Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2007 590.337
A-U Alle economische activiteiten 2008 605.034
A-U Alle economische activiteiten 2009 585.049
A-U Alle economische activiteiten 2010 593.884
A-U Alle economische activiteiten 2011 604.997
A-U Alle economische activiteiten 2012 600.192
A-U Alle economische activiteiten 2013 601.773
A-U Alle economische activiteiten 2014 610.430
A-U Alle economische activiteiten 2015 620.835
A-U Alle economische activiteiten 2016 633.043
A-U Alle economische activiteiten 2017 651.596
51 Vervoer door de lucht 2007 2.917
51 Vervoer door de lucht 2008 2.963
51 Vervoer door de lucht 2009 2.432
51 Vervoer door de lucht 2010 3.011
51 Vervoer door de lucht 2011 3.306
51 Vervoer door de lucht 2012 3.373
51 Vervoer door de lucht 2013 3.435
51 Vervoer door de lucht 2014 3.591
51 Vervoer door de lucht 2015 3.546
51 Vervoer door de lucht 2016 4.002
51 Vervoer door de lucht 2017 4.054
Bron: CBS.
Verklaring van tekens