Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedrag Vermogenssaldo (mln euro) Gemiddeld bedrag Vermogenssaldo (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Vermogenssaldo (1 000 euro) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Vermogenssaldo (%)
Vermogenssaldo 1e 20%-groep 2020* -13.903 -8,4 -6,8 100,0
Vermogenssaldo 2e 20%-groep 2020* 156.672 94,9 71,1 100,0
Vermogenssaldo 3e 20%-groep 2020* 456.703 276,6 178,7 100,0
Vermogenssaldo 4e 20%-groep 2020* 937.656 567,8 344,4 100,0
Vermogenssaldo 5e 20%-groep 2020* 2.477.259 1.500,1 883,8 100,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een beschrijving van de vermogensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2022:
De cijfers voor 2015-2019 zijn bijgesteld, als gevolg van de bijstellingenbeleid van het CBS. Voor de cijfers over 2019 is daarnaast verdelingsinformatie gebruikt die bij de vorige publicatie nog niet beschikbaar was. De uitkomsten voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2023.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrag
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa.

Gemiddeld bedrag
Bedrag per huishouden.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa.
Gestandaardiseerd bedrag
Bedrag per huishouden omgerekend naar eenpersoonshuishouden.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa.
Aandeel in het totaal vermogenssaldo
Procentuele aandeel in het totaal vermogenssaldo.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa.