Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gedetailleerde cijfers over de consumptieve bestedingen, onderverdeeld zijn naar verbruiksfuncties. Deze indeling is gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld voor het verbruiksdoel mobiele telefonie naast de aankoop van een mobiele telefoon ook de aankoop van een mobiel abonnement en van accessoires voor de telefoon inbegrepen.
De totale consumptieve bestedingen worden in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenTotaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenWerkelijke individuele consumptieTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenCollectieve consumptie door de overheid (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarTotaal consumptieve bestedingen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarWerkelijke individuele consumptieTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarCollectieve consumptie door de overheid (%)
2019* 553.304 489.428 354.742 134.686 63.876 1,5 1,5 1,5 1,4 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens