . . . . . . . . . . . 12.042 -1.435 174.438 178.128 -3.687 67.973 65.563 2.252 68.901 62.222 6.352 7.224 861 6.194
Prijsniveau 2015 1999 1e kwartaal 198.828 136.954 62.844 46.684 15.949 198.828 127.753 99.976 69.804 30.126 29.318 24.580 4.606 -1.687 71.794 55.065 16.427 120.775 32.147 2.560 22.532 6.344 14.579 2.521 356 1.020 158 1.936 1.082 1.809 1.320 1.137 988 2.407 1.381 718 6.838 60.633 23.716 14.697 6.096 3.320 3.395 9.582 7.090 16.940 . . . 2.970 363 . 27.783 24.231 14.910 . . 9.262 3.602 16.462 16.832 266 136.954 . . 15.902 18.138 2.161 117.433 19.733 136.954 136.954 . 24.704 23.616 135.679 . 2.093 4.648 133.125 99.976 . 33.573 27.554 . . . . . . . . . . . . 99.976 69.804 30.532 8.971 6.588 2.423 12.013 2.568 568 2.833 610 4.870 1.692 9.722 3.762 6.011 39.106 12.827 6.252 3.409 2.540 3.366 5.639 5.474 69.676 1.823 1.713 30.126 19.178 10.932 99.976 89.044 10.932 29.318 30.070 7.170 7.362 4.468 2.562 282 2.543 373 293 89 7.146 262 5.342 2.260 3.008 192 535 29.318 30.070 1.188 5.613 17.315 5.727 535 71.794 . . . . . . . . . . . . . . 1.713 -379 55.065 37.568 18.780 16.427 1.713 15.120 -379 62.844 . . . . . . . . . . . . . . 1.823 -379 46.684 47.628 -943 15.949 15.364 565 18.138 16.832 1.302 2.161 266 1.838
Prijsniveau 2015 1999 2e kwartaal 204.473 138.371 66.827 46.375 19.482 204.473 132.136 102.538 70.824 31.617 30.624 25.338 5.212 -1.281 73.006 54.681 18.064 123.046 29.871 2.218 20.096 3.552 15.015 3.353 338 1.125 86 1.704 1.196 1.552 1.372 1.104 879 2.463 1.138 643 7.484 63.080 24.016 15.216 5.501 3.657 3.992 10.100 7.271 17.599 . . . 3.390 395 . 29.924 26.756 17.189 . . 9.596 3.198 15.441 15.768 228 138.371 . . 15.338 17.314 2.051 118.733 19.787 138.371 138.371 . 25.337 23.363 141.341 . 2.022 3.950 139.420 102.538 . 36.835 29.507 . . . . . . . . . . . . 102.538 70.824 30.995 10.193 7.136 3.179 12.134 2.677 823 3.178 700 3.799 1.853 8.884 2.223 6.680 38.978 12.237 6.228 3.131 2.739 3.257 5.909 5.696 70.052 3.191 2.404 31.617 19.685 11.909 102.538 90.626 11.909 30.624 30.906 7.778 8.327 4.961 2.983 316 2.616 328 247 98 7.281 136 4.720 2.231 2.377 185 281 30.624 30.906 1.151 5.738 18.025 5.895 281 73.006 . . . . . . . . . . . . . . 2.404 -374 54.681 38.360 17.712 18.064 2.404 16.099 -374 66.827 . . . . . . . . . . . . . . 3.191 -374 46.375 47.326 -954 19.482 18.863 581 17.314 15.768 1.484 2.051 228 1.766
Prijsniveau 2015 1999 3e kwartaal 201.961 135.498 67.034 47.043 19.787 201.961 131.092 100.773 71.564 29.057 28.388 23.197 5.168 1.656 72.022 52.997 18.886 119.644 29.100 2.699 19.967 2.785 15.473 4.218 318 1.000 107 1.823 1.081 1.786 1.428 1.257 826 2.051 1.084 724 6.342 62.845 22.827 14.192 5.592 3.343 3.692 10.981 7.663 17.849 . . . 3.944 804 . 27.522 23.798 14.746 . . 9.035 3.771 16.301 16.659 269 135.498 . . 16.519 18.314 1.956 115.838 19.839 135.498 135.498 . 25.830 23.250 138.267 . 2.023 4.267 136.027 100.773 . 35.236 30.066 . . . . . . . . . . . . 100.773 71.564 29.941 10.258 7.067 3.308 11.708 2.437 812 3.117 739 3.466 1.998 8.249 1.720 6.529 39.171 13.113 6.095 3.161 2.972 3.533 5.677 4.768 69.184 5.262 2.859 29.057 17.930 11.073 100.773 89.680 11.073 28.388 28.643 7.395 8.186 4.410 3.278 527 2.287 345 271 84 6.319 19 4.484 2.103 2.206 235 250 28.388 28.643 997 5.054 17.191 5.222 250 72.022 . . . . . . . . . . . . . . 2.859 -358 52.997 35.555 18.585 18.886 2.859 16.490 -358 67.034 . . . . . . . . . . . . . . 5.262 -358 47.043 47.998 -952 19.787 19.156 594 18.314 16.659 1.644 1.956 269 1.620
Prijsniveau 2015 1999 4e kwartaal 216.783 146.497 71.117 49.995 20.935 216.783 138.227 102.866 70.767 31.831 33.457 27.095 6.284 1.516 79.720 58.449 21.232 128.934 33.183 2.300 23.250 5.598 16.153 3.842 320 1.180 291 2.058 1.162 1.777 1.329 1.171 816 2.366 1.198 723 7.792 66.313 23.872 15.445 5.560 3.102 4.126 12.523 7.734 18.636 . . . 3.993 163 . 29.133 25.665 17.168 . . 8.694 3.510 17.704 18.008 224 146.497 . . 19.403 20.797 1.652 126.936 19.822 146.497 146.497 . 25.320 23.306 146.279 . 1.945 4.229 143.995 102.866 . 41.010 34.935 . . . . . . . . . . . . 102.866 70.767 31.426 10.674 7.493 3.361 11.287 2.847 769 3.615 732 2.534 1.570 9.779 3.468 6.400 38.976 13.210 5.731 2.682 2.809 3.104 5.988 5.604 70.451 2.328 2.000 31.831 18.674 13.185 102.866 89.695 13.185 33.457 33.731 8.197 9.807 5.528 3.693 663 2.496 410 340 81 7.960 -46 5.328 2.652 2.495 195 277 33.457 33.731 1.097 6.026 19.934 6.475 277 79.720 . . . . . . . . . . . . . . 2.000 -395 58.449 40.414 19.476 21.232 2.000 19.662 -395 71.117 . . . . . . . . . . . . . . 2.328 -395 49.995 51.021 -1.019 20.935 20.272 624 20.797 18.008 2.656 1.652 224 1.353
Prijsniveau 2015 1999 822.040 557.320 267.880 190.126 76.269 822.040 529.173 406.152 282.971 122.630 122.013 100.479 21.279 197 296.569 221.210 74.615 492.394 124.283 9.736 85.832 18.328 61.214 13.736 1.330 4.323 612 7.498 4.523 6.906 5.453 4.666 3.511 9.292 4.800 2.813 28.430 252.877 94.392 59.550 22.699 13.391 15.200 42.971 29.743 71.040 . . . 14.256 1.632 . 114.379 100.474 64.024 . . 36.578 14.095 65.739 67.088 976 557.320 . . 66.934 74.366 7.757 478.930 79.181 557.320 557.320 . 101.191 93.544 561.549 . 8.081 17.094 552.549 406.152 . 146.537 122.111 . . . . . . . . . . . . 406.152 282.971 122.899 40.081 28.289 12.233 47.131 10.532 2.956 12.739 2.781 14.572 7.108 36.625 11.094 25.612 156.217 51.368 24.251 12.350 11.063 13.258 23.199 21.503 279.374 12.618 8.964 122.630 75.480 47.082 406.152 359.045 47.082 122.013 123.462 30.578 33.595 19.345 12.496 1.614 9.890 1.451 1.146 351 28.691 371 19.973 9.257 10.210 832 1.335 122.013 123.462 4.432 22.435 72.616 23.343 1.335 296.569 . . . . . . . . . . . . . . 8.964 -1.505 221.210 151.913 74.539 74.615 8.964 67.368 -1.505 267.880 . . . . . . . . . . . . . . 12.618 -1.505 190.126 194.000 -3.870 76.269 73.760 2.365 74.366 67.088 6.940 7.757 976 6.518
Prijsniveau 2015 2000 1e kwartaal 214.372 144.195 70.750 53.129 17.285 214.372 133.635 104.363 73.346 30.945 30.378 25.371 4.878 -1.327 81.133 63.085 17.638 127.058 33.810 2.582 23.752 5.934 15.708 2.593 376 1.033 183 2.167 1.137 1.976 1.523 1.414 948 2.486 1.397 768 7.270 64.625 25.468 15.913 6.408 3.567 4.037 10.072 7.196 17.861 . . . 3.033 377 . 28.253 24.560 15.212 . . 9.275 3.750 17.466 17.836 273 144.195 . . 16.827 19.206 2.296 123.671 20.750 144.195 144.195 . 