Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen Totaal alle diagnosen 2020* 1.285.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 3.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. 2020* 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2020* 1.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.3 Tuberculose 2020* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.4 Sepsis 2020* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2020* 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... 2020* 1.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 396.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... 2020* 26.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... 2020* 35.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid 2020* 9.075
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst 2020* 66.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus 2020* 4.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok 2020* 9.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat 2020* 10.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas 2020* 3.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2020* 159.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.10 Carcinoom in situ 2020* 5.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... 2020* 36.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.12 Leiomyoom van uterus 2020* 1.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen 2020* 27.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 45.905
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 3.1 Anemie 2020* 30.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... 2020* 15.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 11.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 4.1 Diabetes 2020* 1.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. 2020* 10.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 1.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.1 Dementie 2020* 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol 2020* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. 2020* 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. 2020* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... 2020* 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 5.6 Overige psychische stoornissen 2020* 1.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 41.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer 2020* 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6.2 Multipele sclerose 2020* 15.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6.3 Epilepsie 2020* 725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... 2020* 2.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen 2020* 22.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 53.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 7.1 Cataract 2020* 32.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2020* 21.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 23.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 89.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.1 Hypertensieve ziekten 2020* 885
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.2 Angina pectoris 2020* 11.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.3 Acuut myocard infarct 2020* 1.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten 2020* 23.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... 2020* 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2020* 30.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.7 Hartfalen 2020* 2.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2020* 1.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.9 Atherosclerose 2020* 2.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2020* 1.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel 2020* 13.405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 41.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza 2020* 495
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.2 Pneumonie 2020* 615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2020* 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2020* 16.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2020* 13.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2020* 930
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.7 Astma 2020* 4.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel 2020* 4.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 215.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2020* 7.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren 2020* 1.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2020* 13.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.4 Peptische ulcus 2020* 770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. 2020* 8.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.6 Ziekten van de appendix 2020* 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.7 Hernia inguinalis 2020* 18.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.8 Overige buikbreuken 2020* 9.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa 2020* 83.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. 2020* 3.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. 2020* 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.12 Divertikelziekte 2020* 10.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum 2020* 7.935
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.14 Overige darmziekten 2020* 20.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.15 Alcoholische leverziekte 2020* 505
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.16 Overige leverziekten 2020* 2.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.17 Cholelithiasis 2020* 9.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen 2020* 1.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.19 Ziekten van pancreas 2020* 1.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel 2020* 14.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 13.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. 2020* 3.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. 2020* 4.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. 2020* 6.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 96.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.1 Coxartrose 2020* 705
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.2 Gonartrose 2020* 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.3 Dérangement interne van knie 2020* 14.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.4 Andere artropathieën 2020* 29.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2020* 5.125
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. 2020* 5.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2020* 1.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen 13.8 Nek- en rugklachten 2020* 10.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
In verslagjaar 2020 is een forse afname te zien in het totaal aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de invloed van de COVID-19 pandemie op de ziekenhuiszorg. Daarnaast worden vanaf 2020 alleen de opnamen die voldoen aan de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meegenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt een kleine trendbreuk van circa 0,7% minder klinische opnamen, circa 1% minder dagopnamen en <0,1 % minder observaties dan voorheen in de LBZ StatLinestatistieken werden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden naar verwachting begin 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.