Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling VTV Perioden Verpleegdagen van klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1.1 Importzkt. infect. maagdarmkanaal 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1.2 Ov. infecties maagdarmkanaal 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Tuberculose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 RVP-ziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.1 Difterie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.2 Kinkhoest 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.3 Tetanus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.4 Poliomyelitis incl. late gevolgen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.5 Mazelen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.6 Subacute scleros. panencefalitis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.7 Rubella 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3.8 Bof 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Hersenvliesontsteking 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 Sepsis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Meningokokkenziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6.1 Meningokokkemie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6.2 Overige meningokokkenziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.7 Aids en hiv-infectie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.8 SOA, uitgezonderd hiv en hepatitis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.9 Hepatitis A-G (viraal) 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.9.1 Hepatitis A 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.9.2 Hepatitis B 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.9.3 Hepatitis C-G 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.10 Hepatitis, ander of n.g. virus 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.11 Ziekte van Pfeiffer 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.12 Lyme-ziekte 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.13 Toxoplasmose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.14 Q-koorts 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.15 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.16 Ov. infect. en parasitaire zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Hodgkin-lymfoom 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed/bloedber. organen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Schildklierziekten 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Diabetes mellitus (suikerziekte) 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.3 Familiaire hypercholesterolemie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.4 Cystische fibrose 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.5 Overgewicht / obesitas 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.6 Ov. endocriene, voeding-, stofw.zkt. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Afhankelijkheid en misbruik alcohol 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Licham. gevolgen van alcoholgebruik 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Licham. gevolgen van drugsgebruik 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Afh. en misbruik van drugs 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Afh. en misbruik van slaapmiddelen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.7 Stemmingsstoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.7.1 Depressieve stoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.7.2 Bipolaire stoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.7.3 Overige stemmingsstoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.8 Schizofrenie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.9 Autismespectrumstoornis 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.10 Angststoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.11 Burn-out 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.12 Persoonlijkheidsstoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.13 Gedragsstoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.14 ADHD 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.15 Verstandelijke beperking 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.16 Overige psychische stoornissen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Parkinson, parkinsonisme 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multiple sclerose (MS) 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 Migraine 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Overige ziekten van zenuwstelsel 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Diabetische retinopathie 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Maculadegeneratie, leeftijdsgebonden 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.3 Glaucoom 2020*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.4 Cataract 2020*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf verslagjaar 2020 is een nieuwe versie van de VTV diagnose-indeling toegepast: de inhoud van sommige bestaande diagnosegroepen is gewijzigd en er is een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 toegevoegd (zie paragraaf 2). De wijzigingen zijn in de omschrijvingen van de betreffende diagnosegroepen verwerkt.
In verslagjaar 2020 is een forse afname te zien in het totaal aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de invloed van de COVID-19 pandemie op de ziekenhuiszorg. Daarnaast worden vanaf 2020 alleen de opnamen die voldoen aan de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meegenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt een kleine trendbreuk van circa 0,7% minder klinische opnamen, circa 1% minder dagopnamen en <0,1 % minder observaties dan voorheen in de LBZ StatLinestatistieken werden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden naar verwachting begin 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Verpleegdagen van klinische opnamen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.
Gemiddelde verpleegduur
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.