30.682 29.892 140.932 . 2.469 5.461 137.946 104.363 . 34.142 29.009 . . . . . . . . . . . . 104.363 73.346 32.052 9.287 6.892 2.420 12.879 2.690 607 3.026 741 5.062 1.810 9.935 3.614 6.288 41.056 13.201 6.667 3.535 2.997 3.321 5.960 5.645 73.149 2.022 1.834 30.945 19.793 11.142 104.363 93.224 11.142 30.378 30.995 7.541 8.618 4.983 3.253 327 2.344 370 286 93 6.619 229 5.499 2.441 2.981 165 399 30.378 30.995 1.224 5.210 18.168 6.180 399 81.133 . . . . . . . . . . . . . . 1.834 -355 63.085 40.648 23.236 17.638 1.834 16.182 -355 70.750 . . . . . . . . . . . . . . 2.022 -355 53.129 54.011 -879 17.285 16.753 524 19.206 17.836 1.369 2.296 273 1.970
Prijsniveau 2015 2000 2e kwartaal 220.050 145.137 75.314 53.173 20.929 220.050 138.514 106.225 73.340 32.786 32.456 27.073 5.287 -505 81.841 62.045 19.433 128.836 31.121 2.131 21.156 3.385 15.977 3.331 364 1.143 101 1.798 1.218 1.709 1.615 1.363 844 2.574 1.158 688 7.788 67.066 25.928 16.604 5.793 3.893 4.703 10.534 7.322 18.356 . . . 3.389 411 . 30.335 27.049 17.480 . . 9.593 3.324 16.440 16.725 218 145.137 . . 16.428 18.338 2.031 124.478 20.811 145.137 145.137 . 40.784 37.194 149.617 . 2.474 5.276 146.824 106.225 . 40.454 32.129 . . . . . . . . . . . . 106.225 73.340 31.508 10.413 7.290 3.247 12.351 2.727 853 3.264 816 3.536 1.881 8.950 2.190 6.769 41.068 12.606 6.515 3.235 3.263 3.213 6.340 5.927 72.592 3.315 2.555 32.786 20.552 12.218 106.225 94.003 12.218 32.456 32.736 7.866 9.480 5.506 3.520 372 2.633 420 331 99 7.342 83 5.013 2.387 2.518 182 278 32.456 32.736 1.101 6.250 18.950 6.327 278 81.841 . . . . . . . . . . . . . . 2.555 -396 62.045 39.768 22.858 19.433 2.555 17.342 -396 75.314 . . . . . . . . . . . . . . 3.315 -396 53.173 54.182 -1.012 20.929 20.272 616 18.338 16.725 1.544 2.031 218 1.769
Prijsniveau 2015 2000 3e kwartaal 213.789 140.451 73.629 52.423 20.878 213.789 133.113 103.878 73.638 30.092 28.559 23.513 5.017 505 81.209 60.942 20.011 125.345 30.016 2.835 20.725 2.649 16.152 4.057 330 1.003 128 1.943 1.061 1.926 1.565 1.549 794 2.101 1.104 777 6.310 66.961 24.677 15.475 5.945 3.561 4.277 11.387 7.794 18.874 . . . 3.953 818 . 28.097 24.259 15.102 . . 9.133 3.889 15.242 15.605 263 140.451 . . 15.335 17.312 2.036 119.753 20.863 140.451 140.451 . 51.664 46.646 146.237 . 2.439 5.287 143.400 103.878 . 39.337 29.059 . . . . . . . . . . . . 103.878 73.638 30.726 10.392 7.257 3.219 12.227 2.698 911 3.256 855 3.166 2.040 8.296 1.765 6.535 40.545 13.332 6.240 3.243 3.418 3.471 5.874 4.967 71.331 5.213 2.894 30.092 18.730 11.318 103.878 92.538 11.318 28.559 28.788 7.464 8.520 4.622 3.339 602 2.286 395 319 83 5.815 -18 4.602 2.263 2.151 228 226 28.559 28.788 908 4.768 17.671 5.253 226 81.209 . . . . . . . . . . . . . . 2.894 -366 60.942 38.089 23.434 20.011 2.894 17.576 -366 73.629 . . . . . . . . . . . . . . 5.213 -366 52.423 53.371 -948 20.878 20.265 581 17.312 15.605 1.702 2.036 263 1.715
