Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Huishoudens (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Overheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (%)
A-U Alle goederen en diensten 2020* 1.871.803 1.338.755 533.048 403.933 129.115 2.116.849 794.720 545.776 338.143 207.633 170.428 3.530 602.395 449.004 153.391 -4,4 -4,7 -3,6 -2,5 -7,4 -4,1 -4,7 -3,6 -6,2 1,0 -4,1 . -3,4 -1,4 -9,0
A Land-en bosbouwpoducten 2020* 53.570 28.928 24.642 24.642 0 66.869 28.851 8.691 8.691 0 311 -208 29.224 29.206 18 0,4 -0,5 1,5 1,5 . 0,7 -1,8 7,0 7,0 . 105,2 . 1,7 1,7 -12,5
01 Producten van de landbouw en de jacht 2020* 52.028 28.431 23.597 23.597 0 64.806 28.223 8.472 8.472 0 311 -218 28.018 28.000 18 0,3 -0,5 1,3 1,3 . 0,5 -1,7 6,8 6,8 . 105,2 . 1,5 1,5 -12,5
011-013 Akker- en tuinbouwproducten 2020* 35.652 13.742 21.910 21.910 0 47.533 14.176 7.852 7.852 0 131 -158 25.532 25.532 0 0,1 -1,5 1,2 1,2 . 0,5 -3,9 7,2 7,2 . 14,0 . 1,7 1,7 .
014 Levende dieren en dierlijke.. 2020* 13.308 11.621 1.687 1.687 0 14.192 10.984 620 620 0 180 -60 2.468 2.468 0 0,6 0,5 1,4 1,4 . 0,6 0,4 2,5 2,5 . 371,8 . -1,0 -1,0 .
016 Diensten in verband met de.. 2020* 3.068 3.068 0 0 0 3.081 3.063 0 0 0 0 0 18 0 18 0,5 0,5 . . . 0,7 0,7 . . . . . -12,5 . -12,5
02 Producten van de bosbouw en diensten 2020* 595 232 363 363 0 700 192 15 15 0 0 0 493 493 0 5,7 1,7 8,2 8,2 . 5,2 0,0 0,0 0,0 . . . 7,0 7,0 .
03 Vis en andere visserijproducten.. 2020* 947 265 682 682 0 1.363 436 204 204 0 0 10 713 713 0 4,2 -4,1 7,5 7,5 . 4,9 -6,6 15,8 15,8 . . . 7,7 7,7 .
B-E Delfstoffen, industrieproducten.. 2020* 724.575 340.159 384.416 377.485 6.931 914.999 289.935 151.293 142.184 9.109 40.376 3.881 429.514 418.100 11.414 -3,2 -3,8 -2,7 -2,7 -3,0 -2,9 -4,1 0,3 0,3 -0,1 -12,8 . -1,7 -1,6 -6,1
B Winning van delfstoffen 2020* 34.732 7.198 27.534 26.446 1.088 43.731 26.047 6.207 6.176 31 83 -72 11.466 8.901 2.565 -9,2 -16,5 -7,5 -7,5 -5,3 -8,4 -6,9 -3,2 -3,3 8,8 -19,4 . -9,5 -10,9 -2,0
05 Steenkool en bruinkool 2020* 914 0 914 914 0 1.004 599 0 0 0 0 31 374 374 0 -31,2 . -31,2 -31,2 . -30,6 -29,6 . . . . . -9,8 -9,8 .
06 Ruwe aardolie en aardgas 2020* 26.020 3.164 22.856 22.856 0 33.502 20.561 6.102 6.071 31 0 -74 6.913 6.913 0 -8,9 -26,8 -6,0 -6,0 . -8,2 -6,7 -3,5 -3,5 8,8 . . -10,3 -10,3 .
07 Metaalertsen 2020* 1.488 0 1.488 1.488 0 1.505 927 0 0 0 0 -13 591 591 0 -18,8 . -18,8 -18,8 . -19,2 -8,7 . . . . . -30,8 -30,8 .
08 Andere delfstoffen 2020* 2.527 1.339 1.188 1.188 0 3.937 2.826 105 105 0 0 -17 1.023 1.023 0 -2,1 -0,4 -4,1 -4,1 . -1,7 -0,8 12,1 12,1 . . . -2,7 -2,7 .
09 Ondersteunende diensten in verband.. 2020* 3.783 2.695 1.088 0 1.088 3.783 1.134 0 0 0 83 1 2.565 0 2.565 -3,7 -3,0 -5,3 . -5,3 -3,7 -6,1 . . . -19,4 . -2,0 . -2,0
C Industrieproducten 2020* 657.423 304.130 353.293 347.717 5.576 835.784 244.859 134.598 128.255 6.343 40.150 3.916 412.261 403.857 8.404 -3,0 -3,8 -2,3 -2,3 -3,0 -2,7 -3,8 0,4 0,3 1,6 -12,8 . -1,6 -1,4 -7,5
10-12 Voedings- en genotmiddelen 2020* 112.295 73.551 38.744 38.127 617 154.185 36.990 49.581 49.581 0 0 503 67.111 66.210 901 -1,2 -0,9 -1,7 -1,7 -1,9 -0,6 -6,5 4,2 4,2 . . . -0,4 -0,3 -5,8
10 Voedingsmiddelen 2020* 99.487 65.467 34.020 33.481 539 129.577 34.311 37.212 37.212 0 0 336 57.718 56.947 771 -0,9 -0,5 -1,6 -1,6 -1,7 -0,2 -4,5 5,0 5,0 . . . -0,5 -0,4 -6,5
101-102 Vis- en vleesproducten 2020* 21.378 13.599 7.779 7.779 0 28.273 5.785 8.987 8.987 0 0 198 13.303 13.303 0 -0,7 0,7 -3,0 -3,0 . -0,2 -7,3 4,8 4,8 . . . -1,2 -1,2 .
103 Groenten en fruit, verwerkt en.. 2020* 8.948 5.165 3.783 3.783 0 11.912 1.613 4.291 4.291 0 0 -1 6.009 6.009 0 -3,8 -5,1 -1,8 -1,8 . -1,8 -8,0 7,7 7,7 . . . -4,7 -4,7 .
104 Plantaardige en dierlijke oliën.. 2020* 11.087 5.961 5.126 5.126 0 12.866 7.018 933 933 0 0 67 4.848 4.848 0 0,5 0,9 0,1 0,1 . 0,7 1,8 3,8 3,8 . . . -3,0 -3,0 .
105 Zuivelproducten 2020* 15.164 10.999 4.165 4.165 0 19.014 5.596 5.419 5.419 0 0 275 7.724 7.724 0 1,1 2,3 -1,8 -1,8 . 1,5 -2,2 6,2 6,2 . . . -0,5 -0,5 .
106-107 Graan- en zetmeelproducten 2020* 10.360 7.288 3.072 3.072 0 14.103 2.645 7.411 7.411 0 0 -51 4.098 4.098 0 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4 . 0,5 -6,7 3,9 3,9 . . . 0,7 0,7 .
108 Andere voedingsmiddelen 2020* 23.933 15.117 8.816 8.277 539 33.146 6.560 8.345 8.345 0 0 -181 18.422 17.651 771 -2,8 -2,8 -2,9 -3,0 -1,7 -1,6 -9,2 4,1 4,1 . . . 0,8 1,2 -6,5
109 Bereide diervoeders 2020* 8.617 7.338 1.279 1.279 0 10.263 5.094 1.826 1.826 0 0 29 3.314 3.314 0 1,2 -0,1 8,9 8,9 . 1,5 -2,3 4,2 4,2 . . . 6,0 6,0 .
11 Dranken 2020* 7.720 4.004 3.716 3.715 1 13.009 2.601 5.420 5.420 0 0 158 4.830 4.820 10 -5,1 -7,8 -2,0 -2,0 0,0 -3,4 -27,4 8,4 8,4 . . . -0,3 -0,3 11,1
12 Tabaksproducten 2020* 5.088 4.080 1.008 931 77 11.599 78 6.949 6.949 0 0 9 4.563 4.443 120 -0,6 0,5 -5,1 -5,3 -3,8 -1,9 -1,3 -3,2 -3,2 . . . 0,0 0,0 -2,4
13-15 Textiel, kleding en lederproducten 2020* 24.947 3.784 21.163 21.113 50 42.502 4.248 19.278 19.278 0 352 537 18.087 18.087 0 -4,9 -8,6 -4,2 -4,2 -1,9 -6,2 5,5 -9,0 -9,0 . -1,1 . -7,0 -7,0 .
13 Textiel 2020* 7.548 2.886 4.662 4.662 0 10.590 2.662 3.161 3.161 0 352 315 4.100 4.100 0 2,9 -8,0 11,7 11,7 . 3,7 10,7 2,6 2,6 . -1,1 . -3,3 -3,3 .
14 Kleding 2020* 12.323 577 11.746 11.696 50 23.343 1.146 12.517 12.517 0 0 137 9.543 9.543 0 -5,0 -5,1 -5,0 -5,0 -1,9 -7,3 -0,8 -10,8 -10,8 . . . -3,5 -3,5 .
15 Leder en producten van leder 2020* 5.076 321 4.755 4.755 0 8.569 440 3.600 3.600 0 0 85 4.444 4.444 0 -13,7 -18,7 -13,3 -13,3 . -13,1 -3,7 -11,2 -11,2 . . . -16,6 -16,6 .
16-18 Hout, papier en drukwerk 2020* 21.859 11.763 10.096 9.728 368 28.326 16.984 3.334 3.334 0 268 106 7.634 7.550 84 -1,9 -3,0 -0,6 -0,7 0,3 -0,9 -2,8 13,0 13,0 . 5,4 . -2,3 -2,3 -5,6
16 Hout, houtwaren en kurkwaren, met.. 2020* 7.477 3.751 3.726 3.726 0 10.399 7.569 1.104 1.104 0 268 91 1.367 1.354 13 1,6 4,2 -0,8 -0,8 . 2,2 -0,6 15,3 15,3 . 5,4 . 6,4 6,4 7,7
17 Papier en papierwaren 2020* 13.389 7.052 6.337 5.969 368 16.916 8.421 2.221 2.221 0 0 15 6.259 6.188 71 -3,2 -5,3 -0,7 -0,8 0,3 -2,1 -3,9 12,2 12,2 . . . -3,9 -3,8 -7,9
18 Diensten in verband met drukken.. 2020* 993 960 33 33 0 1.011 994 9 9 0 0 0 8 8 0 -10,1 -11,2 39,1 39,1 . -10,3 -9,4 -23,1 -23,1 . . . -52,6 -52,6 .
19 Cokes en geraffineerde.. 2020* 37.578 20.031 17.547 17.547 0 50.771 13.810 10.123 10.123 0 0 1.117 25.721 25.455 266 -6,3 -7,5 -4,8 -4,8 . -6,4 -9,8 -9,4 -9,4 . . . -6,7 -7,0 32,3
20-21 Chemische en farmaceutische prod. 2020* 107.865 50.209 57.656 55.706 1.950 130.211 40.754 13.165 8.347 4.818 0 1.254 75.038 72.099 2.939 1,8 1,3 2,4 2,5 -2,0 1,9 0,9 0,2 -0,7 1,7 . . 3,5 3,9 -6,1
20 Chemische producten 2020* 85.658 43.757 41.901 40.180 1.721 97.612 33.789 6.045 6.045 0 0 48 57.730 55.123 2.607 0,7 0,7 0,7 0,8 -1,6 0,8 0,2 -0,4 -0,4 . . . 3,4 3,8 -5,6
21 Farmaceutische basisproducten en.. 2020* 22.207 6.452 15.755 15.526 229 32.599 6.965 7.120 2.302 4.818 0 1.206 17.308 16.976 332 7,1 6,2 7,5 7,8 -5,2 5,8 5,0 0,6 -1,5 1,7 . . 4,0 4,3 -9,8
22-23 Rubber, kunststof, bouwmaterialen 2020* 33.140 15.748 17.392 17.372 20 41.753 22.861 3.231 3.231 0 649 61 14.951 14.897 54 -1,6 -2,6 -0,7 -0,7 -5,0 -1,5 -1,8 -1,7 -1,7 . 2,1 . -0,3 -0,3 -3,5
22 Werken van rubber of kunststof 2020* 21.628 8.651 12.977 12.957 20 25.530 11.135 2.037 2.037 0 418 59 11.881 11.827 54 -1,4 -4,5 0,7 0,7 -5,0 -1,5 -2,6 -5,8 -5,8 . 2,7 . 0,3 0,3 -3,5
23 Andere niet-metaalhoudende.. 2020* 11.512 7.097 4.415 4.415 0 16.223 11.726 1.194 1.194 0 231 2 3.070 3.070 0 -1,9 -0,1 -4,6 -4,6 . -1,5 -1,0 6,0 6,0 . 0,9 . -2,7 -2,7 .
24-25 Basismetaal en metaalproducten 2020* 52.736 28.070 24.666 24.527 139 61.559 36.086 1.957 1.957 0 2.214 -15 21.317 20.773 544 -4,2 -5,8 -2,3 -2,3 -0,7 -3,9 -3,0 2,8 2,8 . 1,8 . -5,8 -5,8 -6,4
24 Metalen in primaire vorm 2020* 21.406 7.616 13.790 13.749 41 24.392 12.329 0 0 0 0 72 11.991 11.879 112 -7,0 -8,1 -6,4 -6,4 4,7 -6,9 -3,8 . . . . . -9,8 -9,9 -0,8
25 Werken van metaal, andere dan.. 2020* 31.330 20.454 10.876 10.778 98 37.167 23.757 1.957 1.957 0 2.214 -87 9.326 8.894 432 -2,1 -4,8 3,5 3,5 -3,0 -1,8 -2,5 2,8 2,8 . 1,8 . 0,1 0,5 -7,8
26-27 Elektrische en elektronische prod. 2020* 104.650 23.220 81.430 81.274 156 130.143 27.154 11.783 10.266 1.517 8.790 201 82.215 81.856 359 0,4 -7,5 2,9 2,9 0,0 1,0 -3,7 9,4 10,7 1,2 2,9 . 1,5 1,5 -4,2
26 Informaticaproducten, elektronische.. 2020* 80.334 17.908 62.426 62.272 154 100.156 17.655 8.291 6.818 1.473 8.098 244 65.868 65.560 308 0,3 -10,2 3,7 3,8 0,6 1,0 -5,0 9,8 11,8 1,6 3,1 . 1,3 1,3 -3,4
27 Elektrische apparatuur 2020* 24.316 5.312 19.004 19.002 2 29.987 9.499 3.492 3.448 44 692 -43 16.347 16.296 51 0,6 2,8 0,0 0,0 -33,3 1,1 -1,3 8,3 8,6 -10,0 0,7 . 2,1 2,2 -8,9
28 Machines, apparaten en werktuigen.. 2020* 68.860 35.257 33.603 33.529 74 77.969 16.304 595 595 0 11.130 248 49.692 49.359 333 -2,5 0,5 -5,5 -5,5 -2,7 -2,4 -1,6 17,1 17,1 . -5,2 . -1,4 -1,4 -7,0
29-30 Transportmiddelen 2020* 47.617 20.821 26.796 26.641 155 59.260 11.291 8.991 8.983 8 13.239 31 25.708 25.382 326 -19,8 -16,3 -22,3 -22,3 -1,9 -19,1 -14,1 -7,1 -7,1 0,0 -29,3 . -15,6 -15,7 -9,1
29 Auto's, aanhangwagens en opleggers 2020* 31.280 12.825 18.455 18.379 76 40.130 9.930 6.390 6.390 0 9.472 -209 14.547 14.374 173 -20,1 -21,2 -19,3 -19,4 -1,3 -20,5 -16,1 -13,7 -13,7 . -25,2 . -18,5 -18,7 -7,6
30 Andere transportmiddelen 2020* 16.337 7.996 8.341 8.262 79 19.130 1.361 2.601 2.593 8 3.767 240 11.161 11.008 153 -19,1 -7,1 -28,0 -28,1 -2,5 -16,2 3,8 13,8 13,8 0,0 -37,8 . -11,5 -11,5 -10,8
31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 45.876 21.676 24.200 22.153 2.047 59.105 18.377 12.560 12.560 0 3.508 -127 24.787 22.189 2.598 -1,6 -7,5 3,9 4,8 -5,3 -0,3 -5,2 6,5 6,5 . -4,3 . 2,4 4,6 -13,9
31-32 Meubel, andere industrieproducten 2020* 28.246 5.954 22.292 22.153 139 41.206 3.385 12.460 12.460 0 3.180 -127 22.308 22.189 119 1,9 -8,5 4,8 4,8 1,4 2,7 -4,0 6,5 6,5 . -3,8 . 4,5 4,6 -8,1
31 Meubelen 2020* 8.624 3.475 5.149 5.078 71 13.315 1.538 6.325 6.325 0 2.883 -34 2.603 2.603 0 1,6 -7,5 8,5 8,6 -1,4 3,6 -6,4 10,0 10,0 . -4,4 . 9,4 9,4 .
32 Andere industrieproducten 2020* 19.622 2.479 17.143 17.075 68 27.891 1.847 6.135 6.135 0 297 -93 19.705 19.586 119 2,0 -9,9 3,8 3,8 4,4 2,3 -2,0 3,0 3,0 . 2,0 . 3,9 4,0 -8,1
33 Reparatie en installatie van machines 2020* 17.630 15.722 1.908 0 1.908 17.899 14.992 100 100 0 328 0 2.479 0 2.479 -7,0 -7,2 -5,7 . -5,7 -6,8 -5,5 4,2 4,2 . -8,5 . -14,2 . -14,2
D Elektriciteit, gas.. 2020* 14.077 13.553 524 524 0 16.028 10.400 4.706 4.695 11 143 0 779 779 0 1,7 1,9 -1,5 -1,5 . -1,5 -4,7 3,4 3,4 -8,3 -3,7 . 11,8 11,8 .
35 Elektriciteit, gas, stoom.. 2020* 14.077 13.553 524 524 0 16.028 10.400 4.706 4.695 11 143 0 779 779 0 1,7 1,9 -1,5 -1,5 . -1,5 -4,7 3,4 3,4 -8,3 -3,7 . 11,8 11,8 .
E Distributie van water.. 2020* 18.343 15.278 3.065 2.798 267 19.456 8.629 5.782 3.058 2.724 0 37 5.008 4.563 445 1,6 0,3 8,0 8,0 7,4 1,7 0,7 -0,1 3,4 -3,7 . . 5,2 5,6 0,0
36 Natuurlijk water; behandeling en.. 2020* 1.546 1.532 14 14 0 1.967 747 1.217 1.217 0 0 0 3 3 0 2,6 2,4 27,3 27,3 . 3,1 0,3 5,0 5,0 . . . 0,0 0,0 .
37-39 Afvalbeheer 2020* 16.797 13.746 3.051 2.784 267 17.489 7.882 4.565 1.841 2.724 0 37 5.005 4.560 445 1,5 0,1 7,9 7,9 7,4 1,6 0,7 -1,4 2,3 -3,7 . . 5,2 5,6 0,0
F Bouwwerken; bouwnijverheid 2020* 126.175 123.955 2.220 0 2.220 137.081 61.631 794 187 607 71.593 0 3.063 0 3.063 -1,1 -1,1 0,0 . 0,0 -1,0 0,8 6,1 10,1 5,0 -2,6 . 0,9 . 0,9
41 Burgerlijke en utiliteitsbouw.. 2020* 52.014 51.791 223 0 223 57.985 14.024 269 0 269 43.414 0 278 0 278 -2,8 -2,8 1,0 . 1,0 -2,7 0,5 6,0 . 6,0 -3,8 . 4,4 . 4,4
42 Weg- en waterbouw; weg- en.. 2020* 21.854 20.785 1.069 0 1.069 23.381 9.902 0 0 0 11.721 0 1.758 0 1.758 1,7 1,8 0,5 . 0,5 2,1 6,8 . . . -0,6 . -4,5 . -4,5
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2020* 52.307 51.379 928 0 928 55.715 37.705 525 187 338 16.458 0 1.027 0 1.027 -0,5 -0,5 -0,8 . -0,8 -0,4 -0,5 6,1 10,1 4,1 -0,9 . 11,0 . 11,0
G-I Handel, vervoer, opslag en horeca 2020* 132.467 106.537 25.930 0 25.930 136.638 64.733 34.834 34.016 818 0 0 37.071 0 37.071 -15,9 -17,3 -9,5 . -9,5 -16,0 -8,3 -30,3 -30,8 -1,5 . . -12,1 . -12,1
G Groot- en detailhandel.. 2020* 27.066 20.517 6.549 0 6.549 28.605 17.107 8.726 8.726 0 0 0 2.772 0 2.772 -1,6 0,6 -8,0 . -8,0 -1,3 -3,3 1,9 1,9 . . . 1,7 . 1,7
45 Groot- en detailhandel in en.. 2020* 14.077 14.077 0 0 0 15.539 7.413 8.126 8.126 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 . . . 2,0 1,6 2,4 2,4 . . . . . .
46 Groothandel, met uitzondering van... 2020* 12.481 5.932 6.549 0 6.549 12.466 9.694 0 0 0 0 0 2.772 0 2.772 -5,3 -2,1 -8,0 . -8,0 -5,0 -6,7 . . . . . 1,7 . 1,7
47 Detailhandel, met uitzondering van.. 2020* 508 508 0 0 0 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0 -4,2 -4,2 . . . -4,2 . -4,2 -4,2 . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020* 82.500 63.347 19.153 0 19.153 83.215 43.287 5.689 4.920 769 0 0 34.239 0 34.239 -13,0 -14,2 -8,6 . -8,6 -13,0 -7,3 -40,6 -44,0 -1,8 . . -13,1 . -13,1
49 Vervoer te land en vervoer via.. 2020* 26.399 21.356 5.043 0 5.043 26.768 14.004 3.593 2.824 769 0 0 9.171 0 9.171 -10,4 -10,9 -8,0 . -8,0 -10,7 -5,9 -34,9 -40,3 -1,8 . . -4,0 . -4,0
50 Vervoer over water 2020* 10.134 7.806 2.328 0 2.328 10.137 3.322 61 61 0 0 0 6.754 0 6.754 -3,3 -3,1 -4,1 . -4,1 -3,3 -3,7 -70,0 -70,0 . . . -1,1 . -1,1
51 Luchtvaart 2020* 5.895 4.946 949 0 949 5.895 1.390 838 838 0 0 0 3.667 0 3.667 -58,9 -58,5 -60,6 . -60,6 -58,9 -49,9 -68,5 -68,5 . . . -58,5 . -58,5
52 Opslag en vervoerondersteunende.. 2020* 21.625 17.324 4.301 0 4.301 21.710 13.531 518 518 0 0 0 7.661 0 7.661 -8,2 -8,9 -5,3 . -5,3 -8,1 -9,9 -14,0 -14,0 . . . -4,2 . -4,2
53 Post- en koeriersdiensten 2020* 18.447 11.915 6.532 0 6.532 18.705 11.040 679 679 0 0 0 6.986 0 6.986 5,7 5,5 6,0 . 6,0 5,7 4,0 27,5 27,5 . . . 6,9 . 6,9
I Verschaffen van accommodatie.. 2020* 22.901 22.673 228 0 228 24.818 4.339 20.419 20.370 49 0 0 60 0 60 -34,8 -34,4 -59,2 . -59,2 -34,9 -30,2 -35,8 -35,9 4,4 . . -10,6 . -10,6
55 Verschaffen van accommodatie 2020* 5.423 5.293 130 0 130 5.786 1.054 4.732 4.683 49 0 0 0 0 0 -38,7 -38,0 -57,6 . -57,6 -38,9 -37,4 -39,2 -39,4 4,4 . . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020* 17.478 17.380 98 0 98 19.032 3.285 15.687 15.687 0 0 0 60 0 60 -33,4 -33,2 -61,4 . -61,4 -33,5 -27,6 -34,7 -34,7 . . . -10,6 . -10,6
J Informatie en communicatie 2020* 93.061 79.513 13.548 1.693 11.855 99.638 45.424 12.293 11.957 336 22.735 -150 19.336 1.551 17.785 -2,2 -2,2 -2,4 -2,2 -2,4 -2,1 -1,3 -3,9 -3,8 -5,8 -1,4 . -2,4 -9,6 -1,8
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020* 19.122 16.883 2.239 1.693 546 22.712 10.095 5.440 5.104 336 3.895 -150 3.432 1.551 1.881 -7,3 -7,5 -5,1 -2,2 -12,9 -6,4 -6,0 -8,6 -8,7 -5,8 1,8 . -6,5 -9,6 -3,9
58 Uitgeverijdiensten 2020* 14.993 13.292 1.701 1.497 204 18.340 7.800 3.890 3.890 0 3.895 -119 2.874 1.322 1.552 -4,3 -4,6 -1,5 -1,1 -4,6 -3,6 -3,5 -3,8 -3,8 . 1,8 . -4,8 -7,0 -2,9
59-60 Film, televisie en radio 2020* 4.129 3.591 538 196 342 4.372 2.295 1.550 1.214 336 0 -31 558 229 329 -16,9 -17,2 -15,2 -10,7 -17,4 -16,5 -13,7 -18,8 -21,7 -5,8 . . -14,8 -22,5 -8,5
59 Productie van films en van video... 2020* 1.964 1.426 538 196 342 2.159 1.260 372 372 0 0 -31 558 229 329 -24,0 -26,9 -15,2 -10,7 -17,4 -23,2 -18,3 -37,5 -37,5 . . . -14,8 -22,5 -8,5
60 Uitzending van radio- en.. 2020* 2.165 2.165 0 0 0 2.213 1.035 1.178 842 336 0 0 0 0 0 -9,3 -9,3 . . . -9,0 -7,3 -10,4 -12,1 -5,8 . . . . .
61 Telecommunicatie 2020* 15.733 13.362 2.371 0 2.371 17.214 7.538 6.518 6.518 0 0 0 3.158 0 3.158 -0,7 -1,0 1,1 . 1,1 -0,7 -1,1 -0,5 -0,5 . . . -0,4 . -0,4
62-63 IT-diensten en informatiediensten 2020* 58.206 49.268 8.938 0 8.938 59.712 27.791 335 335 0 18.840 0 12.746 0 12.746 -0,8 -0,5 -2,6 . -2,6 -0,8 0,5 11,9 11,9 . -2,1 . -1,8 . -1,8
62 Computerprogrammering, advisering... 2020* 52.504 44.420 8.084 0 8.084 53.866 24.361 184 184 0 18.840 0 10.481 0 10.481 -1,3 -1,1 -2,5 . -2,5 -1,3 -0,1 3,4 3,4 . -2,1 . -2,5 . -2,5
63 Diensten op het gebied van.. 2020* 5.702 4.848 854 0 854 5.846 3.430 151 151 0 0 0 2.265 0 2.265 4,1 5,6 -4,1 . -4,1 4,0 4,9 24,0 24,0 . . . 1,6 . 1,6
K Financiële diensten en verzekeringen 2020* 85.363 76.388 8.975 0 8.975 88.725 58.770 23.199 23.199 0 943 0 5.813 0 5.813 -0,9 0,3 -10,6 . -10,6 -0,9 -0,5 -0,6 -0,6 . 12,7 . -6,8 . -6,8
64 Financiële diensten, met.. 2020* 48.079 40.815 7.264 0 7.264 48.250 43.707 2.706 2.706 0 0 0 1.837 0 1.837 -6,1 -5,0 -12,6 . -12,6 -6,1 -4,4 -7,2 -7,2 . . . -29,0 . -29,0
65 Verzekeringen en pensioenfondsen.. 2020* 21.520 20.897 623 0 623 24.568 3.951 19.789 19.789 0 0 0 828 0 828 0,5 0,6 -3,9 . -3,9 0,3 0,7 0,2 0,2 . . . 1,8 . 1,8
66 Ondersteunende financiële diensten.. 2020* 15.764 14.676 1.088 0 1.088 15.907 11.112 704 704 0 943 0 3.148 0 3.148 16,5 18,1 -1,5 . -1,5 16,5 17,0 14,5 14,5 . 12,7 . 16,3 . 16,3
L Exploitatie van en handel.. 2020* 104.876 104.848 28 0 28 105.406 27.450 75.914 71.846 4.068 2.012 0 30 0 30 1,4 1,4 -3,4 . -3,4 1,4 -0,1 1,8 1,7 4,1 6,9 . -3,2 . -3,2
68 Exploitatie van en handel in.. 2020* 104.876 104.848 28 0 28 105.406 27.450 75.914 71.846 4.068 2.012 0 30 0 30 1,4 1,4 -3,4 . -3,4 1,4 -0,1 1,8 1,7 4,1 6,9 . -3,2 . -3,2
M-N Zakelijke diensten 2020* 307.427 235.120 72.307 13 72.294 321.722 198.571 14.346 13.282 1.064 31.832 0 76.973 23 76.950 -8,3 -8,6 -7,4 225,0 -7,4 -7,8 -7,9 -16,4 -17,8 5,5 1,8 . -9,4 43,8 -9,4
M Vrije beroepen en.. 2020* 156.884 125.080 31.804 13 31.791 167.570 106.354 4.550 4.122 428 29.924 0 26.742 23 26.719 -5,2 -2,2 -15,2 225,0 -15,3 -4,6 -4,9 1,8 1,2 7,7 2,0 . -10,7 43,8 -10,7
69-71 Management- en technisch advies 2020* 111.857 92.020 19.837 3 19.834 121.649 82.236 3.769 3.341 428 16.172 0 19.472 13 19.459 -4,5 -1,7 -15,3 50,0 -15,3 -3,7 -3,0 1,9 1,1 7,7 2,7 . -12,2 -18,8 -12,2
69-70 Juridisch- en managementadvies 2020* 94.334 75.641 18.693 0 18.693 102.845 74.654 3.667 3.239 428 6.823 0 17.701 0 17.701 -5,1 -1,9 -16,1 . -16,1 -4,2 -3,2 1,9 1,2 7,7 8,3 . -12,7 . -12,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
De gegevens van 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.