Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (mln euro)
A-U Alle goederen en diensten 2021* 2.085.439 1.471.316 614.123 492.435 121.688 2.350.903 887.875 184.613 -892 693.966 537.204 156.762 1.896.918 1.326.434
01 Producten van de landbouw en de jacht 2021* 55.713 30.578 25.135 25.135 0 69.833 31.108 275 -455 29.828 29.806 22 52.501 27.892
016 Diensten in verband met de.. 2021* 3.207 3.207 0 0 0 3.225 3.203 0 0 22 0 22 2.875 2.875
02 Producten van de bosbouw en diensten 2021* 726 268 458 458 0 843 163 0 1 663 663 0 573 211
B Winning van delfstoffen 2021* 57.540 9.730 47.810 46.812 998 67.127 40.409 90 -1.726 19.607 17.060 2.547 45.285 9.235
09 Ondersteunende diensten in verband.. 2021* 3.755 2.757 998 0 998 3.755 1.114 90 4 2.547 0 2.547 3.418 2.522
15 Leder en producten van leder 2021* 5.685 411 5.274 5.274 0 9.478 581 0 0 5.123 5.123 0 5.574 388
18 Diensten in verband met drukken.. 2021* 989 956 33 33 0 1.008 986 0 0 10 10 0 983 950
22 Werken van rubber of kunststof 2021* 26.010 10.235 15.775 15.756 19 30.605 13.036 476 219 14.339 14.275 64 24.577 9.415
25 Werken van metaal, andere dan.. 2021* 35.453 23.460 11.993 11.890 103 42.044 25.981 2.441 292 11.045 10.506 539 31.221 20.367
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 19.022 16.797 2.225 0 2.225 19.289 15.699 371 0 3.104 0 3.104 16.908 14.898
E Distributie van water.. 2021* 22.635 18.151 4.484 4.188 296 23.837 10.392 0 7 7.347 6.894 453 18.511 15.089
46 Groothandel, met uitzondering van... 2021* 11.655 6.336 5.319 0 5.319 11.643 8.275 0 0 3.368 0 3.368 10.300 5.597
47 Detailhandel, met uitzondering van.. 2021* 536 536 0 0 0 641 0 0 0 0 0 0 484 484
53 Post- en koeriersdiensten 2021* 19.738 12.789 6.949 0 6.949 20.030 11.652 0 0 7.684 0 7.684 16.212 10.476
I Verschaffen van accommodatie.. 2021* 27.281 27.114 167 0 167 29.727 6.001 0 0 74 0 74 22.883 22.758
55 Verschaffen van accommodatie 2021* 6.801 6.705 96 0 96 7.325 1.229 0 0 0 0 0 5.409 5.341
58 Uitgeverijdiensten 2021* 15.946 14.048 1.898 1.689 209 19.417 7.897 4.166 -52 3.218 1.414 1.804 14.545 12.769
59 Productie van films en van video... 2021* 2.542 2.049 493 190 303 2.738 1.594 0 7 781 240 541 2.250 1.797
60 Uitzending van radio- en.. 2021* 2.538 2.538 0 0 0 2.593 1.176 0 0 0 0 0 2.368 2.368
62-63 IT-diensten en informatiediensten 2021* 63.535 53.303 10.232 0 10.232 65.194 30.706 20.655 0 13.476 0 13.476 58.716 49.277
63 Diensten op het gebied van.. 2021* 6.319 5.305 1.014 0 1.014 6.477 3.697 0 0 2.595 0 2.595 5.944 4.991
K Financiële diensten en verzekeringen 2021* 88.452 76.169 12.283 0 12.283 91.995 60.092 978 0 6.820 0 6.820 91.196 79.313
64 Financiële diensten, met.. 2021* 49.324 39.369 9.955 0 9.955 49.519 44.310 0 0 2.621 0 2.621 55.867 46.294
66 Ondersteunende financiële diensten.. 2021* 16.307 14.792 1.515 0 1.515 16.451 11.323 978 0 3.354 0 3.354 15.270 13.830
L Exploitatie van en handel.. 2021* 108.850 108.820 30 0 30 109.392 28.824 1.913 0 19 0 19 95.637 95.608
68 Exploitatie van en handel in.. 2021* 108.850 108.820 30 0 30 109.392 28.824 1.913 0 19 0 19 95.637 95.608
M-N Zakelijke diensten 2021* 313.320 255.681 57.639 11 57.628 329.213 212.265 34.453 0 66.888 26 66.862 287.896 234.267
70 Diensten van hoofdkantoren; advies.. 2021* 79.059 58.069 20.990 0 20.990 79.929 59.828 0 0 20.101 0 20.101 77.430 56.864
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 30.241 21.074 9.167 8 9.159 31.016 26.208 0 0 3.912 14 3.898 29.296 20.325
74-75 Overige professionele diensten 2021* 7.363 6.541 822 8 814 7.731 6.346 0 0 489 14 475 6.841 6.077
75 Veterinaire diensten 2021* 1.038 1.038 0 0 0 1.180 405 0 0 0 0 0 914 914
80-82 Beveiliging en ov. zak. diensten 2021* 24.421 23.265 1.156 0 1.156 26.024 18.994 0 0 3.841 0 3.841 23.640 22.621
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021* 3.378 3.348 30 0 30 3.566 3.422 0 0 112 0 112 2.945 2.917
81 Diensten in verband met gebouwen.. 2021* 12.149 12.131 18 0 18 13.353 10.091 0 0 127 0 127 10.779 10.761
O-Q Overheid, onderwijs en zorgdiensten 2021* 238.857 238.612 245 0 245 239.280 13.458 769 0 1.079 0 1.079 209.758 209.543
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 25.244 24.251 993 169 824 26.483 7.465 0 48 582 159 423 22.758 21.824
90 Creatieve diensten, kunst en... 2021* 2.282 1.865 417 101 316 2.372 1.343 0 33 420 111 309 1.991 1.606
S Andere diensten 2021* 14.552 14.205 347 0 347 15.244 4.700 0 0 114 0 114 13.152 12.829
95 Reparatie van computers en.. 2021* 2.292 2.021 271 0 271 2.518 1.145 0 0 108 0 108 2.072 1.815
96 Andere persoonlijke diensten 2021* 6.001 5.925 76 0 76 6.467 1.612 0 0 6 0 6 5.269 5.202
97 Huishoudens als werkgever van... 2021* 981 981 0 0 0 981 0 0 0 0 0 0 904 904
Overige diensten n.e.g. 2021* 8.529 0 8.529 0 8.529 1.125 1.125 0 0 0 0 0 7.469 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.