Prijsniveau 2015 2000 4e kwartaal 228.835 150.941 78.292 55.443 22.575 228.835 140.066 106.155 73.022 32.856 33.235 26.303 6.930 419 89.227 66.527 22.516 132.864 33.711 2.329 23.786 5.092 16.756 3.675 325 1.150 460 2.086 1.144 1.891 1.531 1.463 790 2.401 1.200 771 7.733 69.154 25.171 16.322 5.803 3.306 4.699 12.540 7.842 19.225 . . . 3.874 168 . 29.622 26.067 17.502 . . 8.768 3.599 18.222 18.503 218 150.941 . . 19.856 21.367 1.746 130.326 20.849 150.941 150.941 . 41.155 40.081 150.554 . 2.368 5.393 147.538 106.155 . 41.334 33.601 . . . . . . . . . . . . 106.155 73.022 32.388 10.758 7.585 3.338 11.956 2.893 810 3.702 877 2.715 1.631 9.830 3.657 6.329 40.040 13.350 5.955 2.796 3.128 3.048 6.049 5.793 72.485 2.659 2.086 32.856 19.479 13.416 106.155 92.746 13.416 33.235 33.619 8.083 10.244 5.654 3.909 793 2.802 455 385 79 6.940 -55 5.429 2.831 2.423 180 381 33.235 33.619 964 5.463 20.420 6.597 381 89.227 . . . . . . . . . . . . . . 2.086 -450 66.527 43.290 24.130 22.516 2.086 20.918 -450 78.292 . . . . . . . . . . . . . . 2.659 -450 55.443 56.639 -1.189 22.575 21.784 739 21.367 18.503 2.728 1.746 218 1.466
Prijsniveau 2015 2000 877.007 580.703 298.036 214.187 81.790 877.007 545.313 420.607 293.337 126.680 124.865 102.532 22.096 -915 333.430 252.613 79.602 514.117 128.635 9.841 89.413 17.114 64.598 13.492 1.392 4.328 770 7.985 4.562 7.486 6.226 5.785 3.378 9.570 4.857 3.009 29.084 267.816 101.184 64.301 23.895 14.294 17.710 44.371 30.140 74.326 . . . 14.213 1.680 . 116.326 101.959 65.311 . . 36.759 14.575 67.272 68.554 958 580.703 . . 68.318 76.086 8.048 498.192 83.274 580.703 580.703 . 164.223 153.764 587.309 . 9.747 21.413 575.678 420.607 . 155.006 123.924 . . . . . . . . . . . . 420.607 293.337 126.672 40.839 29.026 12.186 49.407 11.014 3.161 13.246 3.291 14.388 7.356 36.995 11.149 25.911 162.686 52.475 25.299 12.774 12.801 13.051 24.214 22.293 289.547 13.215 9.358 126.680 78.567 48.079 420.607 372.498 48.079 124.865 126.255 30.991 36.810 20.759 14.006 1.887 10.017 1.642 1.326 353 26.711 238 20.644 9.935 10.188 776 1.278 124.865 126.255 4.190 21.685 75.376 24.360 1.278 333.430 . . . . . . . . . . . . . . 9.358 -1.568 252.613 161.795 93.635 79.602 9.358 72.014 -1.568 298.036 . . . . . . . . . . . . . . 13.215 -1.568 214.187 218.223 -4.030 81.790 79.184 2.463 76.086 68.554 7.204 8.048 958 6.867
Prijsniveau 2015 2001 1e kwartaal 223.983 148.200 76.008 56.642 19.100 223.983 138.377 107.047 74.584 32.414 30.843 25.451 5.290 179 85.874 66.873 18.557 130.954 34.344 2.333 24.514 5.859 16.371 2.628 385 1.017 194 2.485 1.137 1.983 1.462 1.371 1.152 2.667 1.446 782 7.317 67.041 26.274 16.529 6.557 3.579 4.564 9.979 7.287 18.869 . . . 3.071 370 . 29.213 25.420 15.723 . . 9.624 3.849 17.477 17.813 257 148.200 . . 16.722 19.304 2.450 126.692 21.704 148.200 148.200 . 33.660 34.729 146.420 . 2.130 4.836 143.714 107.047 . 37.003 30.922 . . . . . . . . . . . . 107.047 74.584 31.868 9.664 7.171 2.519 12.434 2.761 625 3.040 810 4.191 1.782 9.943 3.703 6.238 42.447 13.754 6.704 3.636 3.471 3.435 5.866 5.845 74.278 2.117 1.818 32.414 20.635 11.762 107.047 95.281 11.762 30.843 31.785 7.688 8.848 5.189 3.346 273 2.514 427 344 89 6.590 214 5.631 2.503 3.016 193 714 30.843 31.785 1.221 5.532 18.441 6.376 714 85.874 . . . . . . . . . . . . . . 1.818 -443 66.873 40.651 26.543 18.557 1.818 17.210 -443 76.008 . . . . . . . . . . . . . . 2.117 -443 56.642 57.790 -1.148 19.100 18.361 705 19.304 17.813 1.471 2.450 257 2.161
Prijsniveau 2015 2001 2e kwartaal 226.880 149.408 77.855 54.218 22.517 226.880 142.814 109.432 74.993 34.365 33.074 27.348 5.647 -48 84.380 63.503 20.560 132.712 31.873 2.018 22.061 3.513 16.696 3.252 361 1.131 128 2.135 1.202 1.758 1.614 1.363 1.015 2.748 1.201 696 7.746 69.232 26.396 16.894 5.947 3.904 5.242 10.466 7.378 19.475 . . . 3.369 413 . 31.300 27.958 18.037 . . 9.947 3.377 16.834 17.112 217 149.408 . . 16.773 18.813 2.151 127.771 21.768 149.408 149.408 . 30.343 30.120 151.763 . 2.051 4.558 149.265 109.432 . 39.773 33.213 . . . . . . . . . . . . 109.432 74.993 31.830 10.352 7.214 3.273 12.579 2.789 887 3.346 891 3.360 1.946 9.073 2.317 6.784 42.226 12.731 6.530 3.370 3.779 3.368 6.252 6.205 74.041 3.591 2.616 34.365 21.694 12.663 109.432 96.764 12.663 33.074 33.489 8.261 9.690 5.654 3.671 307 2.583 492 401 93 6.801 175 5.319 2.565 2.597 226 410 33.074 33.489 1.302 5.898 19.494 6.703 410 84.380 . . . . . . . . . . . . . . 2.616 -437 63.503 40.187 23.807 20.560 2.616 18.443 -437 77.855 . . . . . . . . . . . . . . 3.591 -437 54.218 55.340 -1.126 22.517 21.780 689 18.813 17.112 1.637 2.151 217 1.903
Prijsniveau 2015 2001 3e kwartaal 218.894 143.558 75.601 53.399 21.945 218.894 137.535 106.386 74.965 31.298 28.756 23.275 5.458 2.139 82.078 60.974 20.912 127.976 30.578 2.746 21.182 2.845 16.435 4.003 321 982 145 2.196 1.057 1.915 1.508 1.501 925 2.182 1.130 785 6.551 68.192 24.634 15.480 5.974 3.445 4.786 11.314 7.842 19.581 . . . 3.916 824 . 28.973 25.080 15.643 . . 9.409 3.942 15.756 16.049 234 143.558 . . 15.808 17.931 2.163 121.867 21.825 143.558 143.558 . 41.909 41.354 145.148 . 2.034 4.766 142.424 106.386 . 36.113 30.917 . . . . . . . . . . . . 106.386 74.965 31.235 10.291 7.126 3.268 12.595 2.749 905 3.246 947 3.367 2.028 8.476 1.843 6.642 41.402 13.294 6.132 3.351 3.952 3.629 5.796 5.155 72.691 5.139 2.856 31.298 19.407 11.840 106.386 94.522 11.840 28.756 29.068 7.526 8.740 4.688 3.608 459 2.228 458 384 77 5.570 -66 4.776 2.335 2.217 276 306 28.756 29.068 825 4.833 17.626 5.579 306 82.078 . . . . . . . . . . . . . . 2.856 -389 60.974 37.431 23.991 20.912 2.856 18.521 -389 75.601 . . . . . . . . . . . . . . 5.139 -389 53.399 54.403 -1.003 21.945 21.297 614 17.931 16.049 1.881 2.163 234 1.902
Prijsniveau 2015 2001 4e kwartaal 228.229 153.077 75.919 53.142 22.645 228.229 143.086 109.350 74.798 34.301 33.563 26.418 7.161 -22 86.099 63.319 22.734 134.559 33.976 2.267 23.981 5.372 16.723 3.633 316 1.122 517 2.248 1.142 1.875 1.395 1.406 872 2.465 1.248 778 7.911 69.852 24.873 16.196 5.684 3.237 5.036 12.554 7.925 19.742 . . . 3.835 152 . 30.419 26.808 18.013 . . 9.005 3.654 18.673 18.920 207 153.077 . . 20.408 21.933 1.775 131.456 21.805 153.077 153.077 . 37.766 40.300 150.030 . 1.983 4.684 147.334 109.350 . 38.254 33.482 . . . . . . . . . . . . 109.350 74.798 33.143 10.970 7.669 3.499 12.214 2.809 788 3.858 956 2.786 1.638 10.132 3.736 6.544 40.982 13.583 5.951 2.812 3.450 3.171 6.030 6.020 74.183 2.509 1.866 34.301 20.228 14.109 109.350 95.258 14.109 33.563 34.106 8.402 10.312 5.660 4.096 616 2.760 539 473 74 6.775 -60 5.450 2.738 2.517 205 532 33.563 34.106 950 5.654 20.410 6.899 532 86.099 . . . . . . . . . . . . . . 1.866 -410 63.319 42.062 22.288 22.734 1.866 21.293 -410 75.919 . . . . . . . . . . . . . . 2.509 -410 53.142 54.174 -1.025 22.645 22.005 615 21.933 18.920 2.940 1.775 207 1.520
