Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Verpleegdagen van klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 Tuberculose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Sepsis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.10 Carcinoom in situ 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.12 Leiomyoom van uterus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Anemie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Diabetes 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Overige psychische stoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multipele sclerose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Cataract 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.1 Hypertensieve ziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.2 Angina pectoris 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.3 Acuut myocard infarct 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.7 Hartfalen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.9 Atherosclerose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.2 Pneumonie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.7 Astma 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.4 Peptische ulcus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.6 Ziekten van de appendix 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.7 Hernia inguinalis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.8 Overige buikbreuken 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.12 Divertikelziekte 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.14 Overige darmziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.15 Alcoholische leverziekte 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.16 Overige leverziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.17 Cholelithiasis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.19 Ziekten van pancreas 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.1 Coxartrose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.2 Gonartrose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.3 Dérangement interne van knie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.4 Andere artropathieën 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.8 Nek- en rugklachten 2020*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
In verslagjaar 2020 is een forse afname te zien in het totaal aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de invloed van de COVID-19 pandemie op de ziekenhuiszorg. Daarnaast worden vanaf 2020 alleen de opnamen die voldoen aan de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meegenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt een kleine trendbreuk van circa 0,7% minder klinische opnamen, circa 1% minder dagopnamen en <0,1 % minder observaties dan voorheen in de LBZ StatLinestatistieken werden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden naar verwachting begin 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Verpleegdagen van klinische opnamen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.
Gemiddelde verpleegduur
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.