Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Landbouwproductie Perioden Hoeveelheid (zie eenheid van productie) Eenheid van productie (eenheid)
Consumptieaardappelen (totaal) 2021* 42.907 1000 kg
Pootaardappelen (totaal) 2021* 17.548 1000 kg
Gerst (totaal) 2021* 5.681 1000 kg
Haver 2021* 3.576 1000 kg
Tarwe (totaal) 2021* 5.315 1000 kg
Rogge 2021* 1.934 1000 kg
Triticale 2021* 1.658 1000 kg
Maïs (totaal) 2021* 817 1000 kg
Asperges, productie 2021* 316 1000 kg
Prei 2021* 3.755 1000 kg
Sla (totaal) 2021* 747 1000 kg
Spinazie 2021* 15.427 1000 kg
Knolselderij 2021* 9.691 1000 kg
Rode bieten 2021* 17.446 1000 kg
Zaai-uien 2021* 57.046 1000 kg
Winterpeen 2021* 86.240 1000 kg
Bloemkool 2021* 4.675 1000 kg
Broccoli 2021* 1.379 1000 kg
Sluitkool (totaal) 2021* 17.603 1000 kg
Spruitkool 2021* 1.265 1000 kg
Stambonen 2021* 7.903 1000 kg
Snijmaïs 2021* 48.591 1000 kg
Aardbeien, productie 2021* 1.839 1000 kg
Appels 2021* 7.632 1000 kg
Peren 2021* 4.185 1000 kg
Vlees, totaal 2021* 13.548 1000 kg karkasgewicht
Rund- en kalfsvlees 2021* 2.674 1000 kg karkasgewicht
Varkensvlees 2021* 9.537 1000 kg karkasgewicht
Vlees van pluimvee 2021* 1.071 1000 kg karkasgewicht
Rauwe melk, totaal 2021* 333.838 1000 kg
Koemelk 2021* 296.192 1000 kg
Geitenmelk 2021* 37.646 1000 kg
Slagroom 2021* 402 1000 kg
Boter 2021* 4.091 1000 kg
Kaas 2021* 10.766 1000 kg
Yoghurts e.d. 2021* 32.487 1000 kg
Eieren voor consumptie 2021* 998.847.850 stuks
Mosselen 2021* 15.277 1000 kg levend gewich
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de productie van biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven in een (oogst)jaar. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.

Voor alle landbouwproducten wordt de hoeveelheid en de eenheid gepresenteerd. De productie is berekend op basis van informatie over biologische landbouwbedrijven afkomstig uit de Landbouwtelling en informatie over slachtgewichten en uit de oogstramingen akkerbouw, groenten open grond en appels en peren.

De zuivelgegevens worden verkregen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De gegevens over mosselen worden verkregen via PO Mosselcultuur.

De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
De CBS oogstramingen zijn gebaseerd op enquêtes, die onder landbouwbedrijven uit een steekproef worden uitgevoerd.

De kaasproductie 2021 valt lager uit dan voorgaande jaren. Dit jaar is voor het eerst de productie van melkproducten uitgevraagd bij de producenten. Voorheen werd de productie geschat. Door deze andere methode is gebleken dat de kaasproductie lager is dan gedacht. De productiecijfers van voorgaande jaren zullen worden bijgesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2022:
De cijfers van 2020 zijn aangepast en zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar (J + 1).

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid
Eenheid van productie