Prijsniveau 2015 2001 897.893 594.216 305.408 217.386 86.332 897.893 561.802 432.203 299.335 132.381 126.475 102.768 23.553 2.259 338.341 254.554 82.773 526.221 130.755 9.346 91.746 17.636 66.240 13.365 1.380 4.250 881 9.067 4.539 7.518 5.955 5.638 3.966 10.071 5.024 3.046 29.508 274.328 102.070 65.060 24.093 14.124 19.624 44.140 30.419 77.676 . . . 14.160 1.659 . 119.927 105.293 67.435 . . 37.973 14.835 68.675 69.818 904 594.216 . . 69.609 77.864 8.463 507.743 87.102 594.216 594.216 . 143.659 146.488 593.365 . 8.195 18.841 582.742 432.203 . 151.102 128.710 . . . . . . . . . . . . 432.203 299.335 128.084 41.282 29.188 12.524 49.823 11.109 3.187 13.487 3.605 13.647 7.389 37.615 11.536 26.201 167.024 53.359 25.230 13.131 14.640 13.601 23.933 23.184 295.189 13.361 9.140 132.381 81.982 50.356 432.203 381.816 50.356 126.475 128.567 31.918 37.543 21.191 14.704 1.506 10.041 1.919 1.609 333 25.731 264 21.281 10.162 10.469 922 1.952 126.475 128.567 4.311 21.916 76.147 25.563 1.952 338.341 . . . . . . . . . . . . . . 9.140 -1.678 254.554 160.313 96.517 82.773 9.140 75.472 -1.678 305.408 . . . . . . . . . . . . . . 13.361 -1.678 217.386 221.689 -4.299 86.332 83.555 2.621 77.864 69.818 7.780 8.463 904 7.419
Prijsniveau 2015 2002 1e kwartaal 221.644 148.325 73.719 54.189 19.398 221.644 138.237 109.219 75.657 33.528 30.470 24.642 5.773 -1.598 83.792 64.648 18.763 130.472 33.885 2.393 23.927 5.490 16.067 2.705 357 969 191 2.671 1.135 1.895 1.214 1.316 1.074 2.636 1.428 820 7.390 66.293 25.415 16.087 6.288 3.385 4.812 10.269 7.358 18.281 . . . 2.935 366 . 30.064 26.225 16.083 . . 10.075 3.891 18.217 18.495 223 148.325 . . 17.547 20.034 2.381 126.017 22.445 148.325 148.325 . 28.399 27.573 148.209 . 1.889 4.419 145.675 109.219 . 36.887 28.904 . . . . . . . . . . . . 109.219 75.657 32.294 9.746 7.252 2.516 12.645 2.693 630 3.075 856 4.451 1.726 10.064 3.674 6.369 43.058 13.852 6.508 3.730 3.726 3.633 5.960 5.805 75.312 2.163 1.824 33.528 21.430 12.084 109.219 97.131 12.084 30.470 31.456 7.350 9.267 5.388 3.635 226 2.303 448 365 87 6.468 180 5.593 2.440 3.013 225 760 30.470 31.456 1.134 5.738 17.307 7.124 760 83.792 . . . . . . . . . . . . . . 1.824 -400 64.648 41.031 24.240 18.763 1.824 17.362 -400 73.719 . . . . . . . . . . . . . . 2.163 -400 54.189 55.208 -1.018 19.398 18.762 618 20.034 18.495 1.520 2.381 223 2.138
Prijsniveau 2015 2002 2e kwartaal 227.510 149.889 78.011 54.097 22.823 227.510 143.168 112.096 75.945 36.108 32.011 25.745 6.251 -1.157 84.653 63.570 20.779 133.160 31.757 2.042 22.045 3.482 16.625 3.341 344 1.073 110 2.484 1.196 1.726 1.400 1.293 1.000 2.715 1.252 730 7.600 68.719 25.909 16.726 5.766 3.714 5.431 10.783 7.455 18.816 . . . 3.134 390 . 32.506 29.146 18.536 . . 10.633 3.381 16.866 17.091 186 149.889 . . 16.863 18.833 2.086 127.469 22.507 149.889 149.889 . 30.553 32.518 150.942 . 1.773 4.479 148.245 112.096 . 36.252 31.007 . . . . . . . . . . . . 112.096 75.945 32.290 10.359 7.278 3.197 12.872 2.903 868 3.316 953 3.559 1.884 9.196 2.314 6.906 42.675 13.016 6.336 3.469 3.974 3.482 6.267 6.094 74.959 3.579 2.570 36.108 23.027 13.083 112.096 99.008 13.083 32.011 32.466 7.724 9.511 5.615 3.582 270 2.587 521 432 89 6.575 108 5.255 2.533 2.522 264 448 32.011 32.466 1.221 5.828 18.221 7.130 448 84.653 . . . . . . . . . . . . . . 2.570 -418 63.570 40.978 23.209 20.779 2.570 18.683 -418 78.011 . . . . . . . . . . . . . . 3.579 -418 54.097 55.160 -1.066 22.823 22.132 648 18.833 17.091 1.686 2.086 186 1.889
Prijsniveau 2015 2002 3e kwartaal 220.410 144.446 76.222 53.375 22.650 220.410 137.434 108.716 75.889 32.737 27.872 21.793 6.073 741 83.578 62.370 20.989 129.208 31.131 2.775 21.672 3.165 16.590 4.018 322 943 127 2.468 1.093 1.884 1.435 1.483 942 2.222 1.183 823 6.580 67.912 24.459 15.447 5.907 3.339 4.974 11.550 7.872 18.950 . . . 3.621 806 . 29.983 26.052 16.073 . . 9.956 3.976 15.337 15.586 204 144.446 . . 15.478 17.455 2.032 121.973 22.572 144.446 144.446 . 32.359 31.674 147.261 . 1.795 3.995 145.064 108.716 . 36.446 28.616 . . . . . . . . . . . . 108.716 75.889 31.415 10.398 7.244 3.245 12.673 2.603 880 3.251 1.044 3.480 1.990 8.468 1.898 6.583 41.917 13.603 6.012 3.449 4.166 3.726 5.720 5.153 73.374 5.421 2.886 32.737 20.356 12.331 108.716 96.360 12.331 27.872 28.215 7.262 8.651 4.717 3.537 404 2.006 479 408 74 5.179 -13 4.701 2.292 2.156 312 336 27.872 28.215 912 4.399 16.668 6.053 336 83.578 . . . . . . . . . . . . . . 2.886 -381 62.370 38.833 24.085 20.989 2.886 18.562 -381 76.222 . . . . . . . . . . . . . . 5.421 -381 53.375 54.334 -958 22.650 22.046 577 17.455 15.586 1.872 2.032 204 1.808
Prijsniveau 2015 2002 4e kwartaal 230.552 152.870 78.277 54.750 23.398 230.552 142.777 111.317 75.338 35.777 30.720 23.340 7.484 672 88.524 65.497 22.929 134.418 33.622 2.243 24.142 5.646 16.580 3.591 303 1.077 497 2.539 1.112 1.869 1.217 1.386 896 2.424 1.322 824 7.374 69.109 24.513 15.934 5.718 3.058 5.284 12.635 8.001 18.883 . . . 3.471 181 . 31.538 27.889 18.460 . . 9.622 3.688 18.608 18.799 176 152.870 . . 20.355 21.849 1.749 130.442 22.559 152.870 152.870 . 30.212 31.382 152.363 . 1.762 4.338 149.791 111.317 . 38.756 31.358 . . . . . . . . . . . . 111.317 75.338 33.305 10.837 7.607 3.411 12.482 2.940 797 3.641 1.039 3.039 1.575 10.071 3.829 6.429 41.419 13.779 5.712 2.970 3.724 3.281 5.945 5.985 74.770 2.533 1.938 35.777 21.233 14.585 111.317 96.755 14.585 30.720 31.243 7.735 9.778 5.451 3.834 534 2.290 556 492 72 5.760 -15 5.056 2.603 2.231 222 512 30.720 31.243 989 4.786 18.227 7.059 512 88.524 . . . . . . . . . . . . . . 1.938 -414 65.497 42.464 23.909 22.929 1.938 21.424 -414 78.277 . . . . . . . . . . . . . . 2.533 -414 54.750 55.814 -1.056 23.398 22.729 642 21.849 18.799 3.031 1.749 176 1.544
Prijsniveau 2015 2002 900.052 595.507 306.267 216.413 88.399 900.052 561.605 441.338 302.819 138.157 121.321 95.791 25.591 -1.330 340.530 256.056 83.469 527.289 130.397 9.427 91.797 17.817 65.871 13.515 1.324 4.060 810 10.157 4.539 7.358 5.267 5.473 3.913 10.003 5.182 3.201 28.938 272.045 100.209 64.161 23.627 13.460 20.498 45.089 30.674 74.936 . . . 13.138 1.657 . 124.112 109.340 69.172 . . 40.280 14.951 68.907 69.837 779 595.507 . . 70.106 78.019 8.179 505.861 90.083 595.507 595.507 . 121.504 123.120 598.796 . 7.217 17.229 588.801 441.338 . 148.408 120.056 . . . . . . . . . . . . 441.338 302.819 129.310 41.345 29.385 12.341 50.677 11.136 3.158 13.280 3.892 14.476 7.170 37.791 11.649 26.278 169.034 54.245 24.484 13.582 15.580 14.119 23.883 23.000 298.404 13.703 9.202 138.157 86.069 52.065 441.338 389.243 52.065 121.321 123.506 30.101 37.173 21.173 14.575 1.303 9.138 2.007 1.705 320 24.001 261 20.707 9.888 10.029 1.048 2.046 121.321 123.506 4.267 20.765 70.603 27.355 2.046 340.530 . . . . . . . . . . . . . . 9.202 -1.613 256.056 163.294 95.407 83.469 9.202 76.033 -1.613 306.267 . . . . . . . . . . . . . . 13.703 -1.613 216.413 220.516 -4.099 88.399 85.784 2.486 78.019 69.837 7.950 8.179 779 7.317
Prijsniveau 2015 2003 1e kwartaal 224.440 149.303 75.502 56.119 19.194 224.440 138.510 110.618 75.974 34.621 28.905 22.953 5.949 -1.043 86.263 66.933 18.928 131.818 33.972 2.490 24.361 6.045 16.096 2.729 326 953 169 2.688 1.096 1.860 1.307 1.393 1.090 2.574 1.439 828 6.929 66.999 26.105 16.675 6.532 3.146 4.986 10.135 7.386 18.132 . . . 2.851 360 . 30.645 26.885 16.437 . . 10.379 3.800 17.733 18.023 226 149.303 . . 17.074 19.493 2.316 126.419 22.993 149.303 149.303 . 26.638 27.531 147.701 . 1.933 4.412 145.219 110.618 . 35.227 27.923 . . . . . . . . . . . . 110.618 75.974 32.901 9.932 7.396 2.559 12.833 2.737 668 3.134 966 4.237 1.729 10.321 3.949 6.397 42.839 14.059 6.089 3.669 3.790 3.797 5.887 5.648 75.757 1.972 1.776 34.621 22.255 12.354 110.618 98.260 12.354 28.905 29.775 7.103 8.571 5.068 3.391 132 2.649 547 453 98 5.464 145 5.179 2.286 2.764 203 655 28.905 29.775 1.092 4.598 16.321 7.680 655 86.263 . . . . . . . . . . . . . . 1.776 -428 66.933 41.023 26.334 18.928 1.776 17.603 -428 75.502 . . . . . . . . . . . . . . 1.972 -428 56.119 57.225 -1.105 19.194 18.493 677 19.493 18.023 1.455 2.316 226 2.062
Prijsniveau 2015 2003 2e kwartaal 227.960 149.417 78.916 55.184 22.603 227.960 142.840 112.957 76.062 36.864 30.919 24.589 6.337 -1.195 85.395 64.253 20.829 132.503 31.004 2.219 21.297 3.006 16.183 3.290 343 1.034 112 2.431 1.141 1.693 1.404 1.337 933 2.495 1.291 732 7.370 68.442 26.076 16.858 5.980 3.461 5.567 10.729 7.346 18.327 . . . 2.963 369 . 32.959 29.704 18.713 . . 11.007 3.257 17.072 17.303 190 149.417 . . 17.063 19.007 2.066 126.410 23.059 149.417 149.417 . 30.198 29.201 153.658 . 1.816 4.407 151.077 112.957 . 38.183 29.865 . . . . . . . . . . . . 112.957 76.062 32.288 10.382 7.287 3.213 12.880 2.857 892 3.209 1.038 3.608 1.794 9.159 2.305 6.879 42.700 13.420 6.022 3.428 4.006 3.650 6.210 5.923 74.980 3.583 2.475 36.864 23.005 13.849 112.957 99.103 13.849 30.919 31.541 7.450 9.491 5.603 3.662 206 2.857 579 477 103 5.650 118 5.040 2.483 2.383 229 616 30.919 31.541 1.359 4.916 17.391 7.853 616 85.395 . . . . . . . . . . . . . . 2.475 -408 64.253 40.204 24.506 20.829 2.475 18.810 -408 78.916 . . . . . . . . . . . . . . 3.583 -408 55.184 56.211 -1.028 22.603 21.940 620