Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Bestedingscategorie Caribisch Nederland Perioden Consumentenprijsindex (CPI) (2017=100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
000000 Alle bestedingen Bonaire 2021 3e kwartaal* 104,35 1,0 4,3
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 101,21 1,6 2,4
000000 Alle bestedingen Saba 2021 3e kwartaal* 105,22 1,7 3,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Bonaire 2021 3e kwartaal* 109,38 0,3 3,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 106,09 1,4 2,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Saba 2021 3e kwartaal* 108,26 1,4 2,9
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bonaire 2021 3e kwartaal* 118,82 2,0 8,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 111,33 0,0 1,7
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Saba 2021 3e kwartaal* 110,59 1,7 3,7
030000 Kleding en schoenen Bonaire 2021 3e kwartaal* 110,87 0,4 3,2
030000 Kleding en schoenen Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 104,64 1,1 3,8
030000 Kleding en schoenen Saba 2021 3e kwartaal* 107,13 3,2 5,8
040000 Huisvesting, water en energie Bonaire 2021 3e kwartaal* 103,41 2,2 7,3
040000 Huisvesting, water en energie Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 98,24 4,6 7,6
040000 Huisvesting, water en energie Saba 2021 3e kwartaal* 104,01 3,2 6,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Bonaire 2021 3e kwartaal* 101,13 0,5 2,1
050000 Stoffering en huish. apparaten. Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 107,65 -1,7 2,1
050000 Stoffering en huish. apparaten. Saba 2021 3e kwartaal* 112,58 2,0 1,6
060000 Gezondheid Bonaire 2021 3e kwartaal* 117,07 3,9 10,0
060000 Gezondheid Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 103,72 0,0 5,3
060000 Gezondheid Saba 2021 3e kwartaal* 113,27 -0,9 5,7
070000 Vervoer Bonaire 2021 3e kwartaal* 112,40 1,8 7,1
070000 Vervoer Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 110,39 1,5 6,9
070000 Vervoer Saba 2021 3e kwartaal* 111,82 2,4 7,4
080000 Communicatie Bonaire 2021 3e kwartaal* 84,15 -0,1 1,9
080000 Communicatie Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 69,04 0,5 -15,7
080000 Communicatie Saba 2021 3e kwartaal* 73,76 0,2 -4,9
090000 Recreatie en cultuur Bonaire 2021 3e kwartaal* 101,90 1,6 2,4
090000 Recreatie en cultuur Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 110,77 1,2 -0,4
090000 Recreatie en cultuur Saba 2021 3e kwartaal* 109,64 2,5 0,6
100000 Onderwijs Bonaire 2021 3e kwartaal* 99,04 0,0 0,0
100000 Onderwijs Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 102,42 5,0 4,9
100000 Onderwijs Saba 2021 3e kwartaal* 102,42 5,0 4,9
110000 Hotels en restaurants Bonaire 2021 3e kwartaal* 109,42 1,5 4,8
110000 Hotels en restaurants Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 106,04 0,0 0,3
110000 Hotels en restaurants Saba 2021 3e kwartaal* 109,28 0,9 0,7
120000 Diverse goederen en diensten Bonaire 2021 3e kwartaal* 95,66 -1,4 -2,6
120000 Diverse goederen en diensten Sint Eustatius 2021 3e kwartaal* 101,58 -0,7 -0,7
120000 Diverse goederen en diensten Saba 2021 3e kwartaal* 106,14 -0,7 -0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de afzonderlijke consumentenprijsindices (CPI's) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de drie eilanden die als bijzondere gemeente van Caribisch Nederland functioneren. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden van het betreffende eiland aanschaft.
Naast de consumentenprijsindex bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI. In de tabel vindt u ook de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Deze cijfers zijn in de tabel opgenomen voor 12 productgroepen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het derde kwartaal van 2021 zijn voorlopig. Bij de publicatie over vierde kwartaal 2021 zijn ze definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2021:
Cijfers over het tweede kwartaal 2021 zijn nu definitief en gegevens over het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden gepubliceerd in januari 2022.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex (CPI)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door huishoudens.
Kwartaalmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.