Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Soort koopwoning Perioden Huizenprijsindex Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Huizenprijsindex Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Huizenprijsindex Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Verkochte woningen Aantal (aantal) Verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
Totaal koopwoningen 2020 1e kwartaal 137,8 1,7 6,3 58.100 -12,9 9,3 335.451 19.496
Totaal koopwoningen 2020 2e kwartaal 141,1 2,4 7,1 62.924 8,3 6,9 338.246 21.287
Totaal koopwoningen 2020 3e kwartaal* 144,6 2,5 8,3 69.290 10,1 7,0 347.703 24.092
Totaal koopwoningen 2020 4e kwartaal* 147,4 2,0 8,7 77.543 11,9 16,2 353.419 27.405
Totaal koopwoningen 2020* 142,7 7,6 7,6 267.857 10,0 10,0 344.499 92.281
Nieuwbouw koopwoningen 2020 1e kwartaal 140,4 -1,1 4,6 6.521 -6,8 13,5 412.543 2.690
Nieuwbouw koopwoningen 2020 2e kwartaal 147,2 4,8 4,1 8.001 22,7 25,6 410.117 3.280
Nieuwbouw koopwoningen 2020 3e kwartaal* 151,8 3,2 10,2 7.084 -11,5 21,8 419.188 2.970
Nieuwbouw koopwoningen 2020 4e kwartaal* 154,2 1,6 8,7 10.740 51,6 53,5 425.103 4.566
Nieuwbouw koopwoningen 2020* 148,4 6,9 6,9 32.346 29,7 29,7 417.540 13.505
Bestaande koopwoningen 2020 1e kwartaal 137,5 2,1 6,6 51.579 -13,6 8,7 325.834 16.806
Bestaande koopwoningen 2020 2e kwartaal 140,2 2,0 7,5 54.923 6,5 4,6 327.867 18.007
Bestaande koopwoningen 2020 3e kwartaal* 143,5 2,3 8,1 62.206 13,3 5,6 339.559 21.123
Bestaande koopwoningen 2020 4e kwartaal* 146,4 2,0 8,8 66.803 7,4 11,9 341.892 22.839
Bestaande koopwoningen 2020* 141,9 7,8 7,8 235.511 7,7 7,7 334.488 78.776
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen die zijn gekocht door huishoudens uitgesplitst naar nieuwe en bestaande koopwoningen. Ook wordt het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale som van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers:
De cijfers behorende bij de Prijsindex Bestaande Koopwoningen zijn definitief.
De cijfers behorende bij de Prijsindex Nieuwbouwkoopwoningen zijn de laatste periode voorlopig.
De cijfers behorende bij de aantallen en de gemiddelde verkoopprijzen die betrekking hebben op de nieuwbouw en de totaalcijfers, zijn de laatste vier periodes voorlopig.

Wijzigingen per 6 oktober 2021:
Cijfers over het 2e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van het 2e kwartaal van 2020 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in januari 2022 verschijnen

Toelichting onderwerpen

Huizenprijsindex
De huizenprijsindex (HPI) geeft de prijsverandering weer van woningen gekocht door huishoudens.
Prijsindex verkoopprijzen
De prijsindex geeft de prijsverandering weer van de koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Aantal
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor nieuwe woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.

Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op woningen die zijn aangekocht door een particulier.