Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Inkomensgrens Geslacht Kenmerken personen Perioden Personen excl. scholieren en studenten Personen, relatief (%)
Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar tot AOW-leeftijd 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: 1e gen westers 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: 2e gen westers 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. alleenstaande 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdk. alleenstaande ouder 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Pos.hh:hoofdkostw.,part.,zonder kinderen 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Pos.hh: hfdkostw.,partner, met kinderen 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Pos.hh: part. hfdkostw., zonder kinderen 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Pos.hh: part. hfdkostw., met kinderen 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer en zelfstandige 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger 2020* 100,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC:(school)kind of student 2020*
Totaal Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) 2020* 100,0
Totaal Mannen Totaal personen 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Leeftijd: 65 jaar tot AOW-leeftijd 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: Nederland 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: westers 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: 1e gen westers 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: 2e gen westers 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2020* 100,0
Totaal Mannen Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: hoofdkostwinner 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: hoofdkostw. alleenstaande 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: hoofdk. alleenstaande ouder 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2020* 100,0
Totaal Mannen Pos.hh:hoofdkostw.,part.,zonder kinderen 2020* 100,0
Totaal Mannen Pos.hh: hfdkostw.,partner, met kinderen 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2020* 100,0
Totaal Mannen Pos.hh: part. hfdkostw., zonder kinderen 2020* 100,0
Totaal Mannen Pos.hh: part. hfdkostw., met kinderen 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: kind < 18 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: kind >=18 jaar 2020* 100,0
Totaal Mannen Positie hh: overig lid 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: werknemer en zelfstandige 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: werknemer 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: zelfstandige 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: uitkeringsontvanger 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: ontvanger van sociale voorziening 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: arbeidsongeschikte 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC: pensioenontvanger 2020* 100,0
Totaal Mannen SEC:(school)kind of student 2020*
Totaal Mannen SEC: overige (zonder inkomen) 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Totaal personen 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Leeftijd: 65 jaar tot AOW-leeftijd 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2020* 100,0
Totaal Vrouwen Migratieachtergrond: westers 2020* 100,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mate van economische zelfstandigheid van personen in de leeftijd van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat hier over het hebben van inkomen uit werk dat minstens 70% van het minimumloon bedraagt (economisch zelfstandig) en over het hebben van inkomen uit werk van minstens het minimumloon (financieel onafhankelijk). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en kenmerken zoals leeftijd, positie in het huishouden en sociaaleconomische categorie.
De gegevens betreffen personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Ook de populatie zonder scholieren en studenten is te onderscheiden. Personen die in het verslagjaar de AOW-leeftijd bereiken, blijven buiten beschouwing. Voor de jaren tot en met 2017 betekent dit dat personen van 65 jaar of ouder niet tot de populatie behoren. Tot dat jaar ligt de AOW-leeftijd immers onder de 66 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
De voorlopige jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen excl. scholieren en studenten
Personen, relatief