Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De gegevens van de eerste raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correcties per 14 augustus 2019:
In de vorige versie werden de kwartaalgegevens van de splitsing van de bruto investeringen in vaste activa naar sector, naar type van activa en naar bedrijfstak van bestemming in de periode 2016-2019 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Correcties per 24 juni 2019:
De cijfers van de consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de categorieën voedingsmiddelen, dranken en tabak, kleding en textiel, schoenen en lederwaren zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de productieBruto toegevoegde waarde basisprijzenTotaal (mln euro) G-N Commerciële dienstverleningG-I Handel, vervoer en horecaTotaal (mln euro) G-N Commerciële dienstverleningG-I Handel, vervoer en horecaI Horeca (mln euro)
Prijsniveau 2015 2019 2e kwartaal* 174.002 36.056 3.551
Prijsniveau 2015 2019 3e kwartaal* 167.701 35.087 3.454
Prijsniveau 2015 2019 4e kwartaal* 173.704 35.771 3.348
Prijsniveau 2015 2019* 680.942 140.601 13.319
Prijsniveau 2015 2020 1e kwartaal* 164.680 33.195 .
Werkelijke prijzen 2019 2e kwartaal* 184.825 38.467 4.206
Werkelijke prijzen 2019 3e kwartaal* 178.888 37.480 4.315
Werkelijke prijzen 2019 4e kwartaal* 185.634 38.125 3.825
Werkelijke prijzen 2019* 724.415 149.416 15.456
Werkelijke prijzen 2020 1e kwartaal* 179.055 35.957 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens