Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Balansstanden en transacties Perioden Vorderingen Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Totaal (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's Monetair goud (mln euro) Vorderingen Monetair goud en SDR's SDR's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Chartaal geld (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Girale deposito's (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Totaal (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Spaartegoeden (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Overige deposito's (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 18.025.853 48.572 31.644 16.928 2.158.109 19.490 941.337 1.197.282 408.903 788.379
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 320.206 143 0 143 198.821 923 120.986 76.912 4.640 72.272
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -495.825 2.879 2.749 130 2.947 0 1.000 1.947 1 1.946
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -496.385 2.879 2.749 130 2.947 0 1.000 1.947 1 1.946
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 17.850.234 51.594 34.393 17.201 2.359.877 20.413 1.063.323 1.276.141 413.544 862.597
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 9.480.060 48.572 31.644 16.928 620.870 1 132.655 488.214 14.869 473.345
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 222.521 143 0 143 97.177 0 23.316 73.861 0 73.861
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -242.893 2.879 2.749 130 2.320 0 443 1.877 0 1.877
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -242.872 2.879 2.749 130 2.320 0 443 1.877 0 1.877
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 9.459.688 51.594 34.393 17.201 720.367 1 156.414 563.952 14.869 549.083
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.868.565 387.425 4.962 261.119 121.344 121.344
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 37.274 9.695 167 4.813 4.715 4.715
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -6.311 938 0 670 268 268
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* 2.898 938 0 670 268 268
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -9.209 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.899.528 398.058 5.129 266.602 126.327 126.327
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.458.344 387.425 4.962 261.119 121.344 121.344
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 33.069 9.695 167 4.813 4.715 4.715
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* 5.881 938 0 670 268 268
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* 6.908 938 0 670 268 268
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -1.027 0 0 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.497.294 398.058 5.129 266.602 126.327 126.327
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 11.629.667 48.572 31.644 16.928 1.160.590 1.635 494.239 664.716 664.716
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 264.968 143 0 143 178.175 316 110.773 67.086 67.086
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -298.950 2.879 2.749 130 1.975 0 297 1.678 1.678
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -308.719 2.879 2.749 130 1.975 0 297 1.678 1.678
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 9.769 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 11.595.685 51.594 34.393 17.201 1.340.740 1.951 605.309 733.480 733.480
Financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 9.198.560 48.572 31.644 16.928 553.911 1 105.930 447.980 447.980
Financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 195.556 143 0 143 84.925 0 20.891 64.034 64.034
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -250.943 2.879 2.749 130 1.920 0 227 1.693 1.693
Financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -260.512 2.879 2.749 130 1.920 0 227 1.693 1.693
Financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 9.569 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 9.143.173 51.594 34.393 17.201 640.756 1 127.048 513.707 513.707
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 3.022.379 48.572 31.644 16.928 961.037 924 357.816 602.297 602.297
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 285.065 143 0 143 141.817 291 98.980 42.546 42.546
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -72.879 2.879 2.749 130 1.712 0 187 1.525 1.525
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -72.846 2.879 2.749 130 1.712 0 187 1.525 1.525
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 3.234.565 51.594 34.393 17.201 1.104.566 1.215 456.983 646.368 646.368
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.472.633 48.572 31.644 16.928 471.437 1 58.748 412.688 412.688
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 195.221 143 0 143 55.970 0 12.539 43.431 43.431
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -67.948 2.879 2.749 130 1.707 0 183 1.524 1.524
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -67.915 2.879 2.749 130 1.707 0 183 1.524 1.524
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.599.906 51.594 34.393 17.201 529.114 1 71.470 457.643 457.643
Centrale bank Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 518.590 48.572 31.644 16.928 248.134 0 0 248.134 248.134
Centrale bank Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 52.255 143 0 143 54.102 0 0 54.102 54.102
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -10.243 2.879 2.749 130 238 0 0 238 238
Centrale bank Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -10.243 2.879 2.749 130 238 0 0 238 238
Centrale bank Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 560.602 51.594 34.393 17.201 302.474 0 0 302.474 302.474
Centrale bank Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 518.590 48.572 31.644 16.928 248.134 0 0 248.134 248.134
Centrale bank Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 52.255 143 0 143 54.102 0 0 54.102 54.102
Centrale bank Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -10.243 2.879 2.749 130 238 0 0 238 238
Centrale bank Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -10.243 2.879 2.749 130 238 0 0 238 238
Centrale bank Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrale bank Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 560.602 51.594 34.393 17.201 302.474 0 0 302.474 302.474
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.503.789 712.903 924 357.816 354.163 354.163
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 232.810 87.715 291 98.980 -11.556 -11.556
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -62.636 1.474 0 187 1.287 1.287
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -62.603 1.474 0 187 1.287 1.287
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.673.963 802.092 1.215 456.983 343.894 343.894
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.484.946 703.244 924 356.312 346.008 346.008
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 233.268 88.010 291 98.342 -10.623 -10.623
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -61.536 1.469 0 183 1.286 1.286
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -61.503 1.469 0 183 1.286 1.286
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.656.678 792.723 1.215 454.837 336.671 336.671
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.500.262 712.167 924 357.216 354.027 354.027
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 234.402 87.943 291 99.156 -11.504 -11.504
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -62.636 1.474 0 187 1.287 1.287
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -62.603 1.474 0 187 1.287 1.287
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.672.028 801.584 1.215 456.559 343.810 343.810
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 2.481.900 702.782 924 355.861 345.997 345.997
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* 234.749 88.204 291 98.536 -10.623 -10.623
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -61.536 1.469 0 183 1.286 1.286
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -61.503 1.469 0 183 1.286 1.286
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* -33 0 0 0 0 0
Overige deposito-instellingen Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 2.655.113 792.455 1.215 454.580 336.660 336.660
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 3.527 736 0 600 136 136
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* -1.592 -228 0 -176 -52 -52
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Niet-geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 1.935 508 0 424 84 84
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 3.507 736 0 600 136 136
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* -1.592 -228 0 -176 -52 -52
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Overige volumemutaties 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0
Geldmarkfondsen Geconsolideerd Eindbalans 2022 1e kwartaal* 1.915 508 0 424 84 84
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Beginbalans 2022 1e kwartaal* 6.124.971 163.430 393 120.827 42.210 42.210
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2022 1e kwartaal* -21.719 12.560 14 5.360 7.186 7.186
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2022 1e kwartaal* -104.851 262 0 104 158 158
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 1e kwartaal* -114.653 262 0 104 158 158
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie. Het geeft inzicht in veel aspecten van de financiële situatie in Nederland. Zoals de hoogte van de overheidsschuld, van de hypotheekschuld van huishoudens, het aandelenbezit van beleggingsinstellingen en de verstrekte kredieten door financiële instellingen. In deze tabel worden de sectoren zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.
Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Totaal
Monetair goud en SDR's
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud wordt uitsluitend waargenomen bij De Nederlandsche Bank (DNB). De bijzondere trekkingsrechten (SDR's) omvatten de door het IMF gecreëerde internationale deviezenreserves.
Totaal
Monetair goud
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud is goud dat eigendom is van monetaire autoriteiten (in Nederland is dat De Nederlandsche Bank) en dat als bestanddeel van de reserves wordt aangehouden.
SDR's
SDR's zijn 'Special Drawing Rights' (ook wel bijzondere trekkingsrechten). SDR's zijn door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gecreëerde internationale reserves, die als aanvulling op bestaande reserves aan de leden van het Fonds worden toegewezen.
Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit bankbiljetten en munten die door monetaire autoriteiten zijn uitgegeven of toegelaten. Deposito's bestaan uit rekening-courant tegoeden (girale deposito's), spaartegoeden en overige deposito's.
Totaal
Chartaal geld
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
Girale deposito's
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Spaartegoeden en overige deposito's
Dit zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Totaal
Spaartegoeden
Deze tegoeden omvatten alle tegoeden in euro's en in vreemde valuta van zowel ingezeten als niet-ingezeten particulieren bij banken in de vorm van spaarrekeningen en deposito's waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt.
Overige deposito's
Overige deposito's zijn andere deposito's dan girale deposito's. Overige deposito's kunnen niet worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, behalve op de vervaldatum of na een overeengekomen opzegtermijn, en kunnen niet in chartaal geld of girale deposito's worden omgezet zonder enige aanzienlijke beperking of boete. Daarnaast omvatten overige deposito's tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.