Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 5.600
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 5.600
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 5.349
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF11: Overheid 2019* 309
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 5.040
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 4.778
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 263
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 251
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 0
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 0
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 0
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF3: Eigen betalingen 2019* 251
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 0
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 251
HP29: Instellingen gehandicaptenzorg Buitenland; uitvoer 2019* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen
-/- uitvoer
-/- uitgaven aan welzijn, kinderopvang
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante producten zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.