Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021* 1.366.963
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021* 149.128
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021* 1.519.151
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2021* 1.317.682
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2021* 136.792
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2021* 1.457.534
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2021* 1.317.682
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2021* 136.792
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige mutaties 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2021* 1.457.534
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Beginbalans 2021* 272.805
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Financiële transacties 2021* 40.488
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Eindbalans 2021* 313.293
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Beginbalans 2021* 1.044.877
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Financiële transacties 2021* 96.304
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige mutaties 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 3.060
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Eindbalans 2021* 1.144.241
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2021* 49.281
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2021* 12.336
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2021* 61.617
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2021* 49.281
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2021* 12.336
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2021* 61.617
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021* 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2022:
Cijfers over het vierde kwartaal en het jaarcijfer van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.