Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Beroepen Type inkomen Perioden Gemiddeld inkomen uit overige arbeid (x 1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; anesthesiologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; cardiologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; dermatologie en venerologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; heelkunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; inwendige geneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; kindergeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; klinische genetica Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; klinische geriatrie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; longziekten en tuberculose Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; maag- darm- leverziekten Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; medische microbiologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; neurochirurgie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; neurologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; oogheelkunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; orthopedie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; pathologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Totaal psychiaters Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; plastische chirurgie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; radiologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; radiotherapie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; reumatologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; urologie Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts met meerdere specialismen Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Arts; huisartsgeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Tandarts Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar specialisme. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

De sterke verandering van het gemiddeld dividend aanmerkelijk belang in 2019 ten opzichte van voorgaand jaar wordt mede bepaald door een wijziging in de dividendbelasting.
Komende jaren dienen DGA's eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal 500.000 euro; alles wat men van het eigen bedrijf leent boven dit bedrag wordt gezien als fictief aanmerkelijk belang. De schulden van een vennootschap zijn te verlagen door middel van dividenduitkeringen. Aangezien het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 trapsgewijs zal stijgen, is het zo vroeg mogelijk uitkeren van dividend het meest gunstig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2022:
- De voorlopige cijfers over 2019 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2018 zijn daarmee definitief geworden.
- De voorlopige cijfers over 2020 voor het 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2019 zijn daarmee definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de volgende cijfers gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2020 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen'. Overeenkomstige cijfers voor 2019 worden daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2021 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2020 worden daarmee definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld inkomen uit overige arbeid
Inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn verricht (bijvoorbeeld freelance inkomsten of meewerkbeloning in onderneming partner). De bron is het fiscaal bedrag zoals vermeld in de aangifte inkomstenbelasting. Kosten die met de verwerving van dit inkomen zijn gemaakt zijn daarop in mindering gebracht